Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

START-UP JUMP, czyli przedsiębiorcza młodzież


W Warszawie ruszył projekt, który wspiera zainteresowania i rozwija umiejętności uczniów szkół, związane z przedsiębiorczością i podejmowaniem działalności gospodarczej.

Nasza szkoła zakwalifikowała się do programu i 14 uczniów w dniu 1 marca 2018r. rozpoczęło pierwsze warsztaty biznesowe.

START-UP JUMP realizowany jest w dwóch, powiązanych ze sobą etapach:

I etap - „Młodzieżowy semestr biznesowy”, uczniowie poznają działalność miejskich ośrodków wsparcia przedsiębiorczości – Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Centrum Kreatywności Targowa, Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy WCIES. Poznają także ofertę wybranych partnerów stołecznego ratusza, działających w obszarze przedsiębiorczości, innowacji i technologii – m.in. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości stołecznych uczelni, FabLab Orange.

II etap - praktyczny, dedykowany uczniom chcącym pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje pomysły. Obejmie różne formy wsparcia i aktywizacji wykorzystujące m.in. pracę zespołową, warsztaty
i ćwiczenia. W części praktycznej, realizowanej poza programem obowiązkowych zajęć lekcyjnych, uczestniczyć będą już wyłonione w rozmowach kwalifikacyjnych grupy nastolatków.

Uczniowie pozytywnie ocenili pierwsze warsztaty biznesowe, zarówno ich treść, jak i formęJ

Organizator: Urząd Miasto Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji

Koordynator szkolny projektu: Magdalena Ejzel

„PERSPEKTYWY ZAWODOWE”

 

Dnia 20 lutego 2018r.  uczniowie kierunku TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH – KL. IIA oraz    TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ – KL. IA uczestniczyli w WARSZTATACH Z DORADZTWA ZAWODOWEGO „PERSPEKTYWY ZAWODOWE”.

Uczniowie zostali zapoznani z organizacją Firmy Veolia Energia Warszawa, możliwościami zatrudnienia, specyfikacją stanowisk pracy, wymaganymi kwalifikacjami na poszczególnych miejscach zatrudnienia. Omówiono rolę praktyk zawodowych w planowaniu kariery zawodowej.

Prelegenci:  Pan Adam Cudny Dyrektor Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Kompetencji Pracowników, Pani Małgorzata Ziemak HR Biznes Partner

Koordynator szkolny warsztatów:

Magdalena Ejzel - nauczyciel przedsiębiorczości i koordynator szkolnego doradztwa zawodowego

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Dnia 22 lutego b.r. w  LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Wśród 53 stypendystów z województwa mazowieckiego znalazła się uczennica klasy 3 d, Natalia Rymuza, nagrodzona za osiągnięcia w dziedzinie tańca sportowego.

Walentynki w TAB

W ubiegłą środę świętowaliśmy dzień zakochanych u nas w szkole. Samorząd Uczniowski udekorował wszystkie korytarze czerwonymi balonami w kształcie serc.

Walentynkowi listonosze rozdali liczne walentynki wysłane za pośrednictwem Walentynkowej Poczty. W tym dniu wiele uczniów zdecydowało się wziąć udział w Dniu Zakochanego Przebierańca, więc mogli być spokojni na lekcjach, ponieważ nie byli pytani oraz nie pisali niezapowiedzianych kartkówek.☺

Mamy nadzieję, że ten dzień upłynął Wam wszystkim w atmosferze pełnej miłości i przyjaźni.

Samorząd Uczniowski