Pierwsza lekcja muzealna klasy 1D 'zaliczona’.

Obiady czwartkowe, czyli zabawy przyjemne i pożyteczne” – to temat lekcji, która odbyła się w Starej Oranżerii. Mieliśmy możliwość obejrzenia Królewskiej Galerii Rzeźby w Ogrodzie Zimowym oraz malowideł autorstwa Jana Kamsetzera, które wydobyto w czasie remontu prowadzonego w latach 2012-2014 spod warstwy groszkowej farby pokrywającej ściany Ogrodu Zimowego. Odkrycie tych malowideł było jednym z najważniejszych wydarzeń konserwatorskich ostatnich lat w Warszawie. Edukatorka bardzo ciekawie opowiadała o nowym spojrzeniu historyków na działania reformatorskie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Mogliśmy usłyszeć o tym, w jaki sposób inicjowane były najważniejsze projekty społeczne tamtych czasów.

Listopadowy dżdżysty i pochmurny dzień nie zachęcał do spacerowania po parku, ale odrestaurowane wnętrza Starej Oranżerii i opowieści z dawnych czasów pozostaną w naszej pamięci.

Scroll to Top
Przejdź do treści