Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”.

W Królewskiej Formierni

7 listopada uczniowie klasy 1 c pod opieką p. Katarzyny Wardy wzięli udział w bardzo ciekawych warsztatach w Królewskiej Formierni w Łazienkach. Tematem przewodnim warsztatów były oświeceniowe inspiracje starożytnością. Młodzież zapoznała się z kolekcją rzeźb zgromadzoną przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w Starej Oranżerii oraz podziwiała jeden z nielicznych zachowanych w Europie teatrów dworskich, którego wystrój wzbogacają iluzjonistyczne malowidła Jana Bogumiła Plerscha.  Ponadto uczniowie poznali warsztat formiera, który zajmował się niegdyś przygotowywaniem form odlewniczych i wykonywaniem gipsowych odlewów rzeźb. Każdy z uczestników wykonał również samodzielnie odlew, który będzie pamiątką po wizycie w Łazienkach Królewskich.

Uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza

W dniu 3 listopada delegacja uczniów z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym pod opieką p. Katarzyny Wardy i p. Jarosława Karysia uczestniczyła w uroczystościach przy Grobie Nieznanego Żołnierza organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Ofiarowaliśmy kwiaty i dokonaliśmy wpisu do księgi pamiątkowej. Było to upamiętnienie rocznicy złożenia szczątków beimiennenego żołnierza, które uroczyście przywieziono ze Lwowa w 1925 roku.

Konkurs z języka niemieckiego - Deutschmeister

Zasady udziału w konkursie

  • Udział w konkursie jest dobrowolny.
  • Osoby chętne zgłaszają się do swoich nauczycieli języka niemieckiego – do 21 listopada (wtorek).
  • Konkurs podzielony jest na dwa etapy: pisemny i ustny.
  • W części pisemnej uczniowie rozwiązują test leksykalno-gramatyczny z dodatkowym zadaniem na czytaniem ze zrozumieniem, na poziomie średniozaawansowanym.
  • W części ustnej bierze udział 5 osób z najwyższym wynikiem z części pisemnej. Część ustna składa się z dwóch zadań: opisu obrazka oraz odpowiedzi na wylosowane pytanie.
  • Wypowiedź uczniów w części ustnej będzie oceniana pod względem bogactwa słownictwa, zakresu używanych struktur gramatycznych i merytoryki wypowiedzi.

 

Terminarz

Część pisemna konkursu odbędzie się 24 listopada (piątek) o godz. 9.45 (trzecia godzina lekcyjna) i trwać będzie 45 minut. Część ustna dla 5 osób, które uzyskały najwięcej punktów z części pisemnej, odbędzie się 2 grudnia o godz. 9.45 (Sala zostanie podana w terminie późniejszym)

 

Informacje ogólne

Wyniki 5 osób, które zdobędą największą liczbę punktów z części pisemnej konkursu wraz z zagadnieniami na część ustną zostaną opublikowane na stronie szkoły .

Nagrodzone zostaną trzy osoby z najwyższym wynikiem.

 

Część ustna składać się będzie z opisu obrazka oraz odpowiedzi na pytanie z zakresu:

1. Mensch.

2. Wohnen

3. Schule.

4. Familie.

5. Sport.

6. Essen.

Nauczyciele języka niemieckiego w TAB

Start do Kariery

Uczniowie klasy III a i III d wzięli udział w wydarzeniu „Poznaj swój zawód przyszłości”, organizowanego w ramach programu edukacyjnego Gumtree.pl „Start do Kariery”, które odbyło się 7 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Podczas wydarzenia odbyło się szereg prelekcji prowadzonych przez ekspertów rynku pracy, doradców zawodowych, przedstawicieli firm i instytucji. Oprócz prelekcji uczniowie mieli możliwość odbycia bezpośrednich konsultacji z doradcami zawodowymi oraz ekspertami HR, a także z przedstawicielami firm i instytucji.

Uczniowie bardzo wysoko ocenili zarówno organizację, jak i poziom merytoryczny spotkań. Uzyskali wiele informacji praktycznych na temat: Zawody przyszłości – w jakich kierunkach warto się rozwijać? Jak technologie rewolucjonizują rynek pracy i jak za nimi nadążyć? Autoprezentacja – jak dobrze przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Motywacja i samorozwój – czyli z czym do ludzi? Student Przedsiębiorca – pierwsze kroki w biznesie.

Ponad to Organizatorzy zadbali o „kawiarniany” klimat spotkania i słodkie, pyszne przekąski, co sprzyjało kuluarowym dyskusjom J

Koordynator szkolny doradztwa zawodowego

Magdalena Ejzel

Wycieczka na budowę

W dniu 19 października, pojechaliśmy do Radomia zobaczyć budowę Centrum Logistycznego STALGAST. Wycieczkę zorganizowano z pomocą Pana Karola Ciszewskiego, rodzica jednego z uczniów klasy 2b.

Na miejscu mieliśmy okazję przyjrzeć się z bliska pracy architekta, inwestora oraz kierownika budowy. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami wznoszenia tego typu obiektów, m.in. ,że podczas prac budowlanych najważniejsze jest bezpieczeństwo pracowników. Architekt projektu Centrum, Pan Waldemar Bastkowski, pokazał wszystkie etapy powstawania projektu. Wskazał również wszystkie zmiany, jakich dokonano na etapie realizacji budowy. W terenie, podczas zwiedzania budowy, uczniowie dowiedzieli się wielu nowych rzeczy m.in. zasady działania budynku, oraz funkcje, które będzie miał do spełnienia. Przedstawiciel inwestora, Pan Karol Ciszewski zaprezentował nam cyfrową wizualizację każdego etapu przedsięwzięcia, dzięki czemu mogliśmy (z podziwem) obserwować jak z kawałka ziemi rośnie olbrzymia konstrukcja.

W drodze powrotnej (wieńcząc ten, jakże pożytecznie spędzony dzień), dzięki gościnności Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom, Pana Jerzego Karaśkiewicza, na uczniów czekało ognisko. Trzaskające płomienie ogniska, skwierczące kiełbaski oraz wspaniała jesienna pogoda, sprawiły, że był to niezwykle miło i wesoło spędzony czas.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

Katarzyna Tabor

Sprzątanie grobu Patrona Szkoły

W poniedziałek, 23 października, młodzież klasy 2b, pod opieką Pani Katarzyny Tabor oraz Jarosława Karysia, odwiedziła grób Patrona Szkoły na Cmentarzu Powązkowskim. Pomimo niesprzyjającej pogody uczniowie z zapałem zabrali się do uprzątnięcia zalegających liści. Miotły, ścierki oraz środki czystości w sprawnych rękach uczniów, przywróciły nienaganny wygląd grobu Patrona Szkoły.

Taka inicjatywa to doskonała lekcja patriotyzmu.