Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

46. Warszawska Jesień Poezji 2017

46. Warszawska Jesień Poezji 2017
W Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych
w  Warszawie

W dniach 9 i 10 października 2017 r. w naszej szkole odbyły się lekcje poetyckie „To lubię”. Odwiedzili nas poeci: pani Aldona Borowicz, pani Anna Czachorowska, pan Lam Quang My, pan Paweł Kubiak, pan Leszek Żuliński. Nasi goście spotkali się z klasami: 3D, 3C, 3E, 2C. Lekcje przebiegły w miłej i sympatycznej atmosferze. Zaproszeni goście podarowali do biblioteki szkolnej tomiki poezji.

Nauczyciele bibliotekarze

Wyjątkowa lekcja historii

Dnia 25 września 2017 r. uczniowie klas 3C i 3F mieli zaszczyt spotkać się z uczestniczką powstania warszawskiego p. Krystyną Sierpińską z d. Myszkowska ps. „Marzenka”. Spotkanie zorganizowane było przez Narodowy Bank Polski we współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięci Powstania Warszawskiego 1944.

Mieliśmy okazję poznać wojenne  przeżycia „Marzenki”, która w dniu wybuchu powstania miała 15 lat.  Los okrutnie obszedł się z rodzeństwem Myszkowskich, które w 1939 r. straciło rodziców. Za sprawą starszego rodzeństwa, służącego w strukturach Armii Krajowej, wstąpiła do konspiracji- w wieku 12 lat została łączniczką w batalionie AK „Kiliński”, w którym walczył jej brat. W czasie powstania stacjonowała w szkole przy ul. Górskiego 2, gdzie zorganizowano punkt sanitarny. Choć sama przyznaje, że potrafiła jedynie bandażować rannych, to bardzo szybko zdobyła doświadczenie sanitariuszki. Po upadku powstania przeszła przez dwa obozy niemieckie, by 1 maja 1945 r. wyruszyć piechotą do ojczyzny.

Rozmowie towarzyszyła niezwykła atmosfera. Słuchaliśmy w skupieniu wspomnień p. Krystyny Sierpińskiej, która znów stała się „Marzenką”, naszą rówieśniczką.

Następnie zwiedziliśmy wystawę pamiątek z powstania warszawskiego „9 tygodni krwi i chwały. Powstanie Warszawskie 1944 tydzień po tygodniu” przygotowaną we współpracy ze Stowarzyszeniem Pamięci Powstania Warszawskiego oraz Grupa Historyczną Zgrupowanie Radosław.

Po tej wyjątkowej lekcji historii mieliśmy okazję zapoznać się z historią bankowości na ziemiach polskich oraz zwiedzić wystawę zatytułowaną „Architektura na Bank” ukazującą zmieniające się siedziby banku centralnego w Warszawie.

 nauczycielka historii Milena Oberhard

Skład Samorządu Uczniowskiego w TAB

Opiekun Samorządu Uczniowskiego - Pani Monika Bojanowska-Kuchta

 

Obecny skład Samorządu: 

Przewodniczący:  Klaudia Pieczyńska IIIE

Współpracownicy: Weronika Ragus IIB

                              Mikołaj Ciszewski IIB

                              Marek Skowroński IIIA

                              Jakub Pieńkowski IIIE

 

ZAPROSZENIE DLA RODZICÓW


Dyrektor Szkoły wraz z Komitetem Organizacyjnym  serdecznie zaprasza Rodziców na obchody Jubileuszu 90 - lecia Szkoły, które odbędą się dnia 16 października, 2017 r.  o godz. 10.00.
 

MAZOWIECKI DZIEŃ BUDOWLANYCH

W dniu 28 września 2017r. w Gmachu Inżynierii Lądowej PW odbyły się uroczystości związane z obchodami Mazowieckiego Dnia Budowlanych i XV-lecia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Politechnika Warszawska. Organizatorami byli: Wydział Inżynierii Lądowej PW i Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Na zaproszenie organizatorów przybyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Tomasz Żuchowski, członkowie Mazowieckiej Izby Budownictwa (w większości absolwenci Wydziału Inżynierii Lądowej), pracownicy naukowi wydziału (emerytowani i aktualnie zatrudnieni) z Warszawy i Filii PW z Płocka, przedstawiciele przedsiębiorstw budowlanych, studenci oraz uczniowie naszej szkoły z panią Dyrektor i nauczycielami.

Otwarcia dokonali i powitali zebranych: Dziekan Wydziału IL – prof. Andrzej Garbacz i Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB – Mieczysław Grodzki, a uroczystość prowadziła prodziekan p. Wioletta Jackiewicz-Rek. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło wręczanie odznaczeń i medali zasłużonym dla budownictwa. Pośród odznaczonych znalazła się długoletnia przewodnicząca Komitetu Głównego OWiUB – doc. Anna Jankowska, która za wybitną działalność w krzewieniu wiedzy o budownictwie, otrzymała tytuł: Złotego Promotora Budownictwa Mazowieckiej Izby Budownictwa. Serdecznie gratulujemy.

Po wręczeniu nagród, nastąpiły referaty i prezentacje osiągnięć studenckich kół naukowych z Warszawy i Płocka.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście udali się na zewnątrz gmachu, gdzie czekał na nich poczęstunek, umilony muzyką country.

Tak zakończyła się uroczystość 15- lecia Mazowieckiej Izby Budownictwa.

WR