Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

FILHARMONIA NARODOWA

27. kwietnia 2018 r.  biblioteka szkolna zorganizowała  wyjście chętnych nauczycieli do Filharmonii Narodowej na koncert symfoniczny „Niepodległa – Powstało w wolnej Polsce”. 

Wykonawcy: Orkiestra Filharmonii Narodowej, Paweł Kapuła – dyrygent, Joseph Moog – fortepiano. Program: Ignacy Jan Paderewski - Uwertura na orkiestrę symfoniczną [9’], Jerzy Gablenz - Koncert fortepianowy [45’], Dmitrij Szostakowicz - I Symfonia f-moll op. 10 [31’]

W koncercie udział wzięli  nauczyciele naszej szkoły. Wieczór upłynął w miłej  i pogodnej atmosferze.

Nauczyciele bibliotekarze