Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy 
Zespole Szkół Architektoniczno-Budowlanych
00-219 Warszawa
ul. Przyrynek 9
PKO BP S.A I O/WARSZAWA
NR: 31 1020 1013 0000 0102 0002 6161

W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz klasę ucznia.

Scroll to Top
Przejdź do treści