Zebrania rodziców i dni otwarte

17 październik 2023 dzień otwarty, zebrania wszystkich klas
godz.17.30 – 19.15

13 listopada 2023 zebrania dla klas V godz. 17.30
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych.
Dzień otwarty dla klas I-IV godz.17.30 – 19.30
Informacja o wynikach w nauce

12 grudnia 2023 Zebrania dla klas I-IV godz.17.30
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych.
Dzień otwarty dla klas maturalnych godz.17.30

11 stycznia 2024 Spotkania informacyjne dla rodziców uczniów i uczennic
zainteresowanych zajęciami WDŻ.

21 marzec 2024 Zebrania dla klas V godz. 17.30
informacja o przewidywanych ocenach rocznych.
Dzień otwarty dla klas I-IV godz.17.30 – 19.15
Informacja o wynikach w nauce.

22 kwietnia 2024 Zebrania dla klas III-IV godz. 17.30
informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych.
Dzień otwarty dla klas I-II godz.17.30 – 19.15

15 maja 2024 Zebrania dla klas I-II godz. 17.30
informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych.

Scroll to Top
Przejdź do treści