Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Egzamin zawodowy

 

 EGZAMIN ZAWODOWY - INFORMACJE OGÓLNE [PDF]

 


 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

Podstawa programowa 2017 - KLASY TRZECIE

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

KWALIFIKACJA BD.05 – Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

  • Część pisemna: 22.06.2021r. godz.12.00
  • Część praktyczna: od 23.06. do 08.07.2021r. według harmonogramu Centrum Kształcenia Zawodowego

TECHNIK BUDOWNICTWA

KWALIFIKACJA BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

  • Część pisemna: 22.06.2021r. godz.10.00
  • Część praktyczna: od 23.06. do 08.07.2021r. według harmonogramu Centrum Kształcenia Zawodowego

Ogłoszenie wyników egzaminów: 31.08.2021r.

 

Podstawa programowa 2017 - KLASY CZWARTE 

Egzaminy poprawkowe dla kwalifikacji BD.22 i BD.30 (według zapotrzebowania)

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

KWALIFIKACJA BD.22 – Organizacja robót związanych z budową, i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

  • Część pisemna: 22.06.2021r. godz.14.00
  • Część praktyczna: 21.06.2021r. godz. 9.00

TECHNIK BUDOWNICTWA

KWALIFIKACJA BD.30 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów 

  • Część pisemna: 22.06.2021r. godz.12.00
  • Część praktyczna: 21.06.2021r. godz. 9.00

Zebranie deklaracji na egzaminy BD.22 i BD.30 od 31.03.2021 do 08.04.2021r.

Ogłoszenie wyników egzaminów: 31.08.2021r.

 

Podstawa programowa 2012 - ABSOLWENCI

  • Część pisemna: 22.06.2021r. godz. 14.00  – kwalifikacja B.30 – technik budownictwa
  • Część praktyczna: 21.06.2021r. godz. 13.00 – kwalifikacja B.27 – technik urządzeń sanitarnych

 

 

 


 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole w latach 2015 - 2017