Projekt SARP

Technikum Architektoniczno – Budowlane im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie objęte jest szczególnym patronatem Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP. W ramach tej współpracy, jedna z maturalnych klas – 5B, wzięła udział w specjalnym projekcie realizowanym w ramach zajęć lekcyjnych semestru letniego 2024r. na terenie siedziby Warszawskiego Oddziału SARP przy ul. Foksal 2.

Przedmiotem przedsięwzięcia było zaprojektowanie osiedli zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w oparciu o realne wytyczne obowiązującego MPZP, na wskazanym terenie w Warszawie. Uczniowie podzieleni na grupy, pod okiem nauczycieli TAB oraz członków OW SARP: Wiceprezesa dr arch. Pawła Trębacza, koordynatora współpracy OW SARP/TAB arch. Daniela Frąca, w ramach cyklu 15 spotkań tworzyli swoje wizje osiedli mieszkaniowych. Sposób prowadzenia zajęć i pracy uczniów zbliżony był do tego, jaki spotka ich w życiu zawodowym – w pracowniach architektonicznych.

Na spotkaniu kończącym projekt dnia 23.04.2024r. w siedzibie OW SARP w obecności Pani Wicedyrektor TAB Iwony Pudło, Prezesa Zarządu OW SARP arch. Piotra Bujnowskiego, prowadzących zajęcia oraz zaproszonych gości: architektów, rodziców, uczniowie zaprezentowali swoje finalne prace, którymi udowodnili wysoki poziom przygotowania zawodowego i sprawności projektowej. Plansze przedstawiające koncepcje osiedli będzie można oglądać przez najbliższe 4 tygodnie w siedzibie OW SARP na ulicy Foksal 2 w Warszawie, w Sali Lustrzanej na parterze pałacu.

Scroll to Top
Przejdź do treści