1. Prezydium Rady Rodziców
  Przewodnicząca – mgr inż. Małgorzata Filak
  Wiceprzewodniczący – inż. Tomasz Domagalski
  Kontroler Budżetu – Renata Szwida
  Członek Prezydium – mgr Aneta Kromlicka
 2. Kontakt do Rady Rodziców
  radarodzicow.tab@gmail.com

 3. Regulamin Rady Rodziców
  Regulamin [PDF]

 4. Konto Rady Rodziców
  Rada Rodziców przy Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych
  00-219 Warszawa, ul. Przyrynek 9
  PKO BP S.A I O/WARSZAWA
  NR: 31 1020 1013 0000 0102 0002 6161

  W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko oraz klasę ucznia

 5. Działalność Rady Rodziców

Scroll to Top
Przejdź do treści