SZKOLNA INTERNETOWA GRA GIEŁDOWA SIGG

Zapraszam do udziału w 22 edycji SIGG to projekt edukacyjny organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych.

Celem projektu jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy.
SIGG to kilkuetapowa internetowa gra inwestycyjna, w której uczestniczą zespoły uczniów (od 2 do 4 osób) pod opieką nauczyciela.

Harmonogram 22. edycji SIGG:
Rejestracja uczestników – 2 października – 3 listopada 2023
Udział w module edukacyjnym – 6 listopada 2023 – 14 stycznia 2024
Gra testowa – 6 listopada – 10 listopada
Etap 1 – 13 listopada 2023 – 12 stycznia 2024
Etap 2 – 26 lutego – 29 marca 2024
Dogrywka 8 kwietnia – 12 kwietnia 2024
Finał w Sali Notowań GPW 25 kwietnia 2024

Rejestracji dokonują nauczyciele podstaw przedsiębiorczości oraz biznesu
i zarzadzania – opiekun grupy, rejestruje szkołę oraz dodaje nazwy zespołów na www.sigg.gpw.pl.

Następnie, każdy z uczniów zakłada własne konto, wskazuje nazwę szkoły, nauczyciela oraz zespół.

Zapraszam do udziału w SIGG!!! Zgłoszenia można dokonać przez dziennik elektroniczny lub osobiście po naszej lekcji.
Czekają nagrody, więcej informacji na stronie www.sigg.gpw.pl

Scroll to Top
Przejdź do treści