Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

SIGG – zasady – ruszyła rejestracja

Drodzy Uczniowie, zarejestrowałam pierwsze zespoły. Następny krok – każdy członek

zespołu musi dokonać rejestracji. Proszę o zapoznanie się z regulaminem SIGG.

3 października – 2 listopada 2022 - rejestracja Uczestników

3 listopada – 12 listopada 2022 - gra testowa

14 listopada 2022 - 15 stycznia 2023 - I etap Gry

Warunkiem udziału uczniów, którzy w dniu rejestracji do SIGG nie ukończyli 16. roku życia

jest przekazanie nauczycielowi - opiekunowi oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział

w SIGG podpisanego przez ich opiekuna prawnego. Skan podpisanego oświadczenia

Uczestnik dodaje do swojego formularza rejestracji, a  jego nauczyciel-opiekun dokonuje

ZATWIERDZENIA.

Loginem uczniów i nauczycieli – opiekunów będzie adres e-mail podany podczas rejestracji.

Po dokonaniu rejestracji każdy Uczestnik SIGG będzie zobowiązany do aktywowania konta

przy pomocy wiadomości sms otrzymanej na numer telefonu podany w trakcie rejestracji.

Każdy Zespół na początku I etapu Gry otrzymuje do dyspozycji wirtualne środki w wysokości

20 000 zł.

Każdy Zespół obowiązkowo dokonuje co najmniej jednej operacji w ciągu pierwszych 14 dni

od momentu rozpoczęcia Gry. W przeciwnym razie Zespół zostanie wykluczony z Gry.

10 najlepszych Zespołów z rankingu I etapu Gry, które wzięły również udział w II etapie SIGG

zostanie zakwalifikowanych do Finału. Ranking po I etapie Gry zostanie ogłoszony do dnia 30.

01. 2023 r. na stronie www.sigg.gpw.pl

Czekam na zgłoszenia kolejnych zespołów do dnia 25 października.

Magdalena Ejzel

Szkolny koordynator SIGG