Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2020 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2020”.

14 MIEJSCE
wśród najlepszych techników w Polsce 2020

2 MIEJSCE
wśród najlepszych techników w województwie mazowieckim 2020

 


Uczniowie TAB - "indeks w kieszeni"

Informujemy, że do II etapu Olimpiady Geograficznej zakwalifikował się uczeń klasy IIIF Filip Dańda. II etap odbędzie się w dniach: 8 lutego - część pisemna, 9 lutego część ustna w Warszawie.

Życzymy powodzenia Filipowi oraz jego opiekunowi Pani Profesor Bożenie Żemojda.

wicedyrektor dr Anna Pieńkowska

Ogłoszenie redakcji gazetki szkolnego koła literackiego!

Drodzy Uczniowie!

Redakcja gazetki szkolnego koła literackiego ogłasza nabór tekstów artystycznych oraz naukowych do najnowszego numeru pisma. Chcemy, aby najbliższe wydanie przypominało barokową sylwę (silva rerum – łac. „las rzeczy”). Zapraszamy do przesyłania twórczości literackiej i artystycznej wszelkiego rodzaju – od poezji, przez dramat po prozę. Jednocześnie zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi tekstami naukowymi oraz wszelkimi grafikami.

Wytyczne edytorskie:

  • Czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, marginesy 2,5.
  • Tytuły publikacji w tekście głównym i w przypisach pisane kursywą.
  • Krótkie cytaty umieszczane w cudzysłowie, dłuższe w wydzielonych akapitach mniejszą czcionką (10 punktów).
  • Przypisy dolne zapisywane czcionką 10 punktów.
  • Grafiki prosimy zapisywać w plikach JPG.

Na Wasze teksty i grafiki czekamy do końca marca.

Materiały prosimy przesyłać na adres: gazetkatab1927@ gmail.com

Wszystkie osoby, których teksty i grafiki znajdą się w najnowszym numerze gazetki szkolnego koła literackiego otrzymają upominek od redakcji. Wszyscy uczniowie, którzy prześlą materiały zostaną docenieni pozytywną uwagą w dzienniku. W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego.

Łukasz Tupacz

Sprawozdanie z wyjścia na plac budowy

15 listopada 2019 klasa II c udała się na wycieczkę edukacyjną na plac budowy restaurowanej kamienicy z 1912 r. Opiekunami w czasie wyjścia edukacyjnego byli Pani Agnieszka Chmielewska-Myrchel i Pan Łukasz Tupacz. Kamienica zlokalizowana przy ul Łomżyńskiej w Warszawie zbudowana jest z cegły pełnej. Została zburzona w czasie II wojny światowej, a następnie odbudowana w latach pięćdziesiątych. Budynek znajduje się pod opieką konserwatora zabytków. Projekt przewiduje zachowanie pierwotnego wyglądu kamienicy. Ściana frontowa została zachowana w pierwotnej wersji .Pozostałą część budynku wyburzono oraz wybudowano na nowo w oparciu o technologię żelbetową z dachem konstrukcji drewnianej. Wszystkie nadproża zostały wymienione na nowe. Istniejące stropy Kleina zastąpiono monolitycznymi. W czasie wizyty zostaliśmy zaproszeni do biura budowy, gdzie inżynierowie opowiadali o technologiach wykonania obiektu. Mieliśmy również możliwość zapoznania się z projektami budowy, a także z innymi ważnymi dokumentami budowlanymi/projektowymi. Istniejące ściany, z uwagi na podbicie fundamentów, zostały zarysowane. Narożna ściany zostały wzmocnione.  

Z wycieczki wynieśliśmy wiele cennych informacji. Dowiedzieliśmy się, jak przebiega odbudowa powojennej kamienicy oraz jak wygląda praca na terenie budowy i jak nią zarządzać.

Święty Mikołaj w TAB i nie tylko...

Dzień 6 grudnia to już tradycyjnie odwiedziny świętego Mikołaja, który wraz z aniołami obdarza dobrym słowem i cukierkami. Przez korytarze, sale, pokój nauczycielski i wszystkie zakamarki TAB wędrował święty by nikogo nie pominąć. Anioły wraz dobrodusznym św. Mikołajem witani byli uśmiechami i zaciekawieniem, nie odmawiali zdjęć z uczniami oraz gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły. Mimo wielu pokonanych pięter w stroju biskupim, św. Mikołaj nie wyglądał na zmęczonego. Aniołom było dużo łatwiej dzięki skrzydłom.:)

Bardzo spieszyła się święta gromadka bo już wyglądano ich w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Dla Dzieci Słabosłyszących nr.15 im. Ottona Lipkowskiego mieszczącego się przy ul. Zakroczymskiej. Maluchy czekały tuż za wejściowymi drzwiami, i co bardzo wzruszyło św. Mikołaja, poczęstowały go cukierkiem. Dzieci tuliły się do świętego opowiadały historie dotyczące św. Mikołaja oraz zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Zdjęcia, które zrobił jeden z aniołów są tego świadectwem. Bardzo się martwiły dzieci czy w przyszłym roku dotrze do nich święty Mikołaj, bo ich Ośrodek przeniesiony zostaje na ul. Twardą. Zmartwił się również św. Mikołaj wraz z aniołami. Miejmy nadzieję, że odległość nie będzie przeszkodą by odwiedzić dzieci.

Tegoroczny św. Mikołaj to Jakub Pietrzak z kl.1cg a w aniołów wcielili się Ala Skarżyńska z kl. 1bg, Dawid Kowal z kl. 1cg i Kacper Żmuda z kl. 1bg.

Holy Wins – Orszak Świętych i Błogosławionych

W przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych przez korytarze i sale naszej szkoły przeszedł „Orszak świętych i błogosławionych” prowadzony przez dwa anioły -Weronikę Szymczak i Alicję Skarżyńską z kl. 1bg. Byli w nim uczniowie, którzy strojem i charakteryzacją starali się upodobnić do wybranych postaci. Dzięki nieprzeciętnym zdolnościom plastycznym Julii Tomczuk i Heleny Piętki z kl. 2d, Piotrowi Możdżeniowi z kl. 1bg wyrosła broda „prawie” taka sama jaką nosił św. Maksymilian Maria Kolbe, a Michał Han z kl.2d, który wcielił się w postać św. Prokopa mógł trzymać „diabła z rogami”, Piotra Strzeleckiego z kl. 2b, na łańcuchu. Następnym etapem na szlaku Orszaku był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dla Dzieci Słabosłyszących nr. 15 im. Ottona Lipkowskiego. Zostaliśmy zaproszeni na Bal Wszystkich Świętych. Nasi „święci i błogosławieni” zostali przyjęci z radością. Dziewczynka z SOSW, która miała problem z zaakceptowaniem środowiska szkolnego otworzyła się na nasze cudowne Anioły czyli Weronikę i Alę. Mama dziewczynki była bardzo wzruszona i wdzięczna dziewczynom. Anioły również były bardzo poruszone. Nasi uczniowie wzięli udział w wielu zabawach swoich młodszych kolegów. Najciekawszy był wyścig rydwanów polegający na ciągnięciu aniołka-przedszkolaka na kocu przez dwóch naszych świętych. W każdym biegu brały udział trzy zespoły. Świętej Jadwidze /Rita Stefanowicz 2d/ królowi Polski przekrzywiła się korona, a Aniołkom aureolki ale tego nie zauważyły w ferworze zawodów.

To nie jedyny przystanek na drodze naszego Orszaku, kolejnym był Dom Pomocy Społecznej mieszczący się przy ul. Wójtowskiej. Zebranym na sali podopiecznym Natalia Mierzejewska z kl.3b opowiedziała o świętych grzesznikach, uświadamiając zebranym, że każdy może zostać świętym. Przedstawiła również postacie świętych, w których wcielili się nasi uczniowie. Zebranym zostały wręczone skrzydełka i aureolki jako maleńki wstęp ku świętemu życiu. Zostaliśmy pożegnani brawami i prośbą byśmy o nich nie zapomnieli w okresie Boże Narodzenia.

Orszakowi towarzyszyli fotoreporterzy, którzy zatrzymali w kadrze najciekawsze momenty wydarzenia. Byli to: Filip Wardacki z kl. 2f, Michał Milewski z kl. 2f oraz Aleksandra Kulpanowska z kl. 1c. W orszaku brali udział uczniowie z kl. 1cg, 1a, 1bg, 1dg, 2c, 2d, 2f, 3a, 3b, 3e.

101. rocznica Odzyskania przez Polskę Niepodległości w TAB

11 listopada to szczególny dzień dla naszego Narodu i państwa. Tegoż dnia przed 101 laty wywalczono, również dla nas, wolność która jest darem ale i zadaniem. Mimo tak długiego okresu niewoli nie staliśmy się umysłowymi niewolnikami. Powstania na przestrzeni 123 lat zaborów, przypominały światu, że jest naród, który nie zapomniał o swoich symbolach narodowych, języku, świadomości pochodzenia, barwach narodowych, religii, historii narodu i o dziedzictwie kulturowym czyli tym co stanowi naszą tożsamość narodową.

7 listopada społeczność szkolna wzięła udział w spotkaniu z p. Rafałem Dobrowolskim z Grupy Historycznej „Zgrupowanie Radosław”, który  przedstawił genezę powstań poczynając od Insurekcji Kościuszkowskiej, Powstania Styczniowego, Listopadowego, Wielkopolskiego, Sejneńskiego, Powstań Śląskich oraz Powstania Warszawskiego i ich znaczenia w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Nasi uczniowie włączyli się chętnie w przygotowanie tego wydarzenia. Uczennica Aleksandra Mroczek
z kl. 2d sporządziła prezentację o obronie Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, która była Redutą Powstania Warszawskiego. Pracę koleżanki przedstawili Natalia Mierzejewska z kl.3b i Bartosz Kuryłek z kl. 4c.

Dzięki niebywałym zdolnościom muzycznym naszych uczniów wykonane zostały następujące utwory: „Marsz Pierwszej Brygady” zaśpiewał Arkadiusz Myśliwiec z kl.4e, a Agata Zagórska z kl.2b wykonała utwory: „Już nie wróci twój chłopiec dziewczyno” i „Dziś idę walczyć Mamo”. Chór składający się z 20 osób wtórował solistom a także zaśpiewał „Marsz Mokotowa” i „Parasola piosenkę szturmową”. Akompaniowali im: V. Łączyńska (kl.2c)- skrzypce, W. Kłopocka (kl.2b)- flet poprzeczny, J. Bączyk (kl.4d), J. Grams (kl.4e) oraz M. Frysz (kl.1b) grali na gitarach. W chórze wzięli udział uczniowie z kl. 1c, 1cg, 1bg, 2b, 2c, 3b, 4e, 4f.

Możemy być dumni z naszej młodzieży bo jest ona piękną wizytówką TAB-u .