Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 
 
  Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum
  Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród
  500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
  i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2022”.

  19 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w Polsce 2022

  3 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w województwie mazowieckim 2022

 

 

 

Zebrania z Rodzicami

Zapraszamy na otwierające rok szkolny 2022/2023 zebrania według harmonogramu, które odbędą się 5 września 2022 roku:
 
Spotkanie Dyrektora szkoły z Rodzicami uczniów klas I - godz. 17.00; sala gimnastyczna
Spotkanie Dyrektora szkoły z Rodzicami klas IV (maturalnych) - godz. 17.30; sala gimnastyczna
 
Spotkania z Wychowawcami klas w salach lekcyjnych (lista zostanie podana na tablicy ogłoszeń w holu szkoły):
kl. I, II - 17.30
Kl. III, IV - godz.18.00

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Serdecznie zapraszamy Uczniów i Grono Pedagogiczne na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego zgodnie z harmonogramem:

 

Spotkanie na sali gimnastycznej z Dyrektorem szkoły

Klasy II, III, IV (po podstawówce) - godz. 9.00

Klasy I, IV (maturalne) - 11.00

 

Spotkania z Wychowawcami 

Klasy II, III, IV (po podstawówce) - godz. 9.30

Klasy I, IV (maturalne) - godz. 11.30

 

Msza Św. w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny ul. Przyrynek 2 - godz. 10.00

Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego

Przed każdym z nas - uczniami i nauczycielami - dużo wyzwań, więc może warto wejść w ten nowy rok szkolny z błogosławieństwem Bożym?

Msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego w czwartek o godz. 10-tej, zatem nie trzeba się rano zrywać :)

Czekam na Was.

Wasz Ksiądz

Łukasz Tupacz finalistą programu „Open World”

Pan Łukasz Tupacz, nauczyciel języka polskiego w naszym Technikum, uczestniczy w wizycie studyjnej w USA (Waszyngton, Nowy York, Albany) jako finalista programu „Open World”.
Pan Łukasz przygląda się z bliska funkcjonowaniu i organizacji amerykańskiej szkoły, uczestniczy w sesjach szkoleniowych, ćwiczeniach, panelach dyskusyjnych, wykładach.
Pan Łukasz ma okazję poznać nowe metody i formy pracy z młodzieżą, ale także przedstawić polskie, sprawdzone  rozwiązania dydaktyczne, np. w obszarze kształcenia uczniów pochodzących z Ukrainy.

Program „Open World” jest finansowany przez Kongres Stanów Zjednoczonych, realizowany przez Biuro Kongresu ds. Międzynarodowego Przywództwa (The Congressional Office for International Leadership) i zarządzany przez American Councils for International Education.

https://poland.americancouncils.org/open-world-polish

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej

Klasa 1a – 2 wolne miejsca

Technik inżynierii sanitarnej - symbol zawodu 311218

specjalizacja: Innowacyjne systemy i rozwiązania w inżynierii środowiska

przedmioty rozszerzone – matematyka i geografia

języki obce – język angielski i język niemiecki

 

Klasa 1b – 5 wolnych miejsc

Technik budownictwa - symbol zawodu 311204

specjalizacja: Architektura wnętrz

przedmioty rozszerzone – matematyka i fizyka

języki obce – język angielski i język niemiecki

 

Klasa 1c – 1 wolne miejsce

Technik budownictwa - symbol zawodu 311204

specjalizacja: Politechniczna - projektowanie konstrukcyjne

przedmioty rozszerzone – matematyka i fizyka

języki obce – język angielski i język niemiecki

 

Klasa 1d – 3 wolne miejsca

Technik budownictwa - symbol zawodu 311204

specjalizacja: Budownictwo innowacyjne

przedmioty rozszerzone – matematyka i fizyka

języki obce – język angielski i język hiszpański

 

Klasa 1e – 1 wolne miejsce

Technik budownictwa - symbol zawodu 311204

specjalizacja: Budownictwo pasywne i energooszczędne

przedmioty rozszerzone – matematyka i geografia

języki obce – język angielski i język niemiecki

 

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w oparciu

o zasady rekrutacji do klas I

w Technikum Architektoniczno-Budowlanym

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie

dostępne na stronie internetowej szkoły (strona 3 i 4 dokumentu)

https://tab.edu.pl/images/pliki/Rekrutacja_%202022_2023.pdf