O szkole

oszkole

Witamy w

Technikum Architektoniczno-Budowlane
im. Stanisława Noakowskiego

Początki naszej Szkoły sięgają roku 1927, kiedy to architekt Władysław Jastrzębski wraz z arch. Aleksandrem Kapuścińskim oraz dr arch. Mieczysławem Popielem powołali Żeńskie Kursy Architektoniczne. Początkowo była to szkoła dwuletnia, jednak w 1931 r. przekształcono ją w trzyletnią Żeńską Szkołę Architektury, a w roku 1935 w Żeńskie Liceum Architektury im. Stanisława Noakowskiego. Program nauczania obejmował nie tylko przedmioty o kierunku budowlanym, ale także takie, które miały na celu wzbogacenie wrażliwości, wyobraźni, rozbudzenie zamiłowania do sztuki oraz rozwój umiejętności graficznych. W pierwszym roku funkcjonowania Szkoły nauczał w niej (prawdopodobnie architektury i sztuki) Stanisław Noakowski. Wkrótce po jego śmierci, tj. w roku 1928 szkoła przyjęła jego imię.

scroll

O szkole

Rectangle 45

Ubezpieczenie NNW

W roku szkolnym 2022/2023 istnieje możliwość ubezpieczenia młodzieży szkolnej z Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych i Licealnych w Warszawie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Rectangle 48

Praktyki

Celem realizacji programu przedmiotu Praktyka zawodowa jest umożliwienie uczniom zastosowania i pogłębienia zdobytych wiadomości i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy.

Projekty międzynarodowe

W ramach projektu Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży „Projektujemy i Budujemy: współpraca szkół zawodowych z Warszawy i Kijowa”  grupa ukraińska zaczęła prowadzić swój dziennik, a grupa polska wsparła ich w tłumaczeniu na język polski.

Rectangle 47

AutoCAD

Program tworzony i rozpowszechniany przez przedsiębiorstwo Autodesk, wykorzystywany do dwuwymiarowego i trójwymiarowego komputerowego wspomagania projektowania. 

Rectangle 49
dlaczego_nasza_szkola

W dniu 17 kwietnia 2021 r. zakończył się w Gdańsku finał XXXIV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, w którym udział wzięło 82 zawodników z 38 szkół budowlanych z całej Polski.

Zaletą wprowadzania na rynek edukacyjny takiej oferty jest też możliwość wykazania podwójnych uprawnień zawodowych: polskich i niemieckich. Uczniowie intensywnie uczą się drugiego języka i zdają egzamin techniczny zarówno w języku polskim, jak i niemieckim. Absolwenci tej klasy otrzymają dyplom uznawany w całej Unii Europejskiej i sami będą mogli wybrać, gdzie będą pracować. 

Samorząd Uczniowski TAB zaprasza do wzięcia udziału w aukcji charytatywnej, z której całkowity dochód przekażemy na konto Polskiej Akcji Humanitarnej SOS Ukraina niosącej pomoc na terytorium objętym wojną. Przedmioty, które są przedmiotem naszej aukcji zostały podarowane przez naszych Nauczycieli, Uczniów i Rodziców. Za wszystkie serdecznie dziękujemy.

Scroll to Top
Przejdź do treści