Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 
 
  Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum
  Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród
  500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
  i Techników PERSPEKTYWY 2022 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2022”.

  19 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w Polsce 2022

  3 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w województwie mazowieckim 2022

 

 

 

WYNIKI ELIMINACJI SZKOLNYCH XXXVI OLIMPIADY WIEDZY I UMIEJETNOŚCI BUDOWLANYCH

W dn.19 listopada 2022 r. odbyła się w naszej szkole 36 edycja OWIUB. Zgłosiło się 32 uczniów i uczennic z kl.2-4. Po wylosowaniu miejsc i kodów (dla zapewnienia anonimowości prac) rozpoczęła się pierwsza dwugodzinna sesja, w której należało odpowiedzieć na 20 pytań punktowanych od 1 do  7 punktów, razem można było uzyskać 40 punktów. Po dwudziestominutowej przerwie przystąpiono do pisania drugiej części o takich samych warunkach. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli. Jedenaścioro uczestników będzie reprezentowało naszą szkołę w zawodach okręgowych (4 marca 2023 r.) a finaliści z okręgowych reprezentować będą poszczególne okręgi w zawodach centralnych (finałach), które odbędą się w dniach 20-22. kwietnia 2023 r.

Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów.

Tekst i foto Włodzimierz Rodziewicz

 

WYCIECZKA DO FABRYKI NORBLINA

10 listopada br. grupa uczniów przygotowujących się do XXXVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych wybrała się do zrewitalizowanego w ubiegłym roku kompleksu fabrycznego zwanego Fabryką Norblina. Historia tego terenu zaczyna się jednak od Franciszka Ryxa, który na niewielkiej parceli na rogu ulic Żelaznej i Prostej w 1786 r. zamieszkał w kamieniczce z piętrowym pawilonem. Teren ten, to przedmieścia Warszawy o niewielkim zaludnieniu, w którym dominowały przede wszystkim ogrody. Franciszek Ryx był fryzjerem na dworze Michała Antoniego Sapiehy, później został zaufanym doradcą króla Stanisława Augusta Poniatowskiego (1732-1764). W 1851 r. właścicielem gruntu stał się Edward Lukfil a po kilku latach właścicielem został Agaton Buch, który z bratem rozpoczął produkcję znanej w całej Kongresówce platerów. Produkcja pod szyldem Braci Buch trwała kilka dekad aż do pojawienia się nowego nazwiska Norblin. Pochodząca z Francji rodzina Norblinów rozrosła się w Polsce dzięki Aleksandrowi Janowi Norblinowi, który w 1819 r. przyjechał do Warszawy jako znany rzemieślnik i absolwent paryskiej Akademii Sztuk Pięknych. Aleksander założył zakład brązowniczy, produkujący ozdoby stołowe, świeczniki i sprzęt kuchenny. Syn Aleksandra, Wincenty w 1834 r. wszedł w spółkę z Janem Meylortem i rozwinął działalność zakładu o wyroby posrebrzane i pozłacane metodą galwaniczną. Od 1882 r. zakłady Norblinów i Wernerów (córka Wincentego Norblina wyszła za mąż za warszawskiego złotnika Teodora Wernera) odkupiły teren przy Żelaznej od Braci Buch. Powstała nowa spółka: Towarzystwo Akcyjne Fabryk Metalowych pod firmą Norblin, B-ci Buch i T.Werner. Firma rozszerzyła swoją produkcję o blachy, druty i rury, by pod koniec XIX w. stać się jedną z sześciu przedsiębiorstw branży metalowej na terenie Królestwa Polskiego. Wyroby srebrne i platerowane fabryki Norblin były sprzedawane w Królestwie Polskim oraz w największych miastach Cesarstwa Rosyjskiego. Do wybuchu II wojny światowej trwał nieustanny rozwój spółki, zatrudniającej w tym okresie ok 1,8 tysiąca robotników. W tym czasie rozpoczęto także produkcję materiałów zbrojeniowych – łuski do karabinów. Po II wojnie światowej zakład zaczął chylić się ku upadkowi. W 1946 r. fabryka została znacjonalizowana przyjmując nazwę Walcownia Metali „Warszawa”. W 1982 r. produkcja została przeniesiona na Młociny a fabrykę przekazano na cele muzealne.

Rewitalizacja zakładów Norblin, Bracia Buch i T.Werner rozpoczęła się w 2008 r. na 2 ha u zabiegu ulic: Żelaznej, Łuckiej i Prostej. Skomplikowany proces projektowy i budowlany trwał od listopada 2017 r. do listopada 2021 r. Kompleks Fabryka Norblina zajmuje 66 tys. mkw. powierzchni użytkowej z czego 40 tys. mkw. Zajmują biura a pozostałe 26 tys. mkw. pełnią kilka funkcji: gastronomiczną, rozrywkową, kulturalną, usługowa oraz handlową.

Fabryka Norblina posiada podziemny 4-poziomowy parking na 700 samochodów oraz pierwszy w Polsce automatyczny parking na 200 rowerów. Koszt całej inwestycji wyniósł ok 1 miliarda złotych a inwestorem była Grupa Capital Park a generalnym wykonawcą Warsbud. Nasz wycieczka koncentrowała się na instalacjach sanitarnych, które znajdowały się w częściach podziemnych jak również na dachu. Pod fachowym naszych przewodników poznaliśmy m.innymi instalacje: wody lodowej, szarej, ciepłej, hydrantowej oraz pompy, zbiorniki, seperatory i inne. Dla przyszłych „budowlańców” spotkanie ze skomplikowanymi instalacjami sanitarnymi stanowić będzie ciekawe doświadczenie zawodowe.

Tekst i foto Włodzimierz Rodziewicz

Szkolenie w zakresie montażu rusztowań

Miło nam poinformować, że p. G. Grabska i p. Z. Łukomski wzięli udział w programie kształcenia zawodowego kadr dla budownictwa w szkołach budowlanych dla uzyskania nowych kompetencji wymaganych do montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych". Szkolenie organizowane jest przez Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. 

Olimpiada Wiedzy O Procesie Inwestycyjno-Budowlanym

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła zgłosiła udział w Olimpiadzie Wiedzy O Procesie

Inwestycyjno-Budowlanym, którego organizatorem jest Starosta Stalowowolski.

Koordynatorem organizacyjnym Olimpiady jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Stalowej Woli.

 

Olimpiada jest konkursem z zakresu znajomości podstawowych przepisów prawa

regulujących proces inwestycyjno – budowlany. Stanowi uzupełnienie wiedzy w zakresie

podstaw programowych dla zawodów budowlanych, a wiedza ta jest podbudową do

dalszego kształcenia w zawodach budowlanych, a w szczególności na kierunkach:

architektura i budownictwo.

Wiedza ta w dalszej karierze zawodowej ułatwi uzyskanie uprawnień budowlanych, a w

konsekwencji będzie wsparciem w procesie wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

W dniu 21 listopada odbyły się w naszej szkole zawody I stopnia.

Do zawodów II stopnia zgłoszonych zostało 5 uczniów naszej szkoły.

Gratulujemy!

Kurs z podstaw ArchiCada

22. 11. br. rozpoczął się w naszej szkole kurs z ArchiCada skierowany do grupy uczniów biorących udział w ubiegłym roku szkolnym w warsztatach plastyczno-malarskich.

Kurs jest nagrodą za wysiłek uczestników włożony w udział w projekcie Architektura jako synteza sztuk. Zajęcia prowadzić będzie przez cztery dni Pan Mikołaj Wójcik specjalista systemów BIM, reprezentujący firmę WSC Witold Szymanik i S-ka Sp.z.o.o.

Pierwsza lekcja muzealna klasy 1D 'zaliczona'.

Obiady czwartkowe, czyli zabawy przyjemne i pożyteczne" - to temat lekcji, która odbyła się w Starej Oranżerii. Mieliśmy możliwość obejrzenia Królewskiej Galerii Rzeźby w Ogrodzie Zimowym oraz malowideł autorstwa Jana Kamsetzera, które wydobyto w czasie remontu prowadzonego w latach 2012-2014 spod warstwy groszkowej farby pokrywającej ściany Ogrodu Zimowego. Odkrycie tych malowideł było jednym z najważniejszych wydarzeń konserwatorskich ostatnich lat w Warszawie. Edukatorka bardzo ciekawie opowiadała o nowym spojrzeniu historyków na działania reformatorskie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mogliśmy usłyszeć o tym, w jaki sposób inicjowane były najważniejsze projekty społeczne tamtych czasów.

Listopadowy dżdżysty i pochmurny dzień nie zachęcał do spacerowania po parku, ale odrestaurowane wnętrza Starej Oranżerii i opowieści z dawnych czasów pozostaną w naszej pamięci.