Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

REFLEKSJA  O WAKACYJNYM  PLENERZE RYSUNKOWYM 2018

W dniach 7 lipca - 13 lipca odbył się 7 dniowy wakacyjny plener rysunkowy w Toruniu zorganizowany w naszej szkole dla naszych uczniów w ramach Sobotnich Warsztatów Rysunku i Kompozycji

Na miejsce pleneru wybraliśmy Toruń ze względu na piękną zabytkową architekturę, niezliczoną ilość ciekawych kadrów malarskich i rysunkowych oraz fajny klimat. Zajęcia rysunkowe odbywały sie na wolnym powietrzu pod okiem naszych świetnych rysowników: Michała Porczyńskiego, Filipa Kozieradzkiego a także mojej skromnej osoby. Rysowaliśmy piękną zabytkową architekturę , urokliwe uliczki, wiejskie pejzaże z chatami krytymi strzechą w toruńskim skansenie. Podjęliśmy też próby malowania akwareli co było dla uczniów całkiem nowym doświadczeniem. Udało nam sie zaprosić jednego z najlepszych polskich akwarelistów pochodzenia wietnamskiego pana Minh Dam, który wykonał dla uczniów pokaz malowania akwareli " na żywo" połączony z wykładem. Nasi uczniowie mieli też okazję zapoznać się z tym jak rysują i malują najlepsi studenci Wydziału Architektury P.W. bo ich plener odbywał się równolegle z naszym. Szczęśliwie dopisała nam pogoda. Był tylko jeden deszczowy dzień, który wykorzystaliśmy na zwiedzanie ratusza z wystawami rysunku i malarstwa polskiego, oraz wyjątkową wystawę rysunków i akwareli Stanisława Wyspiańskiego, która właśnie w tym czasie miała miejsce. Oglądaliśmy też panoramę Torunia i starego miasta z wieży ratuszowej.

Powstało dużo dobrych rysunków. Uczniowie rozrysowywali się z dnia na dzień, robiąc szybkie postępy. Mówili, że chętnie zostaliby jeszcze chociaż dzień dłużej, aby jeszcze narysować kolejny rysunek. Planujemy zorganizować poplenerową wystawę najciekawszych prac.

Nasi uczniowie stworzyli świetną atmosferę. Było kulturalnie, wesoło i "na luzie". Dziękuję wszystkim i już myślę i czekam niecierpliwie na kolejny plener 2019.

Janusz Sokołowski - architekt, nauczyciel

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 ODBĘDZIE SIĘ 3.09.2018r.

KLASY I GODZ. 11.30 SALA GIMNASTYCZNA

KLASY II, III i IV GODZ. 9.30 SALA GIMNASTYCZNA

 

NEKROLOG

WOLNE MIEJSCA W KLASACH PIERWSZYCH !!!

WOLNE MIEJSCA W TECHNIKUM:

  • 11 wolnych miejsc - technik budownictwa
  • 7 wolnych miejsc - technik inżynierii sanitarnej

Harmonogram egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej

Harmonogram egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej:

  • 21 sierpnia 2018 r. godz. 9.00, - część pisemna
  • 22 sierpnia 2018 r. godz. 9.00 - część ustna

Listy zdających z części ustnej z godziną rozpoczęcia egzaminu zostaną podane po 16 lipca 2018 na tablicy informacyjnej w szkole.

Oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego w sierpniu należy złożyć w szkole nie później niż do 10 lipca 2018 r.

„Dobry start”

Uprzejmie informujemy, że w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. oraz wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”  rozpoczęto przyjmowanie wniosków o świadczenie dobry start.

Świadczenie „Dobry start”, w wysokości 300 zł, przyznawane będzie na każde dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Ww. świadczenie przysługuje:

  • do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
  • do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wniosek o świadczenie „Dobry Start” – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Punkty przyjmowania wniosków zorganizowane zostaną w urzędach dzielnic, jednostkach pomocy społecznej oraz w szkołach.

W szkołach zbieranie wniosków o wypłatę świadczenia będzie przebiegać tylko przez 10 dni września, tj. w dni robocze od 3 do 14 września 2018 r.

Więcej informacji na: www.mrpips-gov.pl/DobryStart