Egzamin zawodowy

 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu zawodowego – FORMUŁA 2019 – przeprowadzanego w 2022 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO

FORMUŁA 2019

Kształcenie zgodnie z podstawami programowymi kształcenia w zawodach z 16 maja 2019 r.

BUD.09. Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

Część pisemna :

6 czerwca 2022 r.

Część praktyczna model „w”- wykonanie:

Termin główny: 3 – 19 czerwca 2022 r.

Termin dodatkowy

część pisemna 22 czerwca 2022 r.

część praktyczna 29 czerwca 2022 r.


 EGZAMIN ZAWODOWY – INFORMACJE OGÓLNE [PDF]

HARMONOGRAM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO

DEKLARACJA BUD 09 

DEKLARACJA BUD 12

Scroll to Top