Nauczyciele

WYKAZ NAUCZYCIELI ZSABiL NA ROK SZKOLNY 2022 / 2023

L.p. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1. Rafka Marta – dyrektor język polski
2. Grabska Grażyna – wicedyrektor przedmioty zawodowe
3. Pudło Iwona – wicedyrektor język polski
4. Bechler Elżbieta – kierownik szkolenia praktycznego geografia
5. Becher Artur geografia
6. Bednarz-Markowska Gabriela informatyka
7. Bielawska Monika przedmioty zawodowe
8. Bojanowska-Kuchta Monika język angielski
9. Chmielewska-Myrchel Agnieszka przedmioty zawodowe
10. Dawidowicz Marek wychowanie fizyczne
11. Daykola Antonio Claudio wychowanie fizyczne
12. Dobrosielska Izabela język niemiecki
13. Donten Urszula teoretyczne przedmioty zawodowe
14. Ejzel Magdalena przedsiębiorczość
15. Fejcher Marta matematyka
16. Felski Sebastian matematyka
17. ks. Gałązka Łukasz religia/matematyka
18. Gola Dawid matematyka
19. Hipsz Anna przedmioty zawodowe
20. Jankowska Małgorzata język angielski
21. Januszewska Iwona język polski/historia
22. Kaczyńska Anna matematyka
23. Kaczyńska Jadwiga biologia
24. Karczewska Katarzyna język angielski
25. Karyś Jarosław wychowanie fizyczne
26. Kiciak Marek nauczyciel bibliotekarz
27. Knyt Izabela język hiszpański
28. Kołakowska Joanna przedmioty zawodowe
29. Kołodziejczak Anna przedmioty zawodowe
30. Kosik Tadeusz fizyka
31. Krysiak Marcin przedmioty zawodowe
32. Krzemiński Michał przedmioty zawodowe
33. Łapko Małgorzata przedmioty zawodowe
34. Łomińska Klaudia wychowanie fizyczne
35. Łukomski Zbigniew przedmioty zawodowe
36. Majewska-Mrówczyńska Katarzyna przedmioty zawodowe
37. Malesińska Agnieszka przedmioty zawodowe
38. Milkowska Elżbieta przedmioty zawodowe
39. Muranty Joanna język polski
40. Olszak Jarosław przedmioty zawodowe
41. Pieńkowska Anna historia
42. Piętak Anna Maria przedmioty zawodowe
43. Piotrowski Leszek fizyka
44. Ponikowski Mirosław edukacja dla bezpieczeństwa
45. Popik Monika wychowanie fizyczne
46. Radziszewska Beata język angielski
47. Rodak Anna język angielski
48. Rodziewicz Włodzimierz przedmioty zawodowe
49. Ruchała Justyna wychowanie do życia w rodzinie
50. Rudzińska Monika przedmioty zawodowe
51. Sinkiewicz Teresa przedmioty zawodowe
52. Skiba Paulina język hiszpański
53. Skoczylas Michał informatyka
54. Smaga Krystian informatyka
55. Smusz Edyta biologia/chemia
56. Sokołowski Janusz przedmioty zawodowe
57. Staniszewska Dominika matematyka
58. Stankiewicz Anna matematyka
59. Starszuk Agnieszka język angielski
60. Szachowska Katarzyna język niemiecki
61. Szadkowska Jolanta matematyka
62. Szczęsna Katarzyna język niemiecki
63. Szuliński Karol wychowanie fizyczne
64. Szumska Joanna nauczyciel bibliotekarz
65. Szymańska Anna język polski
66. Tabor Katarzyna przedmioty zawodowe
67. Tomaszewska Joanna religia
68. Troc Joanna język angielski
69. Tupacz Łukasz język polski
70. Warda Katarzyna historia
71. Wasilewska Magdalena język angielski
72. Włodarska Katarzyna język angielski
73. Witkiewicz Artur wychowanie fizyczne
74. Zając-Szarwacka Agata przedmioty zawodowe
75. Żemojda Bożena geografia

Pedagog: Maryla Brzoska
Pedagog: Zofia Klosko

Scroll to Top