Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”.

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

W poniedziałek 4 września w naszej szkole odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość podzielona na dwie tury: dla klas pierwszych i klas starszych, rozpoczęła się wniesieniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego.

Dyrektor szkoły p. Katarzyna Mróczyńska-Majewska powitała przybyłych: uczniów, rodziców i nauczycieli, omówiła założenia programowe szkoły, zasady BiHP, sprawy organizacyjne, przedstawiła swoich zastępców oraz nowych nauczycieli, którzy rozpoczynają prace w naszej szkole. Szczególne, życzliwe  słowa skierowała do uczniów klas pierwszych, którzy  nieco stremowani przybyli na to spotkanie. Po uroczystości uczniowie rozeszli się do swoich klas, gdzie spotkali się ze swoimi wychowawcami.

UWAGA!

Dnia 12 września 2017 r. od godz. 11.00 zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości  i wyników egzaminu w sesji poprawkowej.

Świadectwa wydaje sekretariat szkoły.

 

Kiermasz Książek

Dnia 15.09.2017r. (piątek) odbędzie się kiermasz książek. Książki będą sprzedawane na każdej przerwie na parterze przy głównym wejściu (pod schodami przy ksero). 

Uczniowie chcący sprzedać książki:

Samorząd Uczniowski zbiera książki na długich przerwach (po 3lekcji i po 5lekcji) od czwartku do wtorku (07-12.09.2017r.) przy ksero na parterze.

Prosimy aby:

    • książki były podpisane ołówkiem na pierwszej stronie: imię, nazwisko, klasa

    • w książce znajdowała się kartka z następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa, tytuły wszystkich oddawanych  książek i proponowane ceny (ceny będą ujednolicone dla każdego podręcznika).

 

Absolwenci chcący sprzedać książki:

Samorząd Uczniowski zbiera książki od absolwentów dnia 12.09.2017r. (wtorek) na długich przerwach (po 3 lekcji i po 5 lekcji) przy ksero na parterze.

Prosimy aby:

    • książki były podpisane ołówkiem na pierwszej stronie: imię, nazwisko, telefon komórkowy

    • w książce znajdowała się kartka z następującymi informacjami: imię i nazwisko, telefon, tytuły wszystkich oddawanych  książek i proponowane ceny (ceny będą ujednolicone dla każdego podręcznika)

 

Książki nie podpisane i bez kartek nie będą przyjmowane !!!

                                                                                                                                                  Samorząd Uczniowski

Wybory do Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Dnia 18.09.2017r. (poniedziałek) odbędą się wybory do Samorządu Uczniowskiego spośród  kandydatów, którzy przeszli pierwszy etap wyborów w roku szkolnym 2016/17.

 

Jak poznać i wybrać swojego kandydata?

Kandydaci przedstawią siebie w formie pisemnej oraz swoje programy wyborcze.

Będą one dostępne w gablocie Samorządu Uczniowskiego na pół piętrze.

 

Jak to będzie wyglądać?

Podczas głosowania klasowego uczniowie wybierają jednego z kandydatów. Przewodniczący klas zapisują jego imię i nazwisko na kartce, którą składają na pół i przekazują ją dnia 18.09.2017r.(poniedziałek) na zebraniu po 5 lekcji w sali 70.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy zgłaszać się do przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego Dominiki Zapały (klasa 4B). 

 

W Waszych rękach jest przyszła działalność naszego Samorządu!!!   

                                                                                                                                                           Samorząd Uczniowski

UWAGA!!!

WOLNE MIEJSCA DO TAB-u !!!!

  • 9 miejsc - technik budownictwa 
  • 3 miejsca - technik inżynierii sanitarnej

 

Rekrutacja uzupełniająca zgodnie z zasadami rekrutacji [PDF]

Serdecznie zapraszamy w dniach:

  •  10 sierpnia b.r. w godz. 10.00 – 12.00
  •  11 sierpnia b.r. w godz. 12.00 – 15.00