Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Zebrania z Rodzicami

Zebrania z Rodzicami odbędzie się 06.09.2021r.

  • Klasy I
    • 17:00 – spotkanie Rodziców z Dyrektorem oraz Wychowawcami w sali gimnastycznej – 1a, 1b, 1c, po spotkaniu zebranie z wychowawcą w wyznaczonej sali (będą w poniedziałek);
    • 17:30 – zebranie z Wychowawcami dla klas 1d, 1e, 1f, po zebraniu spotkanie Rodziców z Dyrektorem oraz Wychowawcami w sali gimnastycznej o godz. 18:15
  • Klasy IV  17:30 – zebrania z Rodzicami dla klas IV
  • Klas II, III  17:45 – zebrania z Rodzicami dla klas II III