Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 4.09.2017r.

 • Klasy II,III i IV - godz. 9.00 na sali gimnastycznej
 • Klasy I - godz.10.30 na sali gimnastycznej

Msza Święta dla wszystkich klas odbędzie się o godz.9.45 w Kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny ul. Przyrynek 2

UWAGA!

 • Rada Pedagogiczna - organizacja roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się w dniu 31.08.2017r. o godz.10.00 
 • Rada Szkoleniowa - dotycząca Oceniania Kształtującego odbędzie się w dniu 01.09.2017r. o godz. godz.11.00

„Przejście z kogutem”

„Przejście z kogutem” uroczystość kultywująca tradycje ziemi mazowieckiej i przypominająca, że okres wielkanocny trwa w kościele katolickim 50 dni od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego powoli wpisuje się w życie TAB-u.

Po korytarzach, salach lekcyjnych uczniowie kl. 2A - Marek Skowroński, Rafał Szemberg, Wojciech Lech, Mateusz Młynarczyk i Mateusz Milewski jeździli taczką z umieszczonym na niej kogutem i przenosili ją po piętrach. Słodycze wraz z życzeniami – „Jezus Chrystus triumfuje a ja państwu winszuję. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, dużo sławy, dostojności.”, „Za Śmigusa dziękujemy, szczęścia, zdrowia wam życzymy, ażebyście długo żyli, a po śmierci w niebie byli, Alleluja!” rozdawali Wiktoria Marczuk, Weronika Krośnicka, Jacek Żuraw, Damian Skowroński - uczniowie kl. 1D.

„Koguta” wykonały - Aleksandra Pilch oraz Weronika Mędrzycka.

Harmonogram egzaminów maturalnych w terminie poprawkowym – sierpień 2017 r.

Do egzaminów przystępują osoby, które nie zdały jednego egzaminu obowiązkowego (do pozostałych obowiązkowych przystąpiły) oraz złożyły w terminie nie później niż do 7 lipca 2017 r. w sekretariacie szkoły oświadczenie o zamiarze zdawania egzaminu w sesji sierpniowej. 

EGZAMINY PISEMNE

 • Matematyka
  22 sierpnia 2017 r.
  godz. 9.00, sala 46
 • Język angielski
  22 sierpnia 2017 r.
  godz. 9.00, sala 48

EGZAMINY USTNE

 • Język angielski ustny
  24 sierpnia 2017 r.
  godz. 9.00, sala 48
 • Język niemiecki ustny
  24 sierpnia 2017 r.
  godz. 9.00, sala 46

Pożegnanie Pana Aleksandra Jasińskiego

„Panie Aleksandrze,

Dla nas, uczniów technikum był Pan błogosławieństwem. Nasze życie bez Pana nie byłoby takie samo. Dojrzeliśmy do bycia odpowiedzialnym, wrażliwym i mądrym. Zawsze mówiłeś że nie lubisz bylejakości. Trzeba być jakimś. Trzeba być. Byłeś nauczycielem, aktorem, wychowawcą, ale przede wszystkim przyjacielem. Pomimo że byłeś od nas starszy o przeszło 50 lat, nigdy nie było między nami granicy. Zawsze po występie dawałeś nam całusa w czoło...

Dziękujemy Ci za każde spotkanie, każdą naukę i każdy spektakl. Dla nas to była bardzo ważna lekcja. Lekcja życia. To Ty Panie Profesorze zasłużyłeś dziś na dyplom Honoris Causa. Modlimy się byś był w tym lepszym świecie, razem ze swoimi bliskimi. Nie mówimy żegnaj, lecz do zobaczenia. Panie Aleksandrze, czekaj na swoją młodzież z Teatru na Przyrynku i przywitaj nas, gdy i my zakończymy swój życiowy występ.

Agnieszka Antoniuk (Osińska) i Mateusz Marcińczyk”