Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

Koło Teatralne

Wszystkich chętnych zapraszam na zajęcia Koła Teatralnego w najbliższy czwartek 15.11.2012 r. o godz.15:30, sala nr 1.

mgr Marta Rafka

Szkolne eliminacje XXVI OWiUB

W dniu 7 listopada 2012 r. odbyły się w naszej szkole eliminacje XXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych,

w których wzięło udział trzydziestu ośmiu uczestników. Zgodnie z regulaminem Olimpiady do zawodów okręgowych awansowało czternaście osób: 5 z drugich klas, 7 z czwartych i 2 z trzeciej klasy. Dużym zaskoczeniem jest obecność, wśród finalistów aż  czworga uczniów z klasy 2 C, w tym zwycięzcy eliminacji - Bartka Szymańskiego.

Rozdanie okolicznościowych dyplomów i nagród książkowych, które ufundowała Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania z Warszawy, odbyło się podczas akademii szkolnej z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

 

1 SZYMAŃSKI BARTOSZ 2C 61
2 JAKÓBCZYK MACIEJ 4D 57.5
3 KAWĘCKI FILIP 2C 57
4 HOJDA EDYTA 4C 55
5 KWIATKOWSKI KACPER 4E 53.5
6 GMURCZYK JAROSŁAW 3D 53.5
7 TYC PIOTR 2E 52.5
8 KACZMARCZYK MARCIN 4C 52
9 ROWICKI KAROL 4B 51
10 SZYMAŃSKI CEZARY 3D 50
11 NIESŁUCHOWSKI DAMIAN 4A 49
12 PERKA MATEUSZ 2C 47
13 WYSZYŃSKI ADRIAN 2C 45
14 KARPIENIA KONRAD 4D 43.5

Wyuczony zawód szansą na własny biznes

W dniu 6 listopada 2012 r. odbyły się w naszej szkole dodatkowe zajęcia  z przedsiębiorczości, w ramach II modułu projektu „Wyuczony zawód szansą na własny biznes”.

Moduł II w porównaniu do I miał bardziej wymiar praktyczny i obejmował ćwiczenia umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia biznesu. Uczniowie brali udział w konkursie na najlepszy pomysł na biznes. Ponadto prelegenci przedstawili korzyści płynące z posiadania wyuczonego zawodu i zaprezentowali dobre praktyki na przykładzie przedsiębiorców.

Uczniowie brali aktywny udział w zajęciach i zostali wysoko ocenieni przez prelegentów.

W projekcie przewidziane są również praktyki u pracodawców dla uczestników projektu, które są organizowane przez Miasto Stołeczne Warszawa/Biuro Funduszy Europejskich.

 

Koordynator szkolny
Magdalena Ejzel
Nauczyciel Przedsiębiorczości

 

Opieka nad Grobem Naszego Patrona

Od kilkunastu lat uczniowie Technikum Architektoniczno-Budowlanego im. St. Noakowskiego opiekują się grobem patrona naszej szkoły na Powązkach. Od 2011 roku zajmuje się tym klasa IA (obecnie IIA) z wychowawcą panią Aretą Fedak. W dniu 24 października br. młodzież pod opieką wychowawcy porządkowała grób: usunięto liście, umyto płytę wodą, zapalono znicze, położono kwiaty oraz umieszczono informację o opiece Szkoły nad grobem.

85 lat tradycji Szkoły Architektoniczno - Budowlanej

„ Szkoła wczoraj i dziś ”- 85 lat tradycji Szkoły Architektoniczno - Budowlanej

Słowa kluczowe towarzyszące jubileuszowi to : architektura i tradycja.

Kontynuując myśl patrona szkoły Stanisława Noakowskiego, że ,, architektura jest najsubtelniejszym kwiatem zbiorowej duszy narodu”, celem szkoły jest wzbogacanie wrażliwości, wyobraźni, rozbudzenie zamiłowania do sztuki oraz rozwój umiejętności graficznych.

Tradycją jest przekazywanie z pokolenia na pokolenie treści kultury, takich jak: obyczaje, poglądy, sposoby myślenia i zachowania oraz normy społeczne.

Nasza szkoła jest również otwarta na wszelkie treści związane z przekazywaniem i kultywowaniem tradycji - podczas uroczystości szkolnych, państwowych i religijnych towarzyszy sztandar szkoły. Przez te 85 lat edukacja w Szkole Architektoniczno - Budowlanej ulegała ciągłej ewaluacji. Uczymy młodzież  w nowej zreformowanej szkole.

Nasza duża ojczyzna - Polska, jest członkiem Unii Europejskiej. Jesteśmy Europejczykami i staramy się z innymi iść z duchem czasu. W naszej szkole dominują nowoczesne metody nauczania i wychowania. Korzystamy z doświadczeń innych narodów, ale sami jesteśmy też twórczy, nie boimy się innowacji i nowoczesnych rozwiązań. Mamy jednak świadomość, że musimy pamiętać też o swoich korzeniach, bo jak powiedział nasz wielki rodak, papież Jan Paweł II „…wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z przeszłości. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa pójść w głąb, otwarta na nowe wyzwania, wrażliwa na znaki czasu.”

W imieniu całej społeczności szkolnej zapewniam, że Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego będzie kultywował tradycje i zarazem będzie szedł z duchem czasu.

Dyrektor Szkoły
Jolanta Pindelska

 

Ślubowanie klas pierwszych

 

Drodzy Uczniowie klas pierwszych, od tej chwili jesteście pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej Technikum Architektoniczno – Budowlanego im. Stanisława Noakowskiego.

W tym roku obchodzimy 85 lecie szkoły. Jej pierwszym nauczycielem był: Stanisław Noakowski –  z wykształcenia i z zamiłowania był architektem, studiował w Petersburgu na Wydziale Budownictwa Akademii Sztuk Pięknych.

O Stanisławie Noakowskim  przeczytacie, że był malarzem, który malował architekturę. Mówił o swojej pracy:,,chciałem narysować wszystko, co mam w duszy. […]"

Drodzy uczniowie klas I, życzę Wam żebyście i Wy po skończeniu szkoły  przedstawiali architekturę – duszą i sercem, ale zanim to nastąpi  całe swoje serce włóżcie w naukę, wypełniajcie swoje obowiązki, przestrzegajcie praw, godnie reprezentujcie  szkołę.

Życzę więc Wam samych sukcesów w nauce i w życiu!

Dyrektor szkoły

Jolanta Pindelska