DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2024

  1. EDYCJA PROGRAMU

Nasza Szkoła po raz kolejny będzie uczestniczyć w ogólnopolskim programie Dzień przedsiębiorczości. W ramach programu uczniowie z kierunków technik budownictwa oraz technik inżynierii sanitarnej, będą mieli możliwość zapoznania się z perspektywami edukacyjnymi i zawodowymi na rynku pracy. Ponadto uzyskają informacje o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania określonych zawodów.

Dzień przedsiębiorczości odbędzie się w dwóch płaszczyznach:
20.03.2024 i 27.03.2024 – uczniowie zapoznają się ze specyfiką poszczególnych stanowisk pracy u pracodawców, w ramach jednodniowej wizyty w Firmach:

Warbud S.A. Multiconsult Polska sp. z o.o. Budimex S.A. Hochtief Polska S.A.

22.03.2024 – Dzień przedsiębiorczości w TAB – spotkanie uczniów z przedstawicielami Firm w budynku naszej szkoły:
8:50 – 9:35 SKANSKA
9:45 – 10:30 HOCHTIEF
10:45 – 11:30 SAINT-GOBAIN
11:40 – 12:25 BUDIMEX

Planowe spotkanie każdej firmy to około 45 minut:

  • około 30 minut – prezentacja firmy, perspektyw zawodowych;
  • 10 minut – po zakończeniu każdej z prezentacji będzie możliwość indywidualnych rozmów uczniów z
    przedstawicielami poszczególnych Firm (stoisko na sali gimnastycznej).

W prezentacjach poszczególnych Firm będą brały udział klasy wyznaczone przez Dyrekcję Szkoły.
Uczniów zapraszamy do udziału w Dniu przedsiębiorczości a Firmom dziękujemy za współtworzenie wydarzenia.

Koordynator szkolny programu Dzień przedsiębiorczości – Magdalena Ejzel
Dyrektor Szkoły – Marta Rafka
Kierownik Szkolenia Praktycznego – Elżbieta Bechler

Scroll to Top
Przejdź do treści