Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2019”.

STRAJK

UWAGA!!!

KONKURS HISTORYCZNY PATRIA NOSTRA

Dnia 25 marca 2019 roku, odbyła się gala podsumowująca IV edycję konkursu historycznego Patria Nostra. Udział w nim wzięli uczniowie polskich szkół oraz młodzież polonijna z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Kazachstanu, państw Unii Europejskiej i USA, co nadawało wydarzeniu charakter światowy.

Naszą szkołę, pod opieką Pani Anny Rudzkiej reprezentowali uczniowie klasy 3 d w zespole 3-osobowym: Patrycja Sierawska, Konrad Pachała oraz Krystian Kaczanowski. Do udziału w konkursie zakwalifikowało się 87 drużyn. W wyniku głosowania - jak na tak dużą konkurencję - zajęliśmy wysoką lokatę - 10 miejsce.

Uczeń kl. III d - K. Pachała

[LINK]

ZAPROSZENIE

Wojewódzki finał konkursu „Ortografia na medal”

9 marca 2019 roku o godz. 10.00 w Zespole Szkół Samochodowych im. Czesława Orłowskiego przy ul. Jana Pawła II nr 69 w Warszawie, odbył się wojewódzki finał konkursu ortograficznego. Konkurs organizowany jest przez Warszawskie Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów, jego XIX edycja została objęta honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Uroczyste zakończenie z rozdaniem nagród miało miejsce 30 marca 2019 roku. Nasza uczennica Aleksandra Odzeniak (kl. IV d) została laureatem wojewódzkiego finału konkursu.

Serdecznie gratulujemy!

IP

Wizyta na międzynarodowej wystawie techniki wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej

W marcu 2019 roku klasy: II a i III a wraz z opiekunami: Panem Łukaszem Tupaczem oraz Panem Grzegorzem Gontarczykiem udały się na wystawę poświęconą tematyce chłodniczej. Wyjście zostało zorganizowane przez Centrum Kształcenia Praktycznego.

Na wystawie obecnych było wiele firm oferujących obecnie najnowsze rozwiązania w dziedzinie wentylacyjnej, np.: BOSCH, Lindap, Nibe. Szczególnie popularne na tych stanowiskach były rekuperatory powietrza oraz oferowane do nich gruntowne wymienniki ciepła. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się jak działa i z czego składa się centrala wentylacyjna firmy Lindap.

Na targach oprócz urządzeń związanych z wentylacją, można było spotkać specjalistyczne urządzenia do montażu oraz kontroli, a także projektowania instalacji wentylacyjnych. Obecnie były takie marki jak: Hilti, Fischer oraz z firm projektowych: Aec Design. Jedno stanowisko oferowało obsługę kamer termowizyjnych. Na stanowisku Aec design uczniowie mieli szansę zapoznać się z programem Revit, a także mogli konsultować wszystkie wątpliwości ze specjalistami z tej branży.

Istotną częścią całej imprezy były seminaria poświęcone tematyce chłodnictwa, wentylacji oraz projektowania. Jedno z wykładów wygłoszonych przez Krajową Izbę Kominiarzy poświęcone było gazowym przepływowym podgrzewaczom wody, odprowadzaniu spalin oraz wentylacjom mieszkań. Na kolejnym seminarium poświęconym projektowaniu firma Aec design przedstawiła krótko przyszłość projektowania jaką jest  BIM (Building Information Modeling) czyli  zintegrowany proces projektowania, realizacji budowy oraz eksploatacji obiektów budowlanych.

Udział w wydarzeniu był dla wszystkich uczniów bardzo korzystny, gdyż rozwinął informację na temat rynku chłodniczego, który jest ułamkiem rynku instalacyjnego, a także umożliwił zapoznanie się z popularnymi producentami w zakresie tej dziedziny. Każdy mógł tutaj znaleźć, coś odpowiadającego indywidualnym oczekiwaniom.

Tomasz Szczęch - uczeń kl. II a