Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

DNI OTWARTE W CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

W dniach 22 i 23 listopada 2018r. uczniowie naszej szkoły wraz z kierownikami szkolenia praktycznego uczestniczyli w Dniach Otwartych w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Mińska 1/5.

Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali stoisko promujące kształcenie edukacyjno – zawodowe w Technikum Architektoniczno-Budowlanym w dwóch kierunkach: technik budownictwa oraz technik inżynierii sanitarnej. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno uczniów klas trzecich gimnazjów, jak i ósmych szkoły podstawowej.

Nasi uczniowie chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, opowiadali młodszym kolegom/koleżankom m.in. o nauczanych przedmiotach zawodowych, wysokiej zdawalności matur, egzaminów zawodowych, realizowanych projektach, sukcesach w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, Sobotnich Warsztatach Rysunku i  Kompozycji oraz plenerze rysunkowym na Rodos.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy zaangażowali się w promocję szkoły podczas Dni Otwartych w CKP.

Magdalena Ejzel
Katarzyna Tabor