Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Dzień Edukacji Narodowej w TAB

15 października 2018 r. odbyła się uroczystość z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Pani Dyrektor Katarzyna Majewska-Mrówczyńska,dziękując za trud włożony w pracę z młodzieżą, wręczyła nagrody nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Nagrodzeni zostali też uczniowie, którzy wyróżnili się zaangażowaniem w życie szkoły. Dla uczniów klas pierwszych był to też  ważny dzień, ponieważ złożyli oni uroczyste ślubowanie, stając się tym samym członkami naszej szkolnej wspólnoty. Nowo wybrany przewodniczący samorządu szkolnego wygłosił piękne przemówienie, a przedstawiciele SU rozdali nauczycielom karty z życzeniami i słodkości.

Po oficjalnej części uroczystości głos oddano młodzieży, która pod kierunkiem pań Anny Szymańskiej i Iwony Pudło, przygotowała część artystyczną. Pierwszoklasiści poznali życie i twórczość patrona szkoły, Stanisława Noakowskiego. Uroczystość zakończyła piękna interpretacja fragmentów twórczości Jana Pawła II w wykonaniu uczniów klasy 1d.

IP