Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Polsko-ukraiński projekt „Poznajemy kulturę przez architekturę”

Od 16 do 20 września Biuro Edukacji, Europejski Dom Spotkań Młodzieży oraz Technikum Ogrodnicze przy ul. Bełskiej 1/3, Technikum Fototechniczne przy ul. Spokojnej 13 i Technikum Architektoniczno Budowlane przy ul. Przyrynek 9 podjęły 12 osobową delegację uczniów i nauczycieli ze szkoły budowlanej z Kijowa. Głównym założeniem spotkania w Warszawie była realizacja projektu „Poznajemy kulturę przez architekturę”. Polegał on na wspólnym tworzeniu koncepcji zagospodarowania przestrzeni Bulwarów Wiślanych. Interdyscyplinarny charakter projektu umożliwił wykorzystanie w nim zdolności uczniów z zakresu projektowania zieleni, fotografii oraz architektury. Czterodniowa współpraca zakończyła się warsztatami na Przyrynku, podczas których powstały plansze koncepcyjne przedstawiające wizje uczestników projektu.