Zebrania rodziców

Zebrania i dni otwarte w roku szkolnym 2022/2023
5 września 2022 Spotkanie z Dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej
kl. I – godz.17.00
kl. IV maturalne – godz.17.30
Zebrania z Wychowawcami klas w salach lekcyjnych
kl. I, II – godz.17.30
kl. III, IV – godz.18.00.

21 listopada 2022 Zebrania dla klas I, II, III, IV (po szkole podstawowej) godz.17.30 –
informacja o wynikach w nauce.
W klasach maturalnych informacja o przewidywanych ocenach
śródrocznych- godz. 17.30.

19 grudnia 2022 Zebrania dla klas I, II, III, IV (po szkole podstawowej) godz. 17.30 –
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych.
Dzień otwarty dla klas maturalnych godz.17.30 – informacja
o ocenach śródrocznych.

16 stycznia 2023 Zebrania dla klas I, II, III, IV (po szkole podstawowej) godz.17.30 –
informacja o ocenach śródrocznych.
Dzień otwarty dla klas maturalnych godz.17.30 – informacja
o wynikach w nauce.

27 marca 2023 Zebranie dla klas maturalnych godz. 17.30 – informacja
o przewidywanych ocenach śródrocznych.
Dzień otwarty dla klas I, II, III, IV (po szkole podstawowej) godz.17.30
– informacja o wynikach w nauce.

15 maja 2023 Zebrania dla klas I, II, III, IV (po szkole podstawowej) godz. 17.30 –
informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych.

Scroll to Top