Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Egzamin zawodowy

 

 EGZAMIN ZAWODOWY - INFORMACJE OGÓLNE [PDF]

 


 

Zapraszamy do odbioru DYPLOMÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA I TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH.

Odbiór DYPLOMÓW w sali 57a w gabinecie Kierownika szkolenia praktycznego.

 


 

EGZAMINY - INFORMACJA

KLASY TRZECIE TECHNIK BUDOWNICTWA

KWALIFIKACJA B.33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

  • część pisemna – 18.06.2019r.
  • część praktyczna – 17.06.2019r.

KLASY TRZECIE TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

KWALIFIKACJA B.9 – Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

  • część pisemna18.06.2019r.
  • część praktyczna –  według harmonogramu centrum kształcenia praktycznego

 


 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole w latach 2015 - 2017