Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

ELIMINACJE OKRĘGOWE XXXI OWiUB

W sobotę, 3 marca 2018 r. nasza szkoła gościła uczestników eliminacji okręgowych XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych. Już  od 7.30 przyjeżdżali pierwsi uczniowie z opiekunami do szkoły by przed zawodami rozgrzać się gorącymi napojami, poczęstować smacznymi kanapkami, ciastkami i odpocząć po podróży.

Na zakwalifikowanych przez komitet organizacyjny 78 uczestników okręgu warszawskiego zgłosiło się tylko 66 z 20 szkół, czyżby grypa zdziesiątkowała zaproszonych ? Przed wejściem na salę, ozdobioną banerami sponsorów, odbyło się losowanie miejsc. Większość uczniów była stremowana - startowali po raz pierwszy w takich zawodach.

Wszystkich uczestników powitała ustępująca z funkcji przewodniczącej Okręgu Warszawskiego p. Mirosława Popek, przedstawiła nową przewodniczącą p. Grażynę Grabską, jury zawodów z ich  długoletnim przewodniczącym Tadeuszem Majem, oraz życzyła uczestnikom zakwalifikowania się do wyjazdu do Zielonej Góry na zawody finałowe. Pan Tadeusz Maj omówił regulamin zawodów i w obecności opiekunów i uczniów pokazał nienaruszona kopertę z zadaniami. Rozpoczęło się dwugodzinne rozwiązywanie 8 zadań określonych w sumie na 40 punktów.

Gdy uczniowie byli zajęci pracą, nauczyciele - opiekunowie słuchali interesującego wykładu pt. Wielkie inwestycje transportowe w Polsce, który wygłosił dr inż. Tadeusz Wójcicki z Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie oraz uczestniczyli w koleżeńskim pożegnaniu Mirosławy Popek, której talenty organizacyjne, życzliwość oraz sympatyczne podejście do wszystkich uczestników olimpiady zjednały jej powszechne uznanie. Po dwugodzinnej rywalizacji (niektórzy uczestnicy opuszczali salę już po półgodzinie, czyżby zadania były za łatwe?), odbyła się godzinna przerwa obiadowa ale dyskusja o zadaniach trwała nadal. Po przerwie nastąpiła 2 część eliminacji, także sumarycznie określonej na 40 punktów, po której uczestnicy rozjechali się do domów. Wszyscy, uczniowie i opiekunowie, oczekiwać teraz  będą z dużą niecierpliwością na ogłoszenie wyników, które nastąpią do 10 dni na stronie internetowej organizatorów olimpiady.

WR

 

 

Konkurs na innowacje techniczne

Klasa 2c wygrała główną nagrodę w programie realizowanym przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Nagrodzony został projekt innowacyjny „Ogród dla osób niepełnosprawnych i niedowidzących”.

Uczestnicy projektu i laureaci nagrody:

1. Kazimierczyk Bartłomiej

2. Kocur Amanda

3. Krassowski Daniel

4. Młynarczyk Mateusz

5. Rednowska Gabriela

6. Rowińska Klaudia

7. Strzałkowska Monika

8. Tarczyński Bartosz

START-UP JUMP, czyli przedsiębiorcza młodzież


W Warszawie ruszył projekt, który wspiera zainteresowania i rozwija umiejętności uczniów szkół, związane z przedsiębiorczością i podejmowaniem działalności gospodarczej.

Nasza szkoła zakwalifikowała się do programu i 14 uczniów w dniu 1 marca 2018r. rozpoczęło pierwsze warsztaty biznesowe.

START-UP JUMP realizowany jest w dwóch, powiązanych ze sobą etapach:

I etap - „Młodzieżowy semestr biznesowy”, uczniowie poznają działalność miejskich ośrodków wsparcia przedsiębiorczości – Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Centrum Kreatywności Targowa, Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego przy WCIES. Poznają także ofertę wybranych partnerów stołecznego ratusza, działających w obszarze przedsiębiorczości, innowacji i technologii – m.in. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości stołecznych uczelni, FabLab Orange.

II etap - praktyczny, dedykowany uczniom chcącym pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje pomysły. Obejmie różne formy wsparcia i aktywizacji wykorzystujące m.in. pracę zespołową, warsztaty
i ćwiczenia. W części praktycznej, realizowanej poza programem obowiązkowych zajęć lekcyjnych, uczestniczyć będą już wyłonione w rozmowach kwalifikacyjnych grupy nastolatków.

Uczniowie pozytywnie ocenili pierwsze warsztaty biznesowe, zarówno ich treść, jak i formęJ

Organizator: Urząd Miasto Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji

Koordynator szkolny projektu: Magdalena Ejzel

„PERSPEKTYWY ZAWODOWE”

 

Dnia 20 lutego 2018r.  uczniowie kierunku TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH – KL. IIA oraz    TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ – KL. IA uczestniczyli w WARSZTATACH Z DORADZTWA ZAWODOWEGO „PERSPEKTYWY ZAWODOWE”.

Uczniowie zostali zapoznani z organizacją Firmy Veolia Energia Warszawa, możliwościami zatrudnienia, specyfikacją stanowisk pracy, wymaganymi kwalifikacjami na poszczególnych miejscach zatrudnienia. Omówiono rolę praktyk zawodowych w planowaniu kariery zawodowej.

Prelegenci:  Pan Adam Cudny Dyrektor Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Kompetencji Pracowników, Pani Małgorzata Ziemak HR Biznes Partner

Koordynator szkolny warsztatów:

Magdalena Ejzel - nauczyciel przedsiębiorczości i koordynator szkolnego doradztwa zawodowego

WARSZTATY RYSUNKOWE DLA GIMNAZJALISTÓW

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie ul. Przyrynek 9

 

 

 

 Zapraszamy

gimnazjalistów klas III

zainteresowanych nauką w naszej szkole

na

WARSZTATY RYSUNKOWE

 

 

Zapraszamy na  bezpłatne sobotnie  warsztaty rysunku dla gimnazjalistów klas III zainteresowanych nauką w naszej szkole, w trakcie których uczestnicy  zapoznają się z podstawowymi zasadami perspektywy.

Po krótkim wstępie i wykładzie nt. perspektywy uczestnicy warsztatów narysują obiekt - metodą „krok po kroku”. W trakcie pracy odbywać się będą korekty, podczas których prowadzący udzielają porad oraz odpowiadają na pytania.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane - niezależnie od stopnia zaawansowania w rysowaniu.

Warsztaty prowadzone są przez nauczyciela architekta i ucznia klasy maturalnej naszej szkoły.

Zapewniamy materiały do rysowania.

 

Czytaj więcej  WARSZTATY RYSUNKOWE DLA GIMNAZJALISTÓW