Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

Drodzy Uczniowie, serdecznie Was zachęcamy do wzięcia udziału w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej (SIGG) oraz w kursie e-learningowym dot. inwestowania na GPW.

SIGG ma postać internetowej gry inwestycyjnej. Uczniowie pod opieką nauczyciela zakładają swoje zespoły (od 2 do 4 osób), a następnie dokonują wirtualnych transakcji. SIGG to świetne przygotowanie do inwestowania własnych pieniędzy w przyszłości.

Regulamin SIGG znajduje się na stronie [LINK]

Bardzo proszę o zgłaszanie się do mnie chętnych uczniów do dnia 12 października br.

Należy podać w formie papierowej lub poprzez dziennik elektroniczny:

  • nazwę swojego zespołu,
  • imiona i nazwiska członków oraz lidera zespołu (2-4 osoby), wraz z nr telefonów i adresami mailowymi.

Pierwsze spotkanie odbędzie się po dniu 12 października br., o czym poinformuję zainteresowanych uczniów poprzez dziennik elektroniczny.

Myślę, że warto skorzystać :-)

Małgorzata Małyska
nauczyciel przedsiębiorczości i  
szkolny doradca zawodowy