Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

30 lat Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych w TAB


 

Lata „chude” 1994 – 2005 i „tłuste” 2006 – 2013.

Wstęp

Inspiracją do napisania historii OWiUB w naszej szkole było:

  1. umieszczenie na stronie organizatora olimpiady - www.olimpiadabudowlana.pl, zakładki Archiwalia szkół
  2. praca mgr inż. Zbigniewa Romika o 10 letnim dorobku szkoły w Kędzierzynie-Koźlu zamieszczonej (tamże)
  3. zmiany regulaminu Olimpiady z poprzedniego z 1997 r. na aktualny z 2013 r.
  4. ostatnia publikacja Komitetu Głównego OWiUB - XXII – XXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych 2009 – 2013, autorstwa Anny Jankowskiej i Andrzeja Oniszczuka.

Nie ulega wątpliwości, że kończy się pewien etap Olimpiady. Zmiana programu nauczania w technikach oparta na powszechnie krytykowanej nowej podstawie programowej, forsowanej przez MEN. Niezgodne z Konstytucją warunki i sposób oceniania, klasyfikowanie i promocja uczniów. Drastyczne obniżenie dotacji na prowadzenie Olimpiady, mogłyby obniżyć jej jakość i w rezultacie spowodować praktyczny koniec jej istnienia. Tylko zaangażowania sponsorów i ludzi dobrej woli pozwala na jej trwanie. Brak finansów nawet na potrzebne publikacje książkowe (ostatnia ukazała się w 2008 r. i obejmowała XIX-XXI Olimpiady) jest żenujący. Niemożność załatwienia latami nawet najprostszych spraw, pomimo publicznych deklaracji składanych przez wiceministrów i przedstawicieli ministerstw (np. podczas zawodów centralnych) a dotyczących zwolnienia finalistów i laureatów z części egzaminu zawodowego (praktycznego) jest oględnie mówiąc niezrozumiała. Laureat czy finalista, który został wyłoniony z grupy ok. 4500 uczniów (eliminacje szkolne), potem z grupy ok.700 uczniów (zawody okręgowe) by w grupie ok. 70 uczniów z całej Polski uzyskać indeks wyższej uczelni musi zdawać egzamin zawodowy!!!

Olimpiada jest teraz w fazie przekształcania, w zależności od mądrości decydentów, nacisku środowisk akademickich, szkół średnich o profilu budowlanym może przekształcić się w nową formę indywidualnej i zbiorowej rywalizacji w kształceniu zawodowym bądź pogrążyć się w marazmie, niekompetencji i frustracji uczestników tego bądź co bądź bardzo pozytywnego procesu.

Same liczby, statystyka nie jest w stanie przedstawić osiągnięć jej uczestników w ciągu 26 lat istnienia, wymagałoby to szczegółowych badań i analiz. 

Przedstawmy, podstawowe dane liczbowe (4).

Od 1987 r. do 2013 r. w zawodach szkolnych wzięło udział 99 875 uczestników, w okręgowych 15 159 a centralnych 1960 uczestników. Finalistów było 591 a laureatów 625. Liczba szkół w początkowym okresie Olimpiady wynosiła 85 by pod koniec dojść do 185 a liczba uczestników eliminacji szkolnych wynosiła 1368 by w XXVI dojść do liczby 4 220.

Te liczby nie tylko świadczą o pewnej masowości Olimpiady ale w połączeniu z zakresem tematycznym i wymaganiami określonymi przez organizatorów stanowią jej imponujący dorobek.

Początki Olimpiad

1 OWiUB odbyła się w Białymstoku 1988 r. w Politechnice Białostockiej. Uczestniczyło w niej reprezentacja 85 szkół a liczba uczestników eliminacji szkolnych wyniosła 1 368, okręgowych 381 a centralnych 117. Należy podkreślić, że w pierwszych 5 Olimpiadach połączone były piony: technik budownictwa i technik urządzeń sanitarnych a w pierwszych 3 nie przyznawano tytułu finalisty.

Od 1 Olimpiady nasza szkoła czynnie uczestniczyła w rywalizacji szkół budowlanych w Polsce i pełni akceptowała jej założenia ideowe a także regulamin zawodów.

I OWiUB odbyła się w Białymstoku, w dniach 26-27 marca 1989 r. na Politechnice Białostockiej, uczestniczyli: Wojciech Gałązka, Paweł Marchlewski i Maciej Różycki, zajmując 61-65 miejsca. 

II OWiUB odbyła się w Kielcach, w dniach 1-2 kwietnia 1989 r. na Politechnice Świętokrzyskiej, 8 miejsce zajął Piotr Goliński, 19-20 Maciej Fronczak, 21-22 Dariusz Szczęsny, 23-24 Maciej Sobkowicz a 37-40 Jacek Partyka.

III OWiUB odbyła się w Łodzi, w dniach 21-22 kwietnia 1990 r. w Zespole Szkół Budowlanych Nr 1, 10 miejsce zajął Paweł Nowotka.

IV OWiUB odbyła się we Wrocławiu, w dniach 6-7 kwietnia 1991 r. w Lotniczych Zakładach Naukowych, 20 miejsce zajął Paweł Nowotka.

Wszystkich uczniów przygotowała i była opiekunem Elżbieta Kwiatkowska, wicedyrektor szkoły w latach 1986 – 1991.

Lata „chude” 1994 – 2005

Już samo uczestnictwo w Olimpiadzie jest dużym wyróżnieniem dla uczestnika i reprezentowanej przez niego szkoły. Nasza szkoła w opisywanym okresie, pomimo uczestnictwa w zawodach okręgowych, kilkakrotnie nie zakwalifikowała się do finałów, a wyniki indywidualne nie były imponujące nie mówiąc już o wynikach w punktacji zespołowej. Należy jednak docenić pojedynczych uczniów, którzy reprezentowali szkołę w tym okresie i „przecierali” szlak dla swoich następców.

W pracy (2) mgr inż. Zbigniew Romik napisał „W praktyce Zespołu Szkół z Kędzierzyna-Koźla za organizację zawodów szkolnych odpowiedzialny jest autor niniejszej publikacji – mgr inż. Zbigniew Romik, który organizuje zawody szkolne, przygotowuje zestawy zadań, przeprowadza zawody,

dokonuje wstępnego sprawdzenia prac i przedstawia wyniki Jury do zatwierdzenia a następnie przesyła je wraz ze zgłoszeniem szkoły do Komitetów Okręgowych. Wspólnie z Jury ustala sposób nagradzania najlepszych…i dalej. Do zadań autora niniejszej publikacji należy również przygotowanie zakwalifikowanych do zawodów wyższych stopni uczniów do tychże zawodów i bezpośrednia nad nimi opieka w trakcie ich trwania.” Nic dodać nic ująć, z tą oceną długoletniego opiekuna uczniów Zbigniewa Romika chyba każdy się zgodzi. 

Z perspektywy czasu i w porównaniu do obecnych sukcesów uczniów naszej szkoły, można przypuszczać, że lata „chude” były między innymi wynikiem nadmiernych obowiązków służbowych (kierownik szkolenia praktycznego), które musiałem wypełniać.

VII OWiUB odbyła się w Bydgoszczy, w dniach 26-27 marca 1994 r. Zespole Szkół Budowlanych Nr.1. Naszą szkołę reprezentował Piotr Rybak (19-21 miejsce), który został finalistą.

X OWiUB odbyła się w Bytomiu, w dniach 20-22 marca 1997 r. w Państwowych Szkołach Budownictwa. Naszą szkołę reprezentował Marcin Gnich (39), który został finalistą. Zawody organizował długoletni dyrektor szkoły Marian Ostapczuk, który wśród uczestników został zapamiętany jako wzorowy, sympatyczny i wyjątkowo gościnny gospodarz szkoły.

XIII OWiUB odbyła się w Augustowie, w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2000 r. w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych. Nasz szkołę reprezentowali: Sławomir Więch (52) i Mateusz Sieniewicz (66), którzy sklasyfikowani zostali jako uczestnicy.

XIV OWiUB odbyła się w Lublinie, w dniach 23-24 marca 2001r. w Państwowej Szkole Budownictwa. Naszą szkołę reprezentował Tomasz Bladyniec (17), który został laureatem.

XI OWiUB odbyła się w Szczecinie, w dniach 28-29 marca 2003 r. w Zespole Szkół Budownictwa. Nasza szkołę reprezentował Michał Bąk (52), który został finalistą.
Do Szczecina jechałem z Michałem z dużym zainteresowaniem, jak wygląda obecnie Szczecin?, który opuściłem 35 lat wcześniej idąc do rezerwy, po odbyciu 2 letniej służby wojskowej w 33 Samodzielnym Batalionie Łączności 12 Dywizji Zmechanizowanej. W wolnym czasie pojechałem na Głębokie zobaczyć „moje” koszary. Tu przeżyłem szok przy wejściu do koszar stał żołnierz w chełmie z napisem NATO a wejście do koszar zdobił olbrzymi napis NATO. Kto by wtedy pomyślał o takich zmianach?

XVII OWiUB odbyła się w Gdańsku, w dniach 26-27 marca 2004 r. w Państwowych Szkołach Budownictwa. Nasza szkołę reprezentowała Monika Kwiatkowska (73), która została sklasyfikowana jako uczestniczka.

XVIII OWiUB odbyła się w Poznaniu, w dniach 15-16 kwietnia 2005 r. w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych. Naszą szkołę reprezentował Damian Kwiatkowski (32), który został finalistą.

Lata „tłuste” 2006 – 2013.

XIX OWiUB odbyła się w Białymstoku, w dniach 7-8 kwietnia 2006 r. na Politechnice Białostockiej. Ekipa naszej szkoły: Damian Kwiatkowski (12 miejsce) i Paweł Kurek (14) zostali laureatami a Agnieszka Pawlak (25) została finalistką. Zespołowo zajęliśmy 3 miejsce.
Po raz pierwszy szkołę reprezentowała ekipa 3 osobową, której „motorem” była Agnieszka uczennica 3 klasy, Damian i Paweł byli z klasy czwartej. Nie przypuszczałem, że debiutująca w klasyfikacji zespołowej ekipa zajmie bardzo wysokie 3 miejsce. Od szczęśliwego dla nas Białegostoku rozpoczęły się dla nas lata „tłuste”. Na marginesie trzeba wspomnieć, że Agnieszka już skończyła studia w Politechnice Warszawskiej i pracuje w budownictwie.

XIX Paweł, opiekun, Agnieszka i Damian po rozdaniu nagród. 

XIX Tak „smakuje” medal laureata.

 

XX OWiUB odbyła się w Zielonej Górze, w dniach 30-31 marca 2007 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim. Ekipa naszej szkoły: Sławomir Koc (14 miejsce) i Agnieszka Pawlak (28) zostali laureatami a Piotr Łuszczyński (53) został finalistą. Zespołowo zajęliśmy 5 miejsce. 

XXI OWiUB odbyła się w Wieluniu, w dniach 4-5 kwietnia 2008 r. w Zespole Szkół Nr 1. Ekipa naszej szkoły: Mateusz Boguski (19 miejsce), Karol Lewandowski (23) i Rafał Nowakowski (27) zostali laureatami a Tomasz Kamiński (51) został finalistą. Zespołowo zajęliśmy 4 miejsce. 
 

XXI Tomek udziela wywiadu miejscowym mediom. 

XXI Rozpoczęcie zawodów- ogólny widok sali. 

XXI Po zawodach na wycieczce w Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie.

 

XXII OWiUB odbyła się w Wodzisławiu Śląskim, w dniach 3-4 kwietnia 2009 r. w Zespole Szkół Technicznych. Ekipa naszej szkoły: Tomasz Kamiński (30) i Mateusz Boguski (35) zostali laureatami a Karol Kamiński (57) został finalistą. Zespołowo zajęliśmy 7 miejsce. 

XXII Tomek, Karol i Mateusz podczas rozdania nagród.

XXII Ekipa TAB-u z przewodnicząca z Przewodniczącą Komitetu Głównego OWiUB dr inż. Anną Jankowską.

 

XXIII OWiUB odbyła się w Ostrołęce, w dniach 9-10 kwietnia 2010 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr.2. Ekipa naszej szkoły: Adrian Syga (35), Krzysztof Sowiński (36), Karol Kamiński (40) i Agnieszka Jaskólska (52) zostali finalistami. Zespołowo zajęliśmy 5 miejsce. 

XXIII Opiekunowie uczniów po rozdaniu dyplomów.

 

XXIV OWiUB odbyła się w Augustowie, w dniach 15-16 kwietnia 2011 r. w Augustowskim Centrum Edukacyjnym. Ekipa naszej szkoły: Krzysztof Sowiński (9), Adrian Chmielewski (11), Karol Kamiński (30), Adrian Syga (34), Łukasz Siejk (42) i Artur Twarowski (54) zostali laureatami. Zespołowo zajęliśmy 2 miejsce - największy nasz sukces, 6 reprezentantów i wszyscy laureaci.

XXIV Ekipa TAB-u na spacerze przed zawodami. 

XXIV Rozdanie nagród uświetniły występy oryginalnego zespołu. 

XXIV Opiekunowie po rozdaniu dyplomów: Bytom, Warszawa, Wodzisław Śląski, Opole, Lublin, Kraków i Zielona Góra.

XXIV Medal laureata.

 

XXV OWiUB odbyła się w Bytomiu, w dniach 13-14 kwietnia 2012 r. w Państwowej Szkole Budownictwa. Ekipa naszej szkoły: Adrian Chmielewski (4), Krzysztof Sowiński (14), Maciej Jakóbczyk (35) i Tomasz Szewczyk (48) zostali laureatami a Kacper Kwiatkowski (68), Krzysztof Jackiewicz (80) i Bartłomiej Półtorak (91) zostali finalistami. Zespołowo zajęliśmy 3 miejsce. 

Rekord ilościowy - 7 reprezentantów: 4 laureatów i 3 finalistów i Puchar Prezesa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za I miejsce w rankingu szkół jubileuszowego Finału.

XXV Uczniowie, opiekunowie i organizatorzy.

 

XXVI OWiUB odbyła się w Nowym Sączu, w dniach 12-13 kwietnia 2013 r. w Zespole szkół Budowlanych. Ekipa naszej szkoły: Karol Rowicki (34), Jarosław Gmurczyk (35), Kacper Kwiatkowski (40), Maciej Jakóbczyk (48), Marcin Kaczmarczyk (70) i Bartosz Szymański (71) zostali finalistami. Zespołowo zajęliśmy 5 miejsce. 

W ekipie naszej szkoły: Bartek był z 2 klasy a Jarek z 3 klasy i będą reprezentować naszą szkołę (o rok starsi), wraz z 12 debiutującymi kolegami, w zawodach okręgowych, które odbędą się 8 marca w Warszawie. Wszystko przed nimi ! 

XXVI Ekipa TAB-u przed nowosądeckim ratuszem.

XXVI Powitalna kolacja w firmie FAKRO.

 

XXVII OWiUB odbyła się w Lublinie, w dniach 10-12 kwietnia 2014 r. w Państwowych Szkołach Budownictwa i Geodezji. Ekipa naszej szkoły odniosła duży sukces zajmując zespołowo 2 miejsce w Polsce zaś indywidualnie: Piotr Tyc – 3 miejsce, Bartosz Szymański – 4 m., Filip Kawęcki – 32 m., Jarosław Gmurczyk – 37 m., Mateusz Perka – 50 m. i Adrian Wyszyński – 51 m. Poza Jarkiem z 4 kl. Wszyscy pozostali to trzecioklasiści, a 4 z nich z jednej klasy !

Opiekunem uczniów był Włodzimierz Rodziewicz, który z Sylwestrem Garbowskim przygotował uczniów do szczęśliwego finału.

Ekipa TAB-u na spacerze przed zawodami.

Kolacja z przedstawicielką zaprzyjaźnionej szkoły z Jeleniej Góry.

Losowanie miejsc, nazwiska czyta juror Tadeusz Maj.

Brawurowo wykonany taniec przez studentów Politechniki Lubelskiej.

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników.

Tradycyjne występy przed ogłoszeniem wyników – tańczy zespół LUBLIN.

Wyniki: 1 miejsce Daniel Mazurek (Wodzisław Śląski), 2 miejsce Adrian Katryniok (Wodzisław Śląski ), 3 miejsce Piotr Tyc (Warszawa). Po lewej stronie twórczyni wzorowej organizacji zawodów – dyr.szkoły – Grażyna Kubuj-Bełz.

Filip Kawęcki otrzymuje dyplom od przewodniczącej Komitetu Głównego Olimpiady – Marty Sitek.

Radość z 2 miejsca.

Wzajemne gratulacje opiekunów czołowych drużyn. Tomasz Wardęga z Wodzisławia Śląskiego i Włodzimierz Rodziewicz z Warszawy.

Smak medali laureatów i finalistów z TAB-u.

Pożegnanie z Lublinem – oczekiwanie na Polskiegobusa na dworcu autobusowym w Lublinie.

 

XXVIII OWiUB odbyła się w Warszawie. Po raz pierwszy nasza szkoła była gospodarzem finałów ogólnopolskich (z Politechnika Warszawską). Gościliśmy 82 uczniów (razem z naszą reprezentacją) z 45 szkół z całej Polski, reprezentujących 12 okręgów. W piątek 17 kwietnia 2015 r, wszyscy uczestnicy stawili się punktualnie o godz. 8 w Małej Auli Politechniki Warszawskiej. W uroczystym otwarciu Finału Centralnego XXVIII OWiUB uczestniczyli: Prorektor ds Ogólnych PW prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński, organizatorzy z PW i Zespołu Szkół Arch.-Bud., jury zawodów, sponsorzy, uczniowie wraz z opiekunami. Po powitaniu, prezentacji gości Minister Olgierd Dziekoński odczytał list od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego ze stosownym przesłaniem, życzeniami sukcesów dla wszystkich uczestników. Po opuszczeniu auli przez gości rozpoczęły się zawody, które przebiegały w trzech sesjach. W sobotę 18 kwietnia uroczystość zakończenia Finału Centralnego XXVIII połączona z ogłoszeniem wyników i rozdaniem nagród odbyła się w Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych, położonych w pobliżu skarpy wiślanej i w sąsiedztwie Nowego Miasta przy ul. Przyrynek 9.

W odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się wszyscy zainteresowani, a wśród nich: uczniowie, opiekunowie, organizatorzy z wiceprzewodniczącą Anną Jankowską, jury na czele z Rudolfem Maciejończykiem, gospodarze na czele z dyr. szkoły panią Jolantą Pindelską, sponsorzy z firm: FAKRO, SPC, Maz. Okręgowej Izby Inż. Bud., Śródmieście – Dzielnica m.st Warszawy, PWPW, Biuro Edukacji reprezentowała Mirosława Nowotniak, a Łukasz Kasprzyk Wydział Oświaty i Funduszy Europejskich. Oprawę artystyczną stanowili uczniowie szkoły oraz chór Liceum Ogólnokształcącego nr. LXXV im. Jana III Sobieskiego z ul. Czerniakowskiej. Po odczytaniu protokołu z zawodów przez przewodniczącego jury, Anna Jankowska rozpoczęła odczytywanie miejsc uczestników, w czym pomagał jej sekretarz Komitetu Głównego Andrzej Oniszczuk. Tradycyjnie miejsca uczestników odczytywane były od końca listy co z krótkimi przerwami  na występy artystyczne potęgowało napięcie. Dla wszystkich uczestników było wiadome, że rywalizacja zespołowa odbędzie się pomiędzy szkołami, które reprezentuje największa liczba zawodników w tej edycji: TAB z Warszawy (gospodarz zawodów) i długoletni lider olimpiad – zespół Szkół Technicznych z Wodzisławia Śląskiego. Do samego końca odczytywania nazwisk nie było wiadome kto zwycięży.

WIELKI SUKCES NASZEJ SZKOŁY

Ostatecznie zespołowo zwyciężyła nasza szkoła: Piotr Tyc – 1 miejsce, Bartosz Szymański – 5 miejsce, Filip Kawęcki – 7 m., Hubert Przybyszewski – 11 m., Adam Wytrykus – 18 m., Mateusz Perka – 20 m., Patryk Czaplicki  - 34 m., Jakub Cichowicz – 41 m., i Mateusz Walczak – 59 m. W sumie uzyskaliśmy 551 punktów, a Wodzisław Śląski 463. Indywidualnie 1 miejsce uzyskał Piotr Tyc z TAB-u, który otrzymał 75 punktów, tyle samo co ubiegłoroczny zwycięzca Daniel Mazurek z Wodzisławia Śląskiego, ale o miejscu zadecydowały regulaminowe dodatkowe kryteria. Przypieczętowaniem sukcesu naszej szkoły było przyznanie pucharu ufundowanego przez Polski Związek Pracowników Budownictwa dla Włodzimierza Rodziewicza za 1 miejsce w rankingu opiekunów laureatów  Finału XXVIII Olimpiady.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników przed wejściem do gmach głównego PW.

Minister Olgierd Dziekoński podczas otwarcia Olimpiady.

Grupa nauczycieli-opiekunów na dachu Hotelu Europejskiego.

Chór zaprzyjaźnionej szkoły podczas ogłaszania wyników.

Zwycięzcy na podium, wymowny gest Daniela Mazurka (2 miejsce). 

Przewodnicząca doc. Anna Jankowska gratuluje Patrykowi Czaplickiemu.

Reprezentacja naszej szkoły z panią Dyrektor Jolantą Pindelską.

Adam, Bartek, Patryk, Piotr, Kuba, Opiekun, Mateusz, Hubert, Filip, Mateusz. 

Nagrodzeni nauczyciele – opiekunowie.

 

XXIX OWiUB odbyła się w Ostrzeszowie, w dniach 14-16 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół nr.1 im. Powstańców Wielkopolskich, Wyjątkowa nieliczna, bo tylko trzyosobowa ekipa naszej szkoły: Patryk Czaplicki (6 miejsce), Iryna Batyiovska (11) i Adrian Leszczyński (19) zajęła zespołowo 4  miejsce.  Wszyscy zostali laureatami. Opiekunem uczniów był Sylwester Garbowski, który z Włodzimierzem Rodziewiczem przygotowywał uczniów do udziału w olimpiadzie.

Rozpoczęcie Olimpiady.

Ogólny widok sali.

Występy artystyczne przed ogłoszeniem wyników.

Medale XXIX Olimpiady czekają na laureatów.

Adrian Leszczyński podczas dekoracji pamiątkowym medalem.

Sponsorzy i laureaci. Druga od lewej Iryna (11  miejsce), 7 od lewej Patryk Czaplicki (6 miejsce).

Tekst WR, zdjęcia Studio Rafa 55 (ze strony www.olimpiadabudowlana.pl )

 

XXX jubileuszowa Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych odbyła się w Białymstoku, w dniach 6-8 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Bryły. Nieliczna, bo tylko trzyosobowa ekipa naszej szkoły: Iryna Batyiovska (4 miejsce), Kamila Kokoszka (33) i Adrian Leszczyński (47) zajęła zespołowo 4 miejsce. Wszyscy zostali laureatami. Opiekunem uczniów był Włodzimierz Rodziewicz, który z Mirosławem Kozłowskim przygotowywał uczniów do udziału w olimpiadzie.

Białystok - Pałac Branickich.


Losowane miejsc na Sali.


Przed finałem.


Ogólny widok Sali.


Po finale.


Wpis do książki pamiątkowej w muzeum.


Uczniowie z opiekunami okręgu warszawskiego.


Zwycięzcy XXX Olimpiady.

Radość - 4 miejsce zespołowo i indywidualnie
Jubileuszowy tort.

 

 

Opiekun, nauczyciel dyplomowany
Włodzimierz Rodziewicz