Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Nauczyciele

 

WYKAZ NAUCZYCIELI ZSABiL NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021

 

L.p.

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

1.

Majewska-Mrówczyńska Katarzyna – dyrektor

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

2.

Grabska Grażyna – wicedyrektor

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

3.

Pieńkowska Anna – wicedyrektor

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

4.

Kiciak Marek – kierownik szkolenia praktycznego

Nauczyciel bibliotekarz

 

5.

Alataiwi Anna

Nauczyciel języka angielskiego

6.

Banos Laso Eduardo

Nauczyciel języka hiszpańskiego

7.

Bednarz-Markowska Gabriela

Nauczyciel informatyki

8.

Bielawska Monika

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

9.

Bojanowska-Kuchta Monika

Nauczyciel języka angielskiego

10.

Brzoska Maria

Pedagog szkolny

11.

Chmielewska-Myrchel Agnieszka –spec.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

12.

Dawidowicz Marek

Nauczyciel wychowania fizycznego

13.

Daykola Antonio Claudio

Nauczyciel wychowania fizycznego

14.

Dobrosielska Izabela

Nauczyciel języka niemieckiego

15.

Dudek Hanna

Nauczyciel bibliotekarz

16.

Duszczyk Ewa

Nauczyciel języka angielskiego

17.

Ejzel Magdalena

Nauczyciel podstaw przedsiębiorczości

18.

Fejcher Marta

Nauczyciel matematyki

19.

Felski Sebastian

Nauczyciel matematyki

20.

ks. Gałązka Łukasz

Nauczyciel matematyki i religii

21.

Gola Dawid

Nauczyciel matematyki

22.

Gontarczyk Grzegorz - spec.

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

23.

Hipsz Anna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

24.

Iwanowicz Alicja

Nauczyciel bibliotekarz

25.

Januszewska Iwona

Nauczyciel języka polskiego

26.

Kaczyńska Anna

Nauczyciel matematyki i fizyki

27.

Karyś Jarosław

Nauczyciel wychowania fizycznego

28.

Klosko Zofia

Pedagog szkolny

29.

Knyt Izabela

Nauczyciel języka hiszpańskiego

30.

Kołakowska Joanna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

31.

Kołodziejczak Anna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

32.

Kosik Tadeusz

Nauczyciel fizyki

33.

Kozłowski Mirosław

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

34.

Krysiak Marcin

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

35.

Krzemiński Michał

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

36.

Łapko Małgorzata

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

37.

Łomińska Klaudia

Nauczyciel wychowania fizycznego

38.

Łukomski Zbigniew

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

39.

Milkowska Elżbieta

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

40.

Nagaj-Kirejczyk Ewa

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

41.

Olszak Jarosław

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

42.

Orłowska Iwona

Nauczyciel języka polskiego

43.

Piętak Anna Maria

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

44.

Popik Monika

Nauczyciel wychowania fizycznego

45.

Pudło Iwona

Nauczyciel języka polskiego

46.

Radziszewska Beata

Nauczyciel języka angielskiego

47.

Rodziewicz Włodzimierz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

48.

Ruchała Justyna

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

49.

Rudzińska Monika

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

50.

Sinkiewicz Teresa

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

51.

Smusz Edyta

Nauczyciel biologii i chemii

52.

Sobieszczak Emila

Nauczyciel wychowania fizycznego

53.

Sokołowski Janusz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

54.

Staniszewska Dominika

Nauczyciel matematyki

55.

Stankiewicz Anna

Nauczyciel matematyki

56.

Stepanenko Sylwia

Nauczyciel języka angielskiego

57.

Sudra Beata

Nauczyciel biologii i chemii

58.

Szachowska Katarzyna

Nauczyciel języka niemieckiego

59.

Szczęsna Katarzyna

Nauczyciel języka niemieckiego

60.

Szuliński Karol

Nauczyciel wychowania fizycznego

61.

Szumska Joanna

Nauczyciel bibliotekarz, edukacji dla bezpieczeństwa

62.

Szumska Magdalena

Nauczyciel języka angielskiego

63.

Szymańska Anna

Nauczyciel języka polskiego

64.

Tabor Katarzyna

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

65.

Tomaszewska Joanna

Nauczyciel religii, historii, wiedzy o społeczeństwie

66.

Tupacz Łukasz

Nauczyciel języka polskiego

67.

Warda Katarzyna

Nauczyciel historii

68.

Wasilewska Magdalena

Nauczyciel języka angielskiego

69.

Wizor Dariusz

Nauczyciel historii, historii i społeczeństwa

70.

Zając-Szarwacka Agata

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

71.

Żemojda Bożena

Nauczyciel geografii