Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Aktualności

 
 
  Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Technikum
  Architektoniczno-Budowlane im. S. Noakowskiego w Warszawie jest wśród
  500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów
  i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2021”.

  26 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w Polsce 2021

  3 MIEJSCE
  wśród najlepszych techników w województwie mazowieckim 2021

 

Uczeń TAB laureatem XV Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego

                                            

Patryk Gregorczyk został laureatem XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Organizatorami  konkursu byli - Instytut Papieża Jana Pawła II z siedzibą w Wilanowie i Fundacja BO WARTO. Celem konkursu było pogłębienie zainteresowania młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II w rocznicę 100-lecia urodzin Papieża. Przybliżenie młodym ludziom nauczania Kościoła oraz  ukazanie znaczenia chrześcijańskiego systemu wartości.  

Konkurs trwał od maja do października, na wszystkich poziomach miał charakter jednoetapowy. Zadaniem uczniów było napisanie pracy na jeden z podanych tematów. Prace uczestników musiały spełniać regulaminowe wymogi. Tematy z jakimi musieli zmierzyć się uczestnicy w XV edycji to:

  1. „Chrystus potwierdził Dekalog jako podstawę chrześcijańskiej moralności, uwydatniając równocześnie jego syntezę zawartą w przykazaniach miłości Boga i bliźniego” – pisał Jan Paweł II w książce Pamięć i tożsamość. Z którym przykazaniem Dekalogu współczesny człowiek ma największy problem?
  2. Wdzięczność to między innymi pamięć o tych, którzy pozostawili po sobie pewne dobro. Za co Polacy mogą być wdzięczni Janowi Pawłowi II?
  3. Wczesne poezje Karola Wojtyły zawierają utwór „Profile Cyrenejczyka”. Po zapoznaniu się z tym utworem przemyśl, kim jest współczesny Cyrenejczyk. Jaki jest jego stosunek do cierpienia, niesienia pomocy i Boga, który nas „zaczepia” na ulicy, zawsze nie w porę?

Patryk Gregorczyk pisał prace pod opieka p. Joanny Tomaszewskiej. Każda edycja konkursu jest zachętą do podjęcia wysiłku samodzielnego myślenia i rozwoju samego siebie. Zapraszamy młodzież TAB do udziału w XVI edycji konkursu na wiosnę 2021 roku.

Joanna Tomaszewska

 

Wyjście na film "Zieja"

Po wakacjach pojawiliśmy się wszyscy w szkole - w końcu! To były najdłuższe wakacje w życiu - mówili uczniowie. Dawno nie było takiej radości z tego, że zaczyna się szkoła - kwitowali z kolei nauczyciele. Szczególnie cieszyli się uczniowie klas I - nowa szkoła, nowa klasa, nowy wychowawca i w końcu nowi znajomi. Niemalże dało się wyczuć unoszące się w powietrzu pytanie: jak to będzie?

Dla naszych rozentuzjazmowanych I - klasistów zostało zorganizowane wyjście integracyjne do kina. 29 września po szóstej lekcji zebraliśmy się przed szkołą i ku zaskoczeniu wielu... ruszyliśmy pieszo! Nasze wyjście miało dwa akcenty: film i spacer. Najpierw zeszliśmy z wiślanej skarpy, potem szliśmy wzdłuż Wisłostrady, minęliśmy Cytadelę - i ostatecznie w pół godziny dotarliśmy na miejsce. Wielka w tym zasługa panów z klasy 1a, którzy nadawali tempo całej grupie. Oczywiście przed filmem ustawiła się kolejka do kinowego bufetu, bo czym byłoby wyjście do kina bez popcornu i coca-coli?

Po filmie wszyscy zgodnie stwierdzili, że chcą takich wyjść więcej. Obecnie to niemożliwe, ale mamy nadzieję, że niedługo znowu pospacerujemy tu i ówdzie...

Ks. Łukasz

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W TAB

 UCZYMY SIĘ UCZYĆ!
KONFERENCJA PÓŁMETKOWA LIDERÓW IX EDYCJI CRS2

W dniach 14-16 września 2020 r. odbyło się w Warszawie trzydniowe szkolenie dla Liderek i Liderów grup pomocnych przyjaciół. Wspomniane grupy tworzą nauczyciele, którzy wdrażają w swojej praktyce pedagogicznej elementy oceniania kształtującego, pragną stale poszerzać swoje kompetencje metodyczno-dydaktyczne oraz aktywnie uczestniczą w działaniach, mających na celu poprawę jakości kształcenia w placówkach edukacyjnych. 

Wrześniowe warsztaty pozwoliły nam podsumować zmiany w uczeniu się i nauczaniu na podstawie doświadczeń pierwszego roku programu. Stworzyły ponadto przestrzeń do określenia warunków i zasobów, sprzyjających osiąganiu sukcesu podczas wprowadzania idei OK w szkole. Był też czas na wymianę doświadczeń i generowanie pomysłów na radzenie sobie z trudnościami nauczycielskimi i liderskimi, związanymi z podejmowanymi przez nas innowacyjnymi działaniami dydaktycznymi.

W czasie konferencji rozmawialiśmy na temat wpływu działań nauczyciela na uczenie się uczniów (OK obserwacja), tworzyliśmy poradnik dla lidera grupy PP, dyskutowaliśmy na temat praktyki współpracy nauczycieli w ramach Rozmów o nauczaniu, a także zaplanowaliśmy koncepcję dwóch konferencji upowszechniających, które będą doskonałą okazją do podsumowania pracy w programie i zaprezentowania efektów wdrażania elementów OK w codziennej praktyce nauczycielskiej.        

IDEA OK

  • Dobra edukacja wykorzystuje i rozwija naturalne cechy i potrzeby człowieka: chęć poznawania świata, zdobywania umiejętności, troskę o otoczenie, pragnienie decydowania, działania i współpracy z innymi.
  • Szkoła powinna być miejscem, umożliwiającym efektywne uczenie się uczniów, a w szczególności rozwijać myślenie, kompetencje kluczowe i uczenie się ze zrozumieniem.
  • Szkoła powinna stać się organizacją uczącą się, a także wzmacniającą współpracę nauczycieli w zespołach!

Liderzy CRS2/IX
Izabela Dobrosielska
Łukasz Tupacz