KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO „ZAPAMIETAJ LICZBĘ!”

Konkurs przeznaczony jest dla osób, które potrafią liczyć w języku niemieckim do 100, mają dobra pamięć wzrokową i umiejętność koncentracji. Prosimy o wytypowanie z każdej klasy jednej 2-osobowej drużyny i przesłanie przez e-dziennik do pani K. Szczęsnej nazwisk wybranych uczestników. Termin zgłoszenia do 13.03.2024 (środa)

Termin konkursu: 20.03.24 (środa), sala nr 3

Zasady konkursu:
Drużyny ustawiają się wokół stołu, na którym pojawia się 20 kart z liczebnikami 1-100 zapisanymi słowami w języku niemieckim. Uczestnicy mają 1,5 minuty na zapamiętanie jak największej ilości liczb. Po upływie tego czasu karty zostają zebrane a drużyny dostają kartki, na których muszą zapisać cyframi jak najwięcej zapamiętanych liczb. Wygrywa drużyna, która zanotuje jak najwięcej poprawnych liczb.

Przewidujemy atrakcyjne nagrody i dobrą zabawę!!!
ZAPRASZAMY SERDECZNIE
Nauczyciele języka niemieckiego
Katarzyna Szachowska, Katarzyna Szczęsna

Scroll to Top
Przejdź do treści