Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Egzamin zawodowy

 

 EGZAMIN ZAWODOWY - INFORMACJE OGÓLNE [PDF]

 


 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017 - KLASY CZWARTE

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ

KWALIFIKACJA BD. 22 – Organizacja robót związanych z montażem, remontem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

  • Część pisemna: 11 stycznia 2022r.
  • Część praktyczna: 10 stycznia 2022r. 

TECHNIK BUDOWNICTWA

KWALIFIKACJA BD.30 - Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

  • Część pisemna: 11 stycznia 2022r.
  • Część praktyczna: 10 stycznia 2022r. 

 

 

EGZAMINY POPRAWKOWE DLA KWALIFIKACJI

KWALIFIKACJA BD.29 – Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

  • Część pisemna: 11 stycznia 2022r.
  • Część praktyczna: od 24 stycznia do 6 lutego 2022r. według harmonogramu Centrum Kształcenia Zawodowego 

KWALIFIKACJA BD.05  – Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

  • Część pisemna: 11 stycznia 2022r.
  • Część praktyczna: od 24 stycznia do 6 lutego 2022r. według harmonogramu Centrum Kształcenia Zawodowego

 

 

 


 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w naszej szkole w latach 2015 - 2017