Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

Konkurs z języka niemieckiego - Deutschmeister

Zasady udziału w konkursie

  • Udział w konkursie jest dobrowolny.
  • Osoby chętne zgłaszają się do swoich nauczycieli języka niemieckiego – do 21 listopada (wtorek).
  • Konkurs podzielony jest na dwa etapy: pisemny i ustny.
  • W części pisemnej uczniowie rozwiązują test leksykalno-gramatyczny z dodatkowym zadaniem na czytaniem ze zrozumieniem, na poziomie średniozaawansowanym.
  • W części ustnej bierze udział 5 osób z najwyższym wynikiem z części pisemnej. Część ustna składa się z dwóch zadań: opisu obrazka oraz odpowiedzi na wylosowane pytanie.
  • Wypowiedź uczniów w części ustnej będzie oceniana pod względem bogactwa słownictwa, zakresu używanych struktur gramatycznych i merytoryki wypowiedzi.

 

Terminarz

Część pisemna konkursu odbędzie się 24 listopada (piątek) o godz. 9.45 (trzecia godzina lekcyjna) i trwać będzie 45 minut. Część ustna dla 5 osób, które uzyskały najwięcej punktów z części pisemnej, odbędzie się 2 grudnia o godz. 9.45 (Sala zostanie podana w terminie późniejszym)

 

Informacje ogólne

Wyniki 5 osób, które zdobędą największą liczbę punktów z części pisemnej konkursu wraz z zagadnieniami na część ustną zostaną opublikowane na stronie szkoły .

Nagrodzone zostaną trzy osoby z najwyższym wynikiem.

 

Część ustna składać się będzie z opisu obrazka oraz odpowiedzi na pytanie z zakresu:

1. Mensch.

2. Wohnen

3. Schule.

4. Familie.

5. Sport.

6. Essen.

Nauczyciele języka niemieckiego w TAB

Start do Kariery

Uczniowie klasy III a i III d wzięli udział w wydarzeniu „Poznaj swój zawód przyszłości”, organizowanego w ramach programu edukacyjnego Gumtree.pl „Start do Kariery”, które odbyło się 7 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Podczas wydarzenia odbyło się szereg prelekcji prowadzonych przez ekspertów rynku pracy, doradców zawodowych, przedstawicieli firm i instytucji. Oprócz prelekcji uczniowie mieli możliwość odbycia bezpośrednich konsultacji z doradcami zawodowymi oraz ekspertami HR, a także z przedstawicielami firm i instytucji.

Uczniowie bardzo wysoko ocenili zarówno organizację, jak i poziom merytoryczny spotkań. Uzyskali wiele informacji praktycznych na temat: Zawody przyszłości – w jakich kierunkach warto się rozwijać? Jak technologie rewolucjonizują rynek pracy i jak za nimi nadążyć? Autoprezentacja – jak dobrze przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Motywacja i samorozwój – czyli z czym do ludzi? Student Przedsiębiorca – pierwsze kroki w biznesie.

Ponad to Organizatorzy zadbali o „kawiarniany” klimat spotkania i słodkie, pyszne przekąski, co sprzyjało kuluarowym dyskusjom J

Koordynator szkolny doradztwa zawodowego

Magdalena Ejzel

Wycieczka na budowę

W dniu 19 października, pojechaliśmy do Radomia zobaczyć budowę Centrum Logistycznego STALGAST. Wycieczkę zorganizowano z pomocą Pana Karola Ciszewskiego, rodzica jednego z uczniów klasy 2b.

Na miejscu mieliśmy okazję przyjrzeć się z bliska pracy architekta, inwestora oraz kierownika budowy. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami wznoszenia tego typu obiektów, m.in. ,że podczas prac budowlanych najważniejsze jest bezpieczeństwo pracowników. Architekt projektu Centrum, Pan Waldemar Bastkowski, pokazał wszystkie etapy powstawania projektu. Wskazał również wszystkie zmiany, jakich dokonano na etapie realizacji budowy. W terenie, podczas zwiedzania budowy, uczniowie dowiedzieli się wielu nowych rzeczy m.in. zasady działania budynku, oraz funkcje, które będzie miał do spełnienia. Przedstawiciel inwestora, Pan Karol Ciszewski zaprezentował nam cyfrową wizualizację każdego etapu przedsięwzięcia, dzięki czemu mogliśmy (z podziwem) obserwować jak z kawałka ziemi rośnie olbrzymia konstrukcja.

W drodze powrotnej (wieńcząc ten, jakże pożytecznie spędzony dzień), dzięki gościnności Nadleśniczego Nadleśnictwa Radom, Pana Jerzego Karaśkiewicza, na uczniów czekało ognisko. Trzaskające płomienie ogniska, skwierczące kiełbaski oraz wspaniała jesienna pogoda, sprawiły, że był to niezwykle miło i wesoło spędzony czas.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych 

Katarzyna Tabor

Sprzątanie grobu Patrona Szkoły

W poniedziałek, 23 października, młodzież klasy 2b, pod opieką Pani Katarzyny Tabor oraz Jarosława Karysia, odwiedziła grób Patrona Szkoły na Cmentarzu Powązkowskim. Pomimo niesprzyjającej pogody uczniowie z zapałem zabrali się do uprzątnięcia zalegających liści. Miotły, ścierki oraz środki czystości w sprawnych rękach uczniów, przywróciły nienaganny wygląd grobu Patrona Szkoły.

Taka inicjatywa to doskonała lekcja patriotyzmu.

SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRZE GIEŁDOWEJ (SIGG) i kursie e-learningowym poświęconym finansom i giełdzie

 

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to najpopularniejszy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych program edukacyjny wprowadzający w tajniki rynku kapitałowego i giełdy. SIGG uczy młodych ludzi wspólnego podejmowania decyzji i pracy w grupie.

W rozgrywkach SIGG biorą udział zespoły liczące od 2 do 4 osób. Uczestnicy otrzymują do dyspozycji wirtualne 30 tys. zł oraz dostęp do notowań giełdowych. Uczestnicy SIGG poszerzają także swoją wiedzę na temat instrumentów giełdowych, uczestnicząc w kursie e-learningowym.

SIGG to świetne przygotowanie do inwestowania własnych, prawdziwych, pieniędzy w przyszłości.

Gra podzielona jest na trzy etapy:

  • Etap 1: transakcje na akcjach i ETF-ach (13 listopada – 22 grudnia br.),
  • Etap 2: transakcje na kontraktach terminowych (26 lutego – 16 marca 2018 r.),
  • Finał w Sali Notowań GPW (11 kwietnia 2018 r.).

DO WYGRANIAPRWDZIWE 10 TESIĘCY ZŁOTYCH DLA NAJLEPSZEGO ZESPOŁU!!! Przewidziano też inne nagrody pieniężne.

 
Zgłoszenia zespołów przyjmuję do 7 listopada, natomiast uczniowie do swojego zespołu muszą się zarejestrować do 10 listopada 2017.

Więcej informacji i rejestracja do swojego zespołu: sigg.gpw.pl

Magdalena Ejzel - Nauczyciel przedsiębiorczości - mejzel(at)wp.pl

 

Całość rozpoczyna rozgrzewka, czyli gra testowa, a potem czas na emocje, naukę połączoną z zabawą, a dla najlepszych – prawdziwą wygraną.

Zawody w biegach przełajowych

22.09.2017r. reprezentacja TAB wzięła udział w indywidualnych biegach przełajowych w ramach WOM, odbywających się w Parku Skaryszewskim. Uczeń klasy 2e, Artur Maciaszczyk wywalczył 2 miejsce na dystansie 3 kilometrów, co zapewniło mu awans do finału miejskiego 05.10. W finale miejskim, który odbył się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego, Artur zdobył 7 miejsce. Jest to ogromny sukces, tym bardziej, że warunki atmosferyczne stanowiły niesamowite utrudnienie dla zawodników.