Olimpiada Wiedzy O Procesie Inwestycyjno-Budowlanym

W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła zgłosiła udział w Olimpiadzie Wiedzy O Procesie

Inwestycyjno-Budowlanym, którego organizatorem jest Starosta Stalowowolski.

Koordynatorem organizacyjnym Olimpiady jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Stalowej Woli.

Olimpiada jest konkursem z zakresu znajomości podstawowych przepisów prawa

regulujących proces inwestycyjno – budowlany. Stanowi uzupełnienie wiedzy w zakresie

podstaw programowych dla zawodów budowlanych, a wiedza ta jest podbudową do

dalszego kształcenia w zawodach budowlanych, a w szczególności na kierunkach:

architektura i budownictwo.

Wiedza ta w dalszej karierze zawodowej ułatwi uzyskanie uprawnień budowlanych, a w

konsekwencji będzie wsparciem w procesie wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

W dniu 21 listopada odbyły się w naszej szkole zawody I stopnia.

Do zawodów II stopnia zgłoszonych zostało 5 uczniów naszej szkoły.

Gratulujemy!

Scroll to Top
Przejdź do treści