Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Egzamin zawodowy

 

 EGZAMIN ZAWODOWY - INFORMACJE OGÓLNE [PDF]

 


 

Zapraszamy do odbioru DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA I TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH.

Odbiór DYPLOMÓW w sali 57a w gabinecie Kierownika szkolenia praktycznego.

 


 

EGZAMINY - INFORMACJA

KLASY CZWARTE TECHNIK BUDOWNICTWA

KWALIFIKACJA B.30 – Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

  • część pisemna – 10.01.2019r.
  • część praktyczna – 18.01.2019r.

KLASY CZWARTE TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

KWALIFIKACJA B.27 – Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

  • część pisemna – 10.01.2019r.
  • część praktyczna –  09.01.2019r.

 


 

EGZAMINY POPRAWKOWE

TECHNIK BUDOWNICTWA:

KWALIFIKACJA B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

  • część pisemna – 10.01.2019r.
  • część praktyczna – 09.01.2019r.

KWALIFIKACJA B.18 – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

  • część pisemna  – 10.01.2019r.

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

KWALIFIKACJA B.27 – Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych i instalacji sanitarnych

  • część pisemna – 10.01.2019r.
  • część praktyczna – 09.01.2019r.

 


 

 

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole w latach 2015 - 2017