Praktyki

Praktyka zawodowa w roku szkolnym 2023/2024 dla uczniów klas technik inżynierii sanitarnej (symbol zawodu: 311218) oraz dla uczniów klas technik budownictwa (symbol zawodu: 311204) odbędzie się  w terminie: 6.05 – 31.05. 2024r. (4 tygodnie po 7 godz. dziennie)

Celem realizacji programu przedmiotu Praktyka zawodowa jest umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębienia zdobytych wiadomości i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyka zawodowa powinna odbywać się na budowach, w przedsiębiorstwach budowlanych, firmach projektowych oraz w firmach zarządzających nieruchomościami.

Podczas praktyki uczeń powinien zapoznać się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa, zadaniami poszczególnych wydziałów oraz uczestniczyć w planowaniu, organizacji i wykonywaniu rożnych robót budowlanych wynikających z realizacji procesu budowlanego. Zadania wykonane każdego dnia uczeń powinien opisać w dzienniczku praktyki. Powinny one dotyczyć: stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych. Forma i treść zapisu podlegają ocenie ze strony opiekuna praktyk. Praktyka jest zaliczana na podstawie ocen cząstkowych oraz opinii opiekuna praktyki.

Uczniowie wybierają Firmę – miejsce odbywania praktyk we własnym zakresie lub mogą poprosić o pomoc kierownika szkolenia praktycznego.

Bardzo proszę o dostarczenie danych miejsca, gdzie będziecie odbywać praktyki do kierownika szkolenia praktycznego. Dane pracodawcy przesyłacie na adres e-mail EBechler@eduwarszawa.pl Na ich podstawie zostanie sporządzona umowa o praktyczną naukę zawodu pomiędzy pracodawcą a szkołą.

Dane potrzebne do umowy:
– dokładna nazwa firmy oraz adres siedziby firmy z kodem pocztowym,
– właściciel firmy (imię i nazwisko),
– opiekun praktyk zawodowych (imię i nazwisko),
– telefon do firmy,
– miejsce odbywania praktyk.

Proszę o wysłanie danych najpóźniej do 15 marca 2024 roku.

Jeżeli ktoś ma problem ze znalezieniem miejsca odbycia praktyk, bardzo proszę o kontakt ze mną, najpóźniej do 1 marca 2024 roku.

Akceptację wyboru miejsca praktyk dokonują: Dyrektor Szkoły oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego.

Dzienniczek praktyk uczeń oddaje kierownikowi szkolenia praktycznego w terminie nie przekraczającym 7 dni po zakończeniu praktyki.


PROGRAM PRAKTYK TECHNIK BUDOWNICTWA – PDF

PROGRAM PRAKTYK TECHNIK INŻYNIERII ŚRODOWISKA – PDF

Scroll to Top
Przejdź do treści