Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

TAB w Teatrze Dramatycznym m.st. Warszawy – "Sługa dwóch panów"

W listopadzie prawie 100  uczniów i uczennic naszej Szkoły obejrzało przedstawienie w Teatrze Dramatycznym pt. „Sługa dwóch panów”. Zabawna komedia utrzymana w konwencji dell’arte zapewniła nam rozrywkę i relaks.

„Commedia dell’arte w mistrzowskim wydaniu Carla Goldoniego. Motorem napędzającym intrygę jest Arlekin (w tej roli Krzysztof Szczepaniak), który służąc dwóm panom jednocześnie miesza polecenia, zdradza sprawy wymagające dyskrecji i komplikuje bieg zdarzeń.  Mamy tu wszystko, co najlepsze: tempo jak w rollercoasterze, wyraziste gesty, taniec, śpiew, skąpego Pantalone przemądrzałego Dottore i romantycznych kochanków.”

Wspólne wyjście to jeden z elementów realizacji założeń przedmiotu wiedza o kulturze – uczestnicząc w kulturze uczymy się o niej najwięcej.

Marta Rafka

 

Szkolne eliminacje XXXI OWiUB

W dniu 18 listopada br. odbyły się w naszej szkole eliminacje XXXI OWiUB. Udział wzięło 20 uczestników z kl.1,2,3 i 4. Eliminacje przebiegały w dwóch turach po 2 godziny zegarowe w jednej części. Maksymalnie można było zdobyć 80 punktów. Do zawodów okręgowych zgłoszono: Wiktora Przygodę z kl.3C, Helenę Chodosz z kl.3B, Adriana Franczaka z kl.2C, Bartosza Kuryłka z kl.2C, Mateusza Zabielskiego z kl.3B, Bartosza Kotowskiego z kl.2C, Szymona Camleta z kl.3B i Konrada Pachałę z kl.2D. 

Zatwierdzenie zgłoszonej reprezentacji szkoły nastąpi na początku grudnia br. przez Komitet Główny OWiUB.

WR

W Królewskiej Formierni

7 listopada uczniowie klasy 1 c pod opieką p. Katarzyny Wardy wzięli udział w bardzo ciekawych warsztatach w Królewskiej Formierni w Łazienkach. Tematem przewodnim warsztatów były oświeceniowe inspiracje starożytnością. Młodzież zapoznała się z kolekcją rzeźb zgromadzoną przez Stanisława Augusta Poniatowskiego w Starej Oranżerii oraz podziwiała jeden z nielicznych zachowanych w Europie teatrów dworskich, którego wystrój wzbogacają iluzjonistyczne malowidła Jana Bogumiła Plerscha.  Ponadto uczniowie poznali warsztat formiera, który zajmował się niegdyś przygotowywaniem form odlewniczych i wykonywaniem gipsowych odlewów rzeźb. Każdy z uczestników wykonał również samodzielnie odlew, który będzie pamiątką po wizycie w Łazienkach Królewskich.

Uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza

W dniu 3 listopada delegacja uczniów z naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym pod opieką p. Katarzyny Wardy i p. Jarosława Karysia uczestniczyła w uroczystościach przy Grobie Nieznanego Żołnierza organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. Ofiarowaliśmy kwiaty i dokonaliśmy wpisu do księgi pamiątkowej. Było to upamiętnienie rocznicy złożenia szczątków beimiennenego żołnierza, które uroczyście przywieziono ze Lwowa w 1925 roku.

Konkurs z języka niemieckiego - Deutschmeister

Zasady udziału w konkursie

  • Udział w konkursie jest dobrowolny.
  • Osoby chętne zgłaszają się do swoich nauczycieli języka niemieckiego – do 21 listopada (wtorek).
  • Konkurs podzielony jest na dwa etapy: pisemny i ustny.
  • W części pisemnej uczniowie rozwiązują test leksykalno-gramatyczny z dodatkowym zadaniem na czytaniem ze zrozumieniem, na poziomie średniozaawansowanym.
  • W części ustnej bierze udział 5 osób z najwyższym wynikiem z części pisemnej. Część ustna składa się z dwóch zadań: opisu obrazka oraz odpowiedzi na wylosowane pytanie.
  • Wypowiedź uczniów w części ustnej będzie oceniana pod względem bogactwa słownictwa, zakresu używanych struktur gramatycznych i merytoryki wypowiedzi.

 

Terminarz

Część pisemna konkursu odbędzie się 24 listopada (piątek) o godz. 9.45 (trzecia godzina lekcyjna) i trwać będzie 45 minut. Część ustna dla 5 osób, które uzyskały najwięcej punktów z części pisemnej, odbędzie się 2 grudnia o godz. 9.45 (Sala zostanie podana w terminie późniejszym)

 

Informacje ogólne

Wyniki 5 osób, które zdobędą największą liczbę punktów z części pisemnej konkursu wraz z zagadnieniami na część ustną zostaną opublikowane na stronie szkoły .

Nagrodzone zostaną trzy osoby z najwyższym wynikiem.

 

Część ustna składać się będzie z opisu obrazka oraz odpowiedzi na pytanie z zakresu:

1. Mensch.

2. Wohnen

3. Schule.

4. Familie.

5. Sport.

6. Essen.

Nauczyciele języka niemieckiego w TAB

Start do Kariery

Uczniowie klasy III a i III d wzięli udział w wydarzeniu „Poznaj swój zawód przyszłości”, organizowanego w ramach programu edukacyjnego Gumtree.pl „Start do Kariery”, które odbyło się 7 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Podczas wydarzenia odbyło się szereg prelekcji prowadzonych przez ekspertów rynku pracy, doradców zawodowych, przedstawicieli firm i instytucji. Oprócz prelekcji uczniowie mieli możliwość odbycia bezpośrednich konsultacji z doradcami zawodowymi oraz ekspertami HR, a także z przedstawicielami firm i instytucji.

Uczniowie bardzo wysoko ocenili zarówno organizację, jak i poziom merytoryczny spotkań. Uzyskali wiele informacji praktycznych na temat: Zawody przyszłości – w jakich kierunkach warto się rozwijać? Jak technologie rewolucjonizują rynek pracy i jak za nimi nadążyć? Autoprezentacja – jak dobrze przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Motywacja i samorozwój – czyli z czym do ludzi? Student Przedsiębiorca – pierwsze kroki w biznesie.

Ponad to Organizatorzy zadbali o „kawiarniany” klimat spotkania i słodkie, pyszne przekąski, co sprzyjało kuluarowym dyskusjom J

Koordynator szkolny doradztwa zawodowego

Magdalena Ejzel