Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Konkursy

Konkurs czytelniczy

 

Biblioteka szkolna organizuje konkurs czytelniczy. Celem konkursu jest propagowanie czytelnictwa i rozwijanie wiedzy z dziedziny architektury. Konkurs odbędzie się w marcu 2017 r. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy do 7 marca br. w bibliotece szkolnej. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 28 marca br.

 

 

Konkurs wiedzy o patronie szkoły

Konkurs wiedzy o patronie szkoły „Stanisław Noakowski i jego czasy”

Konkurs skierowany jest do uczniów TAB. Do konkursu przystępują dwuosobowe drużyny. Uczestnicy zgłaszają swój udział do organizatorów konkursu p. M. Oberhard, p. Katarzyny Wardy, p. A. Rudzkiej sala 48, p. Iwony Pudło sala 46.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • I etap – prace plastyczne w dowolnej technice inspirowane życiem i twórczością Stanisława Noakowskiego i czasami, w których żył;
  • II etap – test wiedzy na temat patrona i historii szkoły oraz czasów, w których Noakowski żył.

Materiały pomocnicze:

KONKURS RYSUNKOWY (PLASTYCZNY)

 

KONKURS RYSUNKOWY (PLASTYCZNY)

 DOBRA  ARCHITEKTURA - SYMBOLEM WARSZAWY

 

Prace plastyczne mają ukazywać najbardziej charakterystyczne dla Warszawy obiekty architektoniczne, zarówno współczesne jak i historyczne - przykłady piękna architektury Warszawy. 

Uczestnikami konkursu są uczniowie naszej szkoły.

Przyjmujemy prace, które spełniają poniższe kryteria:

  • technika dowolna: rysunek, malarstwo, grafika,
  • format A2,
  • prace w oryginale,
  • podłoże trwałe np. brystol, tektura, papier akwarelowy,
  • na odwrocie pracy prosimy wyraźnie napisać imię, nazwisko i klasę.

Termin przyjmowania prac upływa 10 stycznia 2017 roku. Prace należy składać w gabinecie przy sali 59. 

Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego prezentowania prac na wystawach, w publikacjach i materiałach reklamowych.

Organizator przewiduje nagrody dla autorów najlepszych prac.

 

Osoby odpowiedzialne za konkurs:

mgr sztuki Areta Fedak

mgr inż. arch. Agnieszka Burta