Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Egzamin zawodowy

 

 EGZAMIN ZAWODOWY - INFORMACJE OGÓLNE [PDF]

 


 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

Podstawa programowa 2017 - KLASY TRZECIE

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

KWALIFIKACJA BD.22 – Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

  • Część pisemna: 12.01.2021r. godz.12.00 i 14.00
  • Część praktyczna: 11.01.2021r. godz. 9.00

TECHNIK BUDOWNICTWA

KWALIFIKACJA BD.30 – Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

  • Część pisemna: 12.01.2021r. godz.10.00 i 12.00
  • Część praktyczna: 11.01.2021r. godz. 9.00

Deklaracje przyjmowane są do 15.09.2020r.

Ogłoszenie wyników egzaminów: 31.03.2021r.

 

Podstawa programowa 2012 - KLASY CZWARTE I ABSOLWENCI

Wszystkie zawody i kwalifikacje

  • Część pisemna: 12.01.2021r.
  • Część praktyczna: od 11.01. do 19.02.2021r. 

Deklaracje przyjmowane są do 11.09.2020r.

Ogłoszenie wyników egzaminów: 31.03.2021r.

 

 


 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole w latach 2015 - 2017