FE plakat A3 programy regionalne -mazowsze
logo_z_funduszy

Miasto Stołeczne Warszawa/Dzielnica Śródmieście uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt „Akademia Budownictwa”, który będzie realizowany w Technikum Architektoniczno-Budowlanym im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie.

Celem projektu jest nabycie u 18 uczniów i uczennic Technikum Architektoniczno-Budowlanego kompetencji kluczowych matematyczno-przyrodniczych, praktycznych umiejętności zawodowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w branży budownictwa.

W projekcie weźmie udział 22 uczniów i uczennic szkoły, którzy zostaną objęci kompleksowym programem rozwojowym. Wsparcie przewiduje udział w działaniach związanych z:

1.   Rozwijaniem u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, poprzez udział w następujących zajęciach dodatkowych:
1/     Koło matematyczne
2/     Koło architektów

2.   Ułatwieniem funkcjonowania uczniów i uczennic na zmieniającym się rynku pracy, poprzez udział w zajęciach z zakresu doradztwa edukacyjno–zawodowego.

3.   Podniesieniem poziomu wiedzy uczniów i uczennic i nabyciem przez nich praktycznych umiejętności zawodowych, poprzez udział w stażach organizowanych w przedsiębiorstwach.

Projekt będzie realizowany w okresie 1.06.2024 r. – 31.05.2026 r.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 139 137,65 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 69 568,83 zł

Scroll to Top
Przejdź do treści