Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

„Dobry start”

Uprzejmie informujemy, że w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. oraz wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  rozpoczęto przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start.

Świadczenie „Dobry start”, w wysokości 300 zł, przyznawane będzie na każde dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Ww. świadczenie przysługuje:

  • do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Punkty przyjmowania wniosków zorganizowane zostaną w urzędach dzielnic, jednostkach pomocy społecznej oraz w szkołach.

W szkołach zbieranie wniosków o wypłatę świadczenia będzie przebiegać tylko przez 10 dni września, tj. w dni robocze od 3 do 14 września 2018 r.

Więcej informacji na: www.mrpips-gov.pl/DobryStart