Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Opłaty za przeprowadzenie egzaminu maturalnego

Opłaty za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszą:

  • Absolwenci, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego
  • Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, którzy deklarowali w poprzednim roku lub poprzednich latach, ale nie przystąpili do egzaminu z tego przedmiotu

Termin wnoszenia opłat do od 1 stycznia 2019 do 7 marca 2019 r.

Zasady dokonywania opłat, kwota opłat  i numer rachunku  podane są na stronie www.oke.waw.pl