Dyrekcja

DYREKTOR

mgr Marta Rafka

WICEDYREKTORZY

Wicedyrektor ds. organizacji szkoły mgr inż. Grażyna Grabska 

Wicedyrektor ds. wychowawczych i dydaktycznych mgr Iwona Pudło 

KIEROWNICY SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Elżbieta Bechler

Scroll to Top
Przejdź do treści