Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Egzamin zawodowy

 

 EGZAMIN ZAWODOWY - INFORMACJE OGÓLNE [PDF]

 


 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

Podstawa programowa 2017 - KLASY TRZECIE

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

KWALIFIKACJA BD.05 - Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

 • Część pisemna: 23.06.2020 r.
 • Część praktyczna: od 24.06. do 09.07.2020 r. według harmonogramu Centrum Kształcenia Zawodowego

TECHNIK BUDOWNICTWA

KWALIFIKACJA BD.29 - Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

 • Część pisemna: 23.06.2020 r.
 • Część praktyczna: od 24.06. do 09.07.2020 r. według harmonogramu Centrum Kształcenia Zawodowego

Ogłoszenie wyników egzaminów: 31.08.2020 r.

 

Podstawa programowa 2012 - KLASY CZWARTE I ABSOLWENCI

TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH

KWALIFIKACJA B.08 - Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

 • Część pisemna: 23.06.2020 r.
 • Część praktyczna: od 24.06. do 09.07.2020 r. według harmonogramu Centrum Kształcenia Zawodowego

KWALIFIKACJA B.09 - Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

 • Część pisemna: 23.06.2020 r.
 • Część praktyczna: od 24.06. do 09.07.2020 r. według harmonogramu Centrum Kształcenia Zawodowego

KWALIFIKACJA B.27 - Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych

 • Część pisemna: 23.06.2020 r.
 • Część praktyczna: 22.06.2020 r.

TECHNIK BUDOWNICTWA

KWALIFIKACJA B.30 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 • Część pisemna: 23.06.2020 r.
 • Część praktyczna: 27.06.2020 r. (sobota)

KWALIFIKACJA B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

 • Część pisemna: 23.06.2020 r.
 • Część praktyczna: 22.06.2020 r.

Ogłoszenie wyników egzaminów: 31.08.2020 r.

 


 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole w latach 2015 - 2017