Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Serdecznie zapraszamy dnia 1 września 2021r. na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022. Spotkania z wychowawcami klas odbędą się w salach lekcyjnych zgodnie z podanym poniżej harmonogramem. Prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego – wchodzenie i wychodzenie wskazanym w harmonogramie wejściem/wyjściem, nakładanie maseczek w przestrzeniach wspólnych, dezynfekcję rąk przy wchodzeniu na teren szkoły, zachowanie dystansu.

Godz. 9.00

Klasy I

wejście i wyjście

holem głównym

Godz. 9.15

Klasy II

a-b-c - wejście i wyjście holem głównym

d-e-f -wejście i wyjście od strony parkingu

Godz. 11.00

Klasy III

a-b-c-d - wejście i wyjście holem głównym

ag-bg-cg-dg- wejście i wyjście od strony parkingu

Godz. 11.15

Klasy IV

a-b-c - wejście i wyjście holem głównym

d-e-f -wejście i wyjście od strony parkingu

1a – s. 26 (parter)

2a – s. 57

3a – s. 26

4a – s. 17

1b – s. 48 (I piętro)

2b – s. 62

3b – s. 48

4b – s. 62

1c -  s. 46 (I piętro)

2c – s. 55

3c – s. 46

4c – s. 55

1d – s. 1   (parter)

2d – s. 59

3d – s. 1

4d – s. 59

1e – s. 38 (I piętro)

2e – s. 66

3ag – s. 40

4e – s. 66

1f – s. 61 (II piętro)

2f -  s. 67

3bg – s. 61

4f – s. 67

 

 

3cg – s. 57

 

 

 

3dg – s. 38