Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

Akcja „Kropelka”

W dniu 07.03.2018r. w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie przeprowadzono akcję honorowego oddawania krwi. Była to już druga edycja tego przedsięwzięcia zrealizowanego dzięki pomocy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, znajdującego się przy ul. Saskiej 63/75. Współpracę między szkołą a RCKiK nawiązała i prowadzi p. Magdalena Gerwatowska –pielęgniarka, pracująca w ZSA-B i L. Do akcji

Chęć udziału w przedsięwzięciu wyraziło ponad 120 osób. Zespół RCKiK zarejestrował ostatecznie 105 osób, w tym także pracowników z zaproszonej przez szkołę Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz osób należących do sąsiadującej ze szkołą parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie przy ul. Przyrynek 2. Do honorowego oddania krwi zakwalifikowano 56 osób, co oznacza, że zebrano ponad 25 litrów krwi.

Zespół organizacyjny

 

Masters of English 2018

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie językowym "Masters of English".

Konkurs odbędzie się w piątek 16 marca 2018 roku o godz. 10.45 (na 4 lekcji) sala nr 74.

Konkurs składa się z dwóch części:

1) Część pisemna: sprawdza wiedzę leksykalno – gramatyczną oraz umiejętność czytania i słuchania.

2) Część ustna: dotyczy 10 osób, które zdobyły największą liczbę punktów w części pisemnej. Zagadnienia na część ustną będą podane na stronie szkoły w ogłoszeniach o konkursach. Część ustna odbędzie się 22 marca (czwartek) godz. 08.50 w sali 70.

Chętni zgłaszają się do swojego nauczyciela języka angielskiego.

 

Wypowiedź ustna będzie składała się z 2 części:

1. Przedstawienie przygotowanego tematu „My strengths and weaknesses.”

2. Udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytanie z listy poniżej:

 

PYTANIA DO CZĘŚCI USTNEJ KONKURSU „MASTERS OF ENGLISH”

1. Do apps help you or just waste your time?

2. What motivates you? Why?

3. Who is your role model? Why?

4. Which is more important: talent or hard work?

5. Do you make New Year’s resolutions? Why?

6. Do college rankings matter? Why?

7. How do you feel about zoos? 

8. What do you hope to be doing the year after you graduate from college?

9. Should couples live together before marriage? Why?

10. What teacher do you appreciate?

11. Which qualities are most appreciated by employers nowadays?

12. What are the worst social problems in Poland now? Why?

 Koordynatorzy konkursu: Monika Bojanowska-Kuchta i Agnieszka Starszuk

BEZPIECZNY INTERNET

W lutym 2018r. zgodnie z Programem Wychowaczo-Profilaktycznym TAB wychowawcy klas oraz pedagodzy szkolni zajmowali się bezpieczeństwem informatycznym oraz sposobami zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci. Przedstawiano działania jak ustrzec naszych uczniów przed tym, co demoralizuje, promuje cyberprzemoc i szkodliwe treści. Gabloty w okolicach biblioteki szkolnej oraz pokoju pedagogów wypełniły się informacjami dotyczącymi zasad dobrego zachowania się w internecie, czyli netykiety. Młodzież różnych klas pisała hasła np. ”Zamiast siedzieć na twitterze- porozmawiaj z kumplem szczerze”( MC) oraz wykonywała grafiki i prezentacje ( KK ).

Pedagog szkolny M. Brzoska

ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXI OWiUB

W sobotę, 3 marca 2018 r. nasza szkoła gościła uczestników eliminacji okręgowych XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Już  od 7.30 przyjeżdżali pierwsi uczniowie z opiekunami do szkoły by przed zawodami rozgrzać się gorącymi napojami, poczęstować smacznymi kanapkami, ciastkami i odpocząć po podróży.

Na zakwalifikowanych przez komitet organizacyjny 78 uczestników okręgu warszawskiego zgłosiło się tylko 66 z 20 szkół, czyżby grypa zdziesiątkowała zaproszonych ? Przed wejściem na salę, ozdobioną banerami sponsorów, odbyło się losowanie miejsc. Większość uczniów była stremowana - startowali po raz pierwszy w takich zawodach.

Wszystkich uczestników powitała ustępująca z funkcji przewodniczącej Okręgu Warszawskiego p. Mirosława Popek, przedstawiła nową przewodniczącą p. Grażynę Grabską, jury zawodów z ich  długoletnim przewodniczącym Tadeuszem Majem, oraz życzyła uczestnikom zakwalifikowania się do wyjazdu do Zielonej Góry na zawody finałowe. Pan Tadeusz Maj omówił regulamin zawodów i w obecności opiekunów i uczniów pokazał nienaruszona kopertę z zadaniami. Rozpoczęło się dwugodzinne rozwiązywanie 8 zadań określonych w sumie na 40 punktów.

Gdy uczniowie byli zajęci pracą, nauczyciele - opiekunowie słuchali interesującego wykładu pt. Wielkie inwestycje transportowe w Polsce, który wygłosił dr inż. Tadeusz Wójcicki z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz uczestniczyli w koleżeńskim pożegnaniu Mirosławy Popek, której talenty organizacyjne, życzliwość oraz sympatyczne podejście do wszystkich uczestników olimpiady zjednały jej powszechne uznanie. Po dwugodzinnej rywalizacji (niektórzy uczestnicy opuszczali salę już po półgodzinie, czyżby zadania były za łatwe?), odbyła się godzinna przerwa obiadowa ale dyskusja o zadaniach trwała nadal. Po przerwie nastąpiła 2 część eliminacji, także sumarycznie określonej na 40 punktów, po której uczestnicy rozjechali się do domów. Wszyscy, uczniowie i opiekunowie, oczekiwać teraz  będą z dużą niecierpliwością na ogłoszenie wyników, które nastąpią do 10 dni na stronie internetowej organizatorów olimpiady.

WR

 

 

Konkurs na innowacje techniczne

Klasa 2c wygrała główną nagrodę w programie realizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Nagrodzony został projekt innowacyjny „Ogród dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących”.

Uczestnicy projektu i laureaci nagrody:

1. Kazimierczyk Bartłomiej

2. Kocur Amanda

3. Krassowski Daniel

4. Młynarczyk Mateusz

5. Rednowska Gabriela

6. Rowińska Klaudia

7. Strzałkowska Monika

8. Tarczyński Bartosz

START-UP JUMP, czyli przedsiębiorcza młodzież


W Warszawie ruszył projekt, który wspiera zainteresowania i rozwija umiejętności uczniów szkół, związane z przedsiębiorczością i podejmowaniem działalności gospodarczej.

Nasza szkoła zakwalifikowała się do programu i 14 uczniów w dniu 1 marca 2018r. rozpoczęło pierwsze warsztaty biznesowe.

START-UP JUMP realizowany jest w dwóch, powiązanych ze sobą etapach:

I etap - „Młodzieżowy semestr biznesowy”, uczniowie poznają działalność miejskich ośrodków wsparcia przedsiębiorczości – Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Centrum Kreatywności Targowa, Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy WCIES. Poznają także ofertę wybranych partnerów stołecznego ratusza, działających w obszarze przedsiębiorczości, innowacji i technologii – m.in. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości stołecznych uczelni, FabLab Orange.

II etap - praktyczny, dedykowany uczniom chcącym pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje pomysły. Obejmie różne formy wsparcia i aktywizacji wykorzystujące m.in. pracę zespołową, warsztaty
i ćwiczenia. W części praktycznej, realizowanej poza programem obowiązkowych zajęć lekcyjnych, uczestniczyć będą już wyłonione w rozmowach kwalifikacyjnych grupy nastolatków.

Uczniowie pozytywnie ocenili pierwsze warsztaty biznesowe, zarówno ich treść, jak i formęJ

Organizator: Urząd Miasto Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji

Koordynator szkolny projektu: Magdalena Ejzel