Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Zajęcia w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN

W dniu 14 grudnia klasa 1 b wraz z wychowawcą Jarosławem Karysiem odbyła zajęcia w Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk – muzeum poświęcone ewolucji i paleontologii znajdujące się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Opiekę nad placówką sprawuje Instytut Paleobiologii PAN.

Młodzież  miała okazję zapoznać się z wystawą poświęconą odkryciom paleontologicznym z Krasiejowa koło Opola na cmentarzysku gadów i płazów triasowych. Ekspozycja objęła zarówno okazy jak i rekonstrukcje zwierząt wodnych i lądowych min.:

  • dinozaury z Mongolii i ich jaja,
  • gady i płazy z Krasiejowa (rekonstrukcje Marty Szubert) – wielkie płazy tarczogłowe (metopozaury i cyklotozaury) oraz gady naczelne – fitozaury, aetozaury, teratozaury i "pradinozaury" – silezaury,
  • praptaki (archeopteryks - odlew znaleziska) i pterozaury (pterodaktyl - model, ramforynch), także odlewy szkieletów wielkich, wtórnie nielotnych ptaków – moa i diatrymy,
  • pochodzenie człowieka,
  • gady morskie,
  • latimeria (odlew),
  • ewolucja gadów (np. sarkozuch – krokodyl),
  • rekonstrukcje gatunków wymarłych m.in. model stegozaura.

Młodzież pracując w grupach na specjalnych kartach pracy otrzymanych w szkole, uzupełniała poszczególne zadania. Tym samym, wycieczka  do muzeum ewolucji,  uatrakcyjni  i wzbudzi zainteresowanie dalszą nauką biologii i chemii w naszej szkole.

Jarosław Karyś