Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Podnosimy kompetencje

Miło nam poinformować, że w dniu 17.10.2022 r. została podpisana Umowa o współpracy - jej sygnatariuszami byli: Pan Robert Uklański - Prezes Zarządu Instytutu Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. oraz Pani Marta Rafka - dyrektor Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Lic. im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie.  Porozumienie dotyczy wdrożenia w TAB-ie Projektu nr EOG/21/K3/W/0006 pt. "Nowoczesny program kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych" - realizowanego przez Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Współpraca ta znacząco podniesie kompetencje uczniów i nauczycieli naszej Szkoły oraz wzmocni konkurencyjność naszych uczniów i uczennic na rynku pracy. Projekt finansowany jest w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 Program Edukacja.

Bardzo cieszymy się na nadchodzącą współpracę.