Egzamin zawodowy


FORMUŁA 2019

Termin składania deklaracji na sesję 2024 LATO: do 7 lutego 2024r.
* w przypadku ponownego przystępowania do egzamin przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2024 ZIMA – do 4 kwietnia 2024 r.

Termin składania deklaracji na sesję 2025 ZIMA: do 15 września2024r.

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024 [LINK]

Komunikat sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 [LINK]

Komunikat w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2023/2024 [LINK]

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO:
Termin główny:
Część pisemna: 4 – 10 czerwca 2024r.
Część praktyczna: 3 – 19 czerwca 2024r.

Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie:
Technik budownictwa [LINK]
Technik inżynierii sanitarnej [LINK]

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO FORMUŁA 2019 [PDF]

Scroll to Top
Przejdź do treści