Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2018”.

MAZOWIECKI DZIEŃ BUDOWLANYCH

W dniu 28 września 2017r. w Gmachu Inżynierii Lądowej PW odbyły się uroczystości związane z obchodami Mazowieckiego Dnia Budowlanych i XV-lecia Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Patronat honorowy nad uroczystością objęli: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Politechnika Warszawska. Organizatorami byli: Wydział Inżynierii Lądowej PW i Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Na zaproszenie organizatorów przybyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Tomasz Żuchowski, członkowie Mazowieckiej Izby Budownictwa (w większości absolwenci Wydziału Inżynierii Lądowej), pracownicy naukowi wydziału (emerytowani i aktualnie zatrudnieni) z Warszawy i Filii PW z Płocka, przedstawiciele przedsiębiorstw budowlanych, studenci oraz uczniowie naszej szkoły z panią Dyrektor i nauczycielami.

Otwarcia dokonali i powitali zebranych: Dziekan Wydziału IL – prof. Andrzej Garbacz i Przewodniczący Okręgowej Rady MOIIB – Mieczysław Grodzki, a uroczystość prowadziła prodziekan p. Wioletta Jackiewicz-Rek. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiło wręczanie odznaczeń i medali zasłużonym dla budownictwa. Pośród odznaczonych znalazła się długoletnia przewodnicząca Komitetu Głównego OWiUB – doc. Anna Jankowska, która za wybitną działalność w krzewieniu wiedzy o budownictwie, otrzymała tytuł: Złotego Promotora Budownictwa Mazowieckiej Izby Budownictwa. Serdecznie gratulujemy.

Po wręczeniu nagród, nastąpiły referaty i prezentacje osiągnięć studenckich kół naukowych z Warszawy i Płocka.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście udali się na zewnątrz gmachu, gdzie czekał na nich poczęstunek, umilony muzyką country.

Tak zakończyła się uroczystość 15- lecia Mazowieckiej Izby Budownictwa.

WR

XIII EDYCJA OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W XIII EDYCJI OLIMPIADY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

HASŁO PRZEWODNIE:

 „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”

Olimpiada to zawody trzystopniowe:

 • Pierwszy etap to eliminacje szkolne. Odbędą się 7 grudnia 2017 r. (godzina 9.00 - 10.00) test 50 pytań
 • Drugi etap to eliminacje okręgowe. Odbędą się 1 marca 2017 r. – w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • Trzeci etap to eliminacje centralne. Będę miały miejsce 5 kwietnia 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Nagród jest wiele m.in.:

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Laureaci i finaliści Olimpiady Przedsiębiorczości stopnia centralnego przyjmowani są na I rok studiów. 
 • Pozostałe uczelnie to: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katowicach, Poznaniu oraz we Wrocławiu.
 • 1250 miejsc na elitarnym kursie biznesowym - Wszyscy zawodnicy eliminacji okręgowych XIII edycji Olimpiady uzyskają uprawnienia do udziału w specjalnym kursie e-learningowym nt. rozwijania działalności biznesowej.
 • Książki biznesowe dla zawodników eliminacji okręgowych.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.olimpiada.edu.pl

ZGŁOSZENIA UCZNIÓW PRZYJMUJĘ DO 23 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

Magdalena Ejzel - Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

WYNIKI KONKURSU

WYNIKI KONKURSU INTERDYSCYPLINARNEGO Z JĘZYKÓW OBCYCH
 "
BEZPIECZEŃSTWO NA BUDOWIE"

 • 1 MIEJSCE  -  OLGA SŁUPECKA  KLASA 3E
 • 2 MIEJSCE  -  SARA POSŁUSZNA 3F
                           WIKTOR STASZCZUK 3F
 • 3 MIEJSCE  -  MARCIN BŁAŻKIEWICZ 2A
                           TOMASZ ABRAMCZYK 2A
                           BARTOSZ DOMINIAK 2A

 GRATULACJE!!!

Gra miejska „Tajemnice Parku Żeromskiego"

W sobotę 30 września grupa 20 uczniów naszej szkoły brała udział w grze miejskiej „Tajemnice Parku Żeromskiego", której organizatorem było Towarzystwo Przyjaciół Warszawy. W trakcie wydarzenia uczestnicy zobaczyli fragmenty XIX-wiecznych fortyfikacji oraz zapoznali się z historią żoliborskiego parku, o której opowiadali warszawscy przewodnicy. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Katarzyna Warda

Wolontariusze Pikniku Powstańczego

Nasi uczniowie 10 września 2017 roku wzięli udział w charakterze wolontariuszy w Pikniku Powstańczym zorganizowanym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych oraz Fundację na Rzecz Obrony Pamięci Historii Polski Reduta PWPW. W podziękowaniu za zaangażowanie w obsługę imprezy uczniowie TAB otrzymali od organizatora certyfikaty oraz wspaniałe upominki. Bardzo serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość aktywnego uczestniczenia w upamiętnieniu tak ważnego wydarzenia, jakim było powstanie warszawskie. 

Katarzyna Warda