Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.

UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, że odbiór świadectw ukończenia technikum będzie możliwy w sekretariacie szkoły w dniach 6-7 maja 2019 r. w godzinach 11.00-13.00.

Świetlice wałkiem malowane

Wczesnym rankiem 15 kwietnia, dziarscy chwaci z klasy 2f udali się do Domu Pomocy Społecznej, przy ulicy Wójtowskiej. Cel był jasny pomalować trzy świetlice – miejsce pobytu dziennego pensjonariuszy. Obowiązywały dwie zasady: profesjonalizm w wykonaniu prac malarskich (wszak tego uczą się również) oraz kreatywność (czyli pięknie i ciekawie). Nadzór ekspercki nad ochotnikami sprawowali doświadczeni „malarze” z klasy 3 b. Zmagania z dawno już niemalowanymi ścianami trwały 2 dni. Młodzież podzielona na trzy „świetlicowe grupy” wykonała całość prac począwszy od przygotowania świetlic do malowania, na wyprasowaniu i powieszeniu firanek skończywszy. Efekt zapierał dech w piersiach - oczywiście pensjonariuszy.

Podziękowaniom nie było końca, każda świetlica doczekała się osobnego wierszyka ułożonego przez mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Okazuje się, że można, ucząc się w sposób praktyczny zawodu, sprawić ogromną radość innym ludziom, nie tylko z powodu pomalowanych ścian, ale również z możliwości spotkania się z młodzieżą, ożywienia jakie nieodłącznie towarzyszą tego typu wydarzeniom.

Malowanie świetlic zrealizowano w ramach programu „Trening Umiejętności Społecznych” realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, dzięki wsparciu Credit Suisse EMEA Foundation.

Całość prac nadzorowała Katarzyna Tabor – nauczyciel przedmiotów zawodowych.

UWAGA!!!


Zakończenia roku szkolnego dla klas czwartych odbędzie się 26 kwietnia 2019 r. (piątek) godz. 10.00.

Serdecznie zapraszamy Uczniów, Rodziców i Opiekunów.

WARSZTATY PROJEKTOWE 7-12.04.2019r.

W ramach wieloletniej współpracy edukacyjnej Warszawy i Kijowa w dniach 7-12 kwietnia br. W Warszawie odbyły się architektoniczne warsztaty projektowe dla grupy uczniów i nauczycieli z Kijowskiego Liceum Budownictwa i Designu. Organizatorami przedsięwzięcia był Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie we współpracy z Europejskim Domem Spotkań Młodzieży. Projekt realizowany był przy wsparciu finansowym Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. Mimo odbywającego się w Polsce od 8 kwietnia br. strajku nauczycieli kadra pedagogiczna Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego przeprowadziła kilkunastogodzinne warsztaty teoretyczne oraz praktyczne:

  • Wykład „Style w architekturze od gotyku do klasycyzmu”-  przygotowanie do zajęć na  Zamku Królewskim w Warszawie.
  • Zajęcia na Zamku Królewskim "Motywy antyczne w dekoracji sal apartamentów króla Stanisława Augusta".
  • Zajęcia z rysunku odręcznego "Zasady perspektywy dwu zbieżnej. Rysunek sześcianu w perspektywie dwu zbieżnej z wyobraźni", "Zasady wyznaczania cieni własnych i rzuconych. Rysunek z natury zestawu brył prostych".
  • Praca z programem komputerowym AutoCAD „Zapoznanie z podstawami projektowania w programie AutoCAD”, „Rysunek detalu architektonicznego na podstawie dokumentacji fotograficznej”.

W programie pobytu grupy w Warszawie nie zabrakło zapoznania się z kulturą oraz architekturą warszawską, a warsztaty zakończyły się wręczeniem uczestnikom specjalnie przygotowanych przez Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego certyfikatów. Fotorelacja ze spotkania.