Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

 

 

Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych

im. Stanisława Noakowskiego

ul. Przyrynek 9
Warszawa

 

W Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych im. Stanisława Noakowskiego mieści się Technikum Architektoniczno-Budowlane. Szkoła – z ponad 90-letnią tradycją -  kształci wysokiej jakości techników budownictwa, techników inżynierii sanitarnej, techników urządzeń sanitarnych, którzy mogą kontynuować naukę na renomowanych uczelniach wyższych bądź podjąć pracę zgodnie z wyuczonym zawodem.

Przygotowujemy do pracy w:

 • pracowniach projektowych
 • wykonawstwie i wykończeniach wnętrz
 • przedsiębiorstwach budowlanych i instalacyjnych
 • laboratoriach oraz wytwórniach materiałów budowlanych
 • nadzorze budowlanym i administracji i instalacyjnych budynków
 • obrocie materiałami i wyrobami budowlanymi

Szkoła uczestniczy w rożnych projektach unijnych, dzięki którym uczniowie wzbogacają swoją wiedzę zawodową i nabywają nowe umiejętności zawodowe. Rokrocznie młodzież TAB przystępuje do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz Olimpiady Innowacji Technicznych, zdobywając wyróżnienia i indeksy na studia wyższe. W ogólnopolskiej klasyfikacji szkół TAB zajmuje czołowe miejsca.  Przez lata Prace Dyplomowe uczniów TAB zdobywały nagrody i wyróżnienia w corocznej edycji konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową organizowaną przez PZLiTB. Obecnie prężnie rozwija się współpraca z firmami budowlanymi i pracowniami projektowymi w ramach praktyk zawodowych uczniów. Organizowane są wycieczki na teren budów i szkolenia w firmach np. Geberit, Solbet, Purmo, STO. Szkoła realizuje program „Wars i Sawa”, który wspiera uczniów uzdolnionych. TAB współpracuje również ze szkołami z zagranicy przy tworzeniu projektów w języku niemieckim w ramach e-Twinning.

Sukcesy odnoszą również szkolne drużyny sportowe: lekkoatletyczna, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej (np. I miejsce w Mistrzostwach Warszawy 2013r. w piłce siatkowej).

Od roku 2006/2007 TAB rozpoczęło nauczanie nowego zawodu - technik urządzeń sanitarnych, a od 2017/2018 r. technik inżynierii sanitarnej. Klasy te objęte są patronatem Veolia Energia Warszawa S.A. Z kolei klasom technik budownictwa patronuje Atlas spółka z. o. o. . Szkoła od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, młodzież wybiera naukę "na Przyrynku" ze względu na poziom i treść nauczania oraz atmosferę, jaka tu panuje. Szkolna społeczność dba również o to, by nawiązywać do tradycji  Żeńskiej Szkoły Architektury. Wielu uczniów idzie śladami swoich rodziców, którzy skończyli naszą szkołę i pracują w zawodzie architekta lub prowadzą własne przedsiębiorstwa budowlane. Niektórzy absolwenci TAB wchodzą w skład Grona Pedagogicznego.

TAB zapewnia:

 • kadrę nauczycielską o wysokich kwalifikacjach w zakresie przedmiotów zawodowych i ogólnych 
 • bezpieczeństwo na terenie szkoły (placówka monitorowana)
 • opiekę psychologa i dwóch pedagogów, doradcy zawodowego oraz pielęgniarki szkolnej
 • nowoczesną bazę dydaktyczną i specjalistyczne pracownie
 • dwie pracownie informatyczne z lokalną siecią
 • bogate zaplecze sportowe - odnowiona sala gimnastyczna, nowoczesna siłownia, boisko 
 • bogaty księgozbiór biblioteki 
 • radiowęzeł i bufet szkolny(ciepłe posiłki)

TAB gwarantuje:

 • wysoki poziom nauczania w zakresie przedmiotów zawodowych i ogólnych
 • przygotowanie przez doświadczoną kadrę do Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych i Olimpiady Innowacji Technicznych
 • naukę języków obcych do wyboru: 
 • angielski 
 • hiszpański 
 • niemiecki
 • francuski – nauczany dodatkowo, zajęcia finansuje Veolia Energia Warszawa S.A.
 • język obcy zawodowy - angielski, niemiecki 
 • rozwijanie zdolności na zajęciach pozalekcyjnych (m.in. koło rysunku odręcznego, teatralne, recytatorskie, SKS, historyczne, wiedzy budowlanej) 
 • nauczanie przedmiotów zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych (Auto-CAD, NORMA) 
 • wycieczki przedmiotowe 
 • zajęcia praktyczne na budowie oraz w biurze projektowym