Archiwalne zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną dla Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego, mieszczącego się przy ul. Przyrynek 9 w Warszawie

Informacja o ilości złożonych ofert [PDF]

Informacja o udzieleniu zamówienia [PDF]ZAPYTANIE OFERTOWE

dla Zespołu Szkół Architektoniczo-Budowlanych i Licealnych

im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, ul. Przyrynek 9


Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Architektoniczno – Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego, mieszczącego się przy ul. Przyrynek 9 w Warszawie

Numer ogłoszenia: 618963-N-2019; data zamieszczenia 05.11.2019

Odpowiedzi na pytania [PDF]

Informacje dla wykonawców [PDF]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [PDF]


 Otwarty konkurs ofert na zajęcia profilaktyczne [PDF]


Wszelkich informacji na temat przetargów udziela Dyrektor Szkoły

tel. 22 831 06 96
e-mail: sekretariat@tab.edu.pl

Scroll to Top
Przejdź do treści