Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

„PERSPEKTYWY ZAWODOWE”

 

Dnia 20 lutego 2018r.  uczniowie kierunku TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH – KL. IIA oraz    TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ – KL. IA uczestniczyli w WARSZTATACH Z DORADZTWA ZAWODOWEGO „PERSPEKTYWY ZAWODOWE”.

Uczniowie zostali zapoznani z organizacją Firmy Veolia Energia Warszawa, możliwościami zatrudnienia, specyfikacją stanowisk pracy, wymaganymi kwalifikacjami na poszczególnych miejscach zatrudnienia. Omówiono rolę praktyk zawodowych w planowaniu kariery zawodowej.

Prelegenci:  Pan Adam Cudny Dyrektor Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Kompetencji Pracowników, Pani Małgorzata Ziemak HR Biznes Partner

Koordynator szkolny warsztatów:

Magdalena Ejzel - nauczyciel przedsiębiorczości i koordynator szkolnego doradztwa zawodowego

WARSZTATY RYSUNKOWE DLA GIMNAZJALISTÓW

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie ul. Przyrynek 9

 

 

 

 Zapraszamy

gimnazjalistów klas III

zainteresowanych nauką w naszej szkole

na

WARSZTATY RYSUNKOWE

 

 

Zapraszamy na  bezpłatne sobotnie  warsztaty rysunku dla gimnazjalistów klas III zainteresowanych nauką w naszej szkole, w trakcie których uczestnicy  zapoznają się z podstawowymi zasadami perspektywy.

Po krótkim wstępie i wykładzie nt. perspektywy uczestnicy warsztatów narysują obiekt - metodą „krok po kroku”. W trakcie pracy odbywać się będą korekty, podczas których prowadzący udzielają porad oraz odpowiadają na pytania.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane - niezależnie od stopnia zaawansowania w rysowaniu.

Warsztaty prowadzone są przez nauczyciela architekta i ucznia klasy maturalnej naszej szkoły.

Zapewniamy materiały do rysowania.

 

Czytaj więcej  WARSZTATY RYSUNKOWE DLA GIMNAZJALISTÓW

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej

Dnia 22 lutego b.r. w  LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Wśród 53 stypendystów z województwa mazowieckiego znalazła się uczennica klasy 3 d, Natalia Rymuza, nagrodzona za osiągnięcia w dziedzinie tańca sportowego.

Walentynki w TAB

W ubiegłą środę świętowaliśmy dzień zakochanych u nas w szkole. Samorząd Uczniowski udekorował wszystkie korytarze czerwonymi balonami w kształcie serc.

Walentynkowi listonosze rozdali liczne walentynki wysłane za pośrednictwem Walentynkowej Poczty. W tym dniu wiele uczniów zdecydowało się wziąć udział w Dniu Zakochanego Przebierańca, więc mogli być spokojni na lekcjach, ponieważ nie byli pytani oraz nie pisali niezapowiedzianych kartkówek.☺

Mamy nadzieję, że ten dzień upłynął Wam wszystkim w atmosferze pełnej miłości i przyjaźni.

Samorząd Uczniowski