Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Konkursy

Brytyjska Architektura - Konkurs Plastyczny

BRITISH ARCHITECTURE  - Brytyjska Architektura

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – JĘZYKOWY

Forma:

Praca plastyczna przedstawiająca wybrany obiekt architektury brytyjskiej. (Format A1)

Technika:

Dowolna.

Wymagania:

Praca samodzielna lub w parach.

Praca powinna zawierać krótką informację (m.in. kraj, miasto) na temat przedstawionego obiektu w języku angielskim.

Wszystkie prace na odwrocie powinny być dostarczone z czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora, klasę.

Oceniane będą:

Walory artystyczne

Pomysłowość

Poprawność językowa

Termin:

do 08.03.2013 – piątek (do p. M. Bojanowskiej-Kuchty)

Nagroda:

Ocena celująca (cząstkowa) z języka angielskiego.

Nagrody rzeczowe za najlepsze prace.

Komisja oceniająca:

Areta Fedak

Agnieszka Starszuk

Monika Bojanowska-Kuchta

 

Kartki Świąteczne 2012

Zapraszamy do oddania głosu na najładniejszą kartkę świąteczną.

Kartki zostały wykonane przez uczniów TABu.

Wyniki głosowania

.

 

Szkolne eliminacje do Olimpiady z Przedsiębiorczości

W dniu 06 grudnia 2012r. (czwartek) o godzinie 9.00 odbędą się szkolne eliminacje do Olimpiady z Przedsiębiorczości.

Wszystkich uczniów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa, zapraszam w tym dniu do sali nr 38.

Magdalena Ejzel

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Konkurs Poezji Wisławy Szymborskiej w Języku Angielskim

Zapraszamy wszystkich miłośników recytacji do konkursu poezji Wisławy Szymborskiej w języku angielskim.

Uczestnicy prezentują jeden dowolnie wybrany utwór (w razie potrzeby materiały są dostępne u p. Moniki Bojanowskiej-Kuchty).

Zgłoszenia udziału w konkursie do 17 grudnia 2012r.

Uczestnicy zobowiązani są do osobistego dostarczenia utworu w języku polskim i angielskim p. Bojanowskiej-Kuchcie wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Konkurs recytatorski odbędzie się 9 stycznia 2013 r.

Miejsce: Sala nr 1

Konsultacje z języka angielskiego w ramach konkursu odbędą się 17 grudnia 2012r. z p. Moniką Bojanowską.

Kryteria oceny:

- wybór repertuaru;

- poprawność wymowy w j. angielskim;

- interpretacja utworów;

- ogólny wyraz artystyczny.

Oceny prezentacji utworów dokona Jury w składzie:

p. Monika Bojanowska-Kuchta,

p. Agnieszka Starszuk,

p. Marta Rafka.

 

Konkurs malarski - Oblicza miłosierdzia w duchowości Europy

OBLICZA MIŁOSIERDZIA W DUCHOWOŚCI EUROPY: ŚW. ELŻBIETY i BŁ. MARIA LUIZA W POSŁUDZE MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ

 • Organizatorem  konkursu malarskiego OBLICZA MIŁOSIERDZIA W DUCHOWOŚCI EUROPY: ŚW. ELŻBIETY i  BŁ. MARIA LUIZA   W POSŁUDZE MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety  z siedzibą w Nysie ul. Sobieskiego 7.

 • Celem Konkursu jest: pozyskanie prac ukazujących aktualne tendencje w malarstwie; poszukiwanie indywidualności twórczych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa  w kulturze i życiu religijnym, rozwijanie i promowanie talentów malarskich  młodzieży. Promocja charyzmatu Zgromadzenia.

 • Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.

 • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i studentów w wieku 16-25 lat;

 • Przedmiotem Konkursu są prace będące wynikiem wyłącznej, osobistej twórczości Autorów, wykonane w tradycyjnych technikach malarskich (pastel, akwarela, olej), na kartonie lub na płótnie, w formacie nie mniejszym niż A3.

 • Prace zgłaszane do konkursu, zwane dalej Pracami Konkursowymi, nie powinny być pracami wcześniej zgłaszanymi do innych konkursów.

 • Prace Konkursowe należy dostarczyć Organizatorowi w terminie do 30 czerwca 2012r.

 • Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie Jury, które przyzna następujące nagrody:
  Grand Prix - Tygodniowy  pobyt w Rzymie + 400 euro;
  I Nagroda – Tygodniowy  pobyt w  Sarospotak /Węgry, miejsce urodzenia św. Elżbiety/ + 300 euro;
  II Nagroda - 300 euro
  III Nagroda  - 200 euro
  oraz honorowe wyróżnienia.
  (Nagroda finansowa zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.)
  Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 • Zdobywcy nagród   będą  mieli możliwość prezentacji swoich prac na wystawie indywidualnej w Nysie w terminie uzgodnionym z Organizatorem niniejszego Konkursu.

 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Sympozjum w Nysie w dniach 28-29 wrzesień 2012 r.

 • Szczegółowych informacji o konkursie udzielają katecheci. Prace konkursowe należy dostarczyć nauczycielom religii do 22 czerwca 2012 roku. Katecheci: Barbara Józefiak, Joanna Tomaszewska, ks. Marcin Loretz.