Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2017”.

Wyniki konkursu Masters of English 2017

4 kwietnia odbył się drugi i ostatni etap konkursu Masters of English. Uczniowie wzięli udział w części ustnej konkursu i poradzili sobie naprawdę bardzo dobrze.

Poniżej przedstawiamy listę zwycięzców konkursu Masters of English 2017:

I miejsce - Filip Dapkun kl.4D

II miejsce - Sophia Kraev kl.3A

III miejsce - Maciej Wójcik kl.2B

Zwycięzcom gratulujemy!

Warsztaty maturalne

Dnia 31 marca 2017 roku na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyły się warsztaty maturalne, których hasło przewodnie brzmiało: „Czytamy to jeszcze raz – z Wami”. Uczestnikami zajęć byli także nasi tegoroczni abiturienci, którzy mogli poczuć „uniwersytecki klimat”.

Konwersatoria prowadzone były przed doktorantów i pracowników WNH UKSW. Warsztaty zostały podzielone na trzy panele dyskusyjne, obejmujące kolejno: klasykę literatury polskiej, klasykę literatury światowej oraz poezję.

Wykład, dotyczący dramatu ludzkiej egzystencji w kontekście Hamleta Szekspira, poprowadził Pan mgr Łukasz Tupacz, nauczyciel języka polskiego w Technikum Architektoniczno-Budowlanym im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, a także doktorant i wykładowca teorii przekładu Instytutu Filologii Polskiej UKSW.

Spotkanie z maturzystami było ponadto okazją do promocji Uniwersytetu. Uczniowie zostali zapoznani z bogatą ofertą studiów i specjalizacji oferowanych na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Maturzystów szczególnie zainteresowały informacje, dotyczące współpracy międzynarodowej i możliwości odbycia studiów w takich ośrodkach akademickich jak: Wilno, Paryż, Cambridge, Ostrawa, Ołomuniec, Budapeszt, Genua, Fryburg Szwajcarski, Frankfurt nad Odrą, Santiago de Compostela, Turyn.

Przyjacielskiej i naukowej atmosferze spotkania sprzyjały aromatyczna kawa oraz słodki poczęstunek.

 

 

Konkurs z języka niemieckiego - Deutschmeister

Zasady udziału w konkursie:

  • Udział w konkursie jest dobrowolny.
  • Osoby chętne zgłaszają się do swoich nauczycieli języka niemieckiego – do 10 kwietnia (poniedziałek).
  • Konkurs podzielony jest na dwa etapy: pisemny i ustny.
  • W części pisemnej uczniowie rozwiązują test leksykalno-gramatyczny z dodatkowym czytaniem ze zrozumieniem, na poziomie średniozaawansowanym.
  • W części ustnej bierze udział 5 osób z najwyższym wynikiem z części pisemnej. Część ustna składa się z dwóch zadań: opisu obrazka oraz odpowiedzi na wylosowane pytanie.
  • Wypowiedź uczniów w części ustnej będzie oceniana pod względem bogactwa słownictwa, zakresu używanych struktur gramatycznych, merytoryki wypowiedzi.


Terminarz:

Część pisemna konkursu odbędzie się we wtorek 11 kwietnia o godz. 8.50 i trwać będzie 45 minut. (Sala 77.) Natomiast część ustna dla 5 osób, które uzyskały najwięcej punktów z części pisemnej, odbędzie się w po Świętach Wielkanocnych.

(Dokładny termin zostanie podany osobom zainteresowanym.)

Informacje ogólne:

Wyniki 5 osób, które zdobędą największą liczbę punktów z części pisemnej konkursu wraz z zagadnieniami na część ustną zostaną opublikowane na stronie szkoły w zakładce konkursy.

Nagrodzone zostaną trzy osoby z najwyższym wynikiem.

Część ustna składać się będzie z opisu obrazka oraz odpowiedzi na jedno z poniższych pytań:
1. Erzähle über Vorteile und Nachteile des Lebens in der Stadt.
2. „Geld macht glücklich.“- Bist du damit einverstanden?
3. Arbeiten oder Studieren? Erzähle über deine Zukunftspläne.
4. Wie soll man sich gesund ernähren?
5. Bist du sportlich?
6. Welche Pläne hast du für die Sommerferien?

 

 

Nauczyciele języka niemieckiego w TAB

Akcja „Kropelka”

W dniu 30.03.2017r. w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie przeprowadzono Akcję Honorowego Krwiodawstwa  „Kropelka”. Przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, znajdującego się przy ul. Saskiej 63/75, pojawili się w szkole już o godz. 8:00, aby przygotować stanowiska do sprawnego przeprowadzenia zbiórki krwi. Uczniowie oraz pracownicy szkoły oddawali krew od godz. 9:00 do godz. 14:00.

Chęć udziału w przedsięwzięciu wyraziło 138 osób. Do akcji przystąpiło ostatecznie 118 osób: 111 uczniów, 5 pracowników oraz dwie osoby z zaproszonej przez szkołę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Do honorowego oddania krwi zakwalifikowano 73 osoby, co oznacza, że zebrano ok. 33 litry krwi.

Pomysłodawczynią Akcji „Kropelka” jest p. Emilia Sobieszczak - nauczyciel wychowania fizycznego, a jej organizatorami są: p. Klaudia Łomińska - nauczyciel wychowania fizycznego, p. Urszula Donten - nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz p. Edyta Smusz - nauczyciel biologii. Współpracę między szkołą a RCKiK nawiązała i prowadzi p. Magdalena Gerwatowska – pielęgniarka, pracująca w ZSA-B i L. 

Honorowemu oddawaniu krwi towarzyszyła także sztafeta RKO, prowadzona przez nauczyciela przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa, p. Łukasza Pawelca. Uczniowie wspólnym wysiłkiem ustanowili rekord szkoły w prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W sztafecie wzięło udział 41 uczniów, którzy wykonywali akcję reanimacyjną bez przerwy od godz. 9:00 do 12:30. 

OGŁOSZENIE – GIEŁDA PRACY

Opis: http://www.blueskysystem.pl/img/oferty_pracy.png

 

Dnia 6 kwietnia 2017r. (czwartek) odbędzie się w naszej szkole GIEŁDA PRACY. Stoiska z ofertami pracy będą znajdowały się przed sekretariatem szkoły od godziny 10:00 do 13.30. Pracownicy młodociani między 16 a 18 rokiem życia również będą mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy dedykowanymi właśnie dla nich.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych uczniów.

 

Organizatorzy: Ochotnicze Hufce Pracy OHP
Pedagodzy szkolni: Maria Brzoska i Zofia Klosko
Doradca zawodowy: Magdalena Ejzel

STUDENCKI TYDZIEŃ

W dniach 27-31 marca 2017 r. na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej odbył się „Studencki Tydzień”. Na zaproszenie organizatorów (dziekana WIL dr hab.in.z Andrzeja Garbacza) dziesięcioosobowa grupa uczniów naszej szkoły: Iryna, Adrian, Kamila, Klaudia, Mateusz, Helena, Szymon, Weronika, Ola i Adam pod opieką nauczycieli uczestniczyli w wykładach, zajęciach, ćwiczeniach, spotkaniach, próbach, w ogóle w „życiu” Wydziału. Zaproszenie przez dziekana Wydziału było nagrodą za zajęcie zespołowego, pierwszego miejsca okręgu mazowieckiego (626 punktów), jubileuszowej XXX Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Uczniowie i opiekunowie spotkali się z dużą serdecznością i zrozumieniem ze strony wykładowców, pracowników tech., studentów biorąc pod uwagę, że niektórzy mieli po 17 lat i chodzili dopiero do 2 klasy TAB-u i nigdy nie uczestniczyli w tego typu wydarzeniach. Dużą w tym rolę odegrała pani Prodziekan dr inż.Wioletta Jackiewicz-Rek, która oprócz swojej fachowości w prowadzeniu zajęć w Laboratorium technologii betonu w sposób dyskretny nadzorowała, prowadziła i organizowała nasz tygodniowy na Wydziale. Serdeczne dzięki. W ciągu naszego pobytu uczniowie uczestniczyli: Geologia inżynierska (sem.4), Mechanika konstrukcji (sem.6), Konstrukcje metalowe (sem.6), Laboratorium technologii betonu, Podstawy budownictwa podziemnego (sem.6), Mechanika teoretyczna, Inżynieria komunikacyjna, Technologia i organizacja robót budowlanych (sem.4), Konstrukcje betonowe, Mosty, Drogi szynowe. W laboratorium technologii betonu m. innymi wykonali próbki betonu, które po dwóch dniach własnoręcznie poddawali próbie ściskania oraz zapoznali się z fotobetonami! Udział w wykładach i ćwiczeniach to tylko część pobytu na uczelni, dla uczniów bardzo istotne było spotkanie z samorządem studenckim, ponieważ w bezpośredniej rozmowie ze starszymi kolegami mogli dowiedzieć się więcej o życiu studenckim. Wyjście ze studentami do sąsiadującym z gmachem WIL, nowoczesnym budynkiem – Centrum Zarządzania Innowacjami i Trnasfermem Technologii Politechniki Warszawskiej pozwoliło zobaczyć wizję, przyszłość rozwoju nauki. Końcowym akordem pobytu na uczelni było uczestnictwo w próbie przedstawienia „Mały Książe” Antonine’a de Saint-Exupery’ego w reżyserii Grzegorza Sierzputowskiego, Teatru Politechniki Warszawskiej. Próba teatralna wywarła na uczniach duże wrażenie.

Wszystkim organizatorom serdecznie dziękujemy

Uczestnicy Studenckiego Tygodnia