Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

KONKURS FOTOGRAFICZNY „STARE MIASTO okiem technika budownictwa”

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 - Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego wraz z zespołem nauczycieli przedmiotów zawodowych.

2. Koordynator konkursu: Anna Hipsz, Monika Rudzińska

 

§ 2 - Cel konkursu

Celem Konkursu jest:

 - rozwijanie wśród uczniów umiejętności obserwacji obiektów budowlanych,

 - zwrócenie uwagi uczniów na szczegóły rozwiązań technicznych budynków,

 - rozwijanie umiejętności  rozpoznawania materiałów i technologii wykonania elementów budowlanych,

 - powiązanie zagadnień realizowanych w programie nauczania z istniejącymi obiektami budowlanymi,

 - zachęcenie młodzieży do rozwijania uzdolnień w dziedzinie fotografii.

 

§ 3 - Warunki konkursu

1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów TAB-u.

2. Prace wraz z opisem należy dostarczyć w wersji elektronicznej za pomocą wiadomości wysłanej przez e-dziennik na adres koordynatorów konkursu oraz w postaci wywołanych zdjęć w terminie do dnia 30.11.2022r. (środa) do godz. 12.00 bezpośrednio do koordynatorów konkursu Anny Hipsz lub Moniki Rudzińskiej.

3. Do oceny prac zostanie powołane Jury, które przyzna I, II, III miejsce oraz w razie potrzeby wyróżnienia.
Uwaga! Na zwycięzców konkursu i osoby wyróżnione czekają nagrody książkowe oraz dyplomy.

4. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 12.12.2022 roku.

5. Lista zwycięzców konkursu oraz nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie, na stronie internetowej szkoły www.tab.edu.pl oraz w mediach społecznościowych szkoły.

 

§ 4 - Zasady udziału w konkursie

1. Przedmiotem konkursu jest zestaw fotografii autorskich wybranego obiektu budowlanego wraz z opisem.

2. Zdjęcia powinny zostać wykonane na warszawskiej Starówce i odpowiadać tematowi konkursu.

3. Zestaw fotografii powinien zawierać 3-4 fotografie wybranego obiektu budowlanego.

4. Fotografie należy dostarczyć w formacie JPG o wielkości nieprzekraczającej 2MB oraz w formie wywołanych zdjęć odpowiadających następującym warunkom:

- format zdjęcia 15x21 cm,

 - wydruk matowy,

 - fotografie należy opisać: imię i nazwisko autora, nazwa i adres obiektu, informacja o materiale, technologii bądź rozwiązaniu technicznym na sfotografowanym obiekcie,

 - wywołane fotografie wraz z opisem należy dostarczyć w zaklejonych kopertach.

5. Zdjęcia nieodpowiadające warunkom konkursu nie będą kwalifikowane do udziału w konkursie.

6. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac. Przechodzą one na własność Organizatora i mogą być wykorzystane na potrzeby szkoły.

 

§ 5 - Harmonogram konkursu

1. Konkurs zostaje ogłoszony z dniem ukazania się regulaminu na stronie internetowej szkoły www.tab.edu.pl.

2. Przyjmowanie prac konkursowych do 30.11.2022r. do godz. 12.00

3. Ogłoszenie wyników 12.12.2022r.

 

Konkurs_fotograficzny_budowlany_regulamin [PDF]