Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Konkursy

Międzynarodowy konkurs: MOJE MIASTO – NASZE DZIEDZICTWO

Nakręć 5-minutowy film o Warszawie, który będzie promować Twoje miasto na świecie i wygraj atrakcyjne nagrody! Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) ogłosiła konkurs na krótki film o miastach światowego dziedzictwa. Zachęcamy do udziału!

Konkurs jest organizowany w dwóch grupach wiekowych: dla młodzieży w wieku od 14 do 17 lat oraz od 18 do 21 lat. Uczestnicy są proszeni o nakręcenie maksymalnie 5-minutowego filmu na temat Warszawy, jako miasta światowego dziedzictwa. Spośród dostarczonych filmów jury wybierze zwycięskie produkcje w obydwu kategoriach wiekowych, które zostaną zamieszczone na portalu.

Nie zwlekaj, ponieważ do końca czerwca 2013r. należy zgłosić uczestnictwo w konkursie oraz wysłać nagrany film.

W etapie międzynarodowym konkursu, którego organizatorem jest OWHC przewidziano 2 nagrody: 500 dolarów amerykańskich (w kategorii wiekowej 14-17 lat) oraz 1000 dolarów amerykańskich (w kategorii wiekowej 18-21 lat). Filmy zgłoszone do etapu międzynarodowego będą promować Warszawę na stronie internetowej OWHC, która jest bardzo często odwiedzana przez internautów na całym świecie. Filmy nagrodzone w konkursie międzynarodowym zostaną zaprezentowane uczestnikom światowego Kongresu OWHC w mieście Oaxaca (Meksyk) w listopadzie 2013 roku, a także znajdą się na oficjalnej stronie Organizacji www.ovpm.org.

 

Masters of English 2013

 

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie językowym "Masters of English".

Konkurs odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2013 roku o godz. 13.40 (na 7 lekcji) sala nr 38.

 

Konkurs składa się z dwóch części:

Część pisemna: sprawdza wiedzę leksykalno – gramatyczną oraz umiejętność czytania i słuchania.

Część ustna: dotyczy 10 osób, które zdobyły największą liczbę punktów w części pisemnej. Zagadnienia na część ustną będą podane bezpośrednio po części pisemnej . Część ustna odbędzie się 18 kwietnia (czwartek) godz. 13.40 w sali 38.

 

Chętni zgłaszają się do swojego nauczyciela języka angielskiego lub do p. Starszuk / p. Bojanowskiej.

 

Brytyjska Architektura - Konkurs Plastyczny

BRITISH ARCHITECTURE  - Brytyjska Architektura

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – JĘZYKOWY

Forma:

Praca plastyczna przedstawiająca wybrany obiekt architektury brytyjskiej. (Format A1)

Technika:

Dowolna.

Wymagania:

Praca samodzielna lub w parach.

Praca powinna zawierać krótką informację (m.in. kraj, miasto) na temat przedstawionego obiektu w języku angielskim.

Wszystkie prace na odwrocie powinny być dostarczone z czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora, klasę.

Oceniane będą:

Walory artystyczne

Pomysłowość

Poprawność językowa

Termin:

do 08.03.2013 – piątek (do p. M. Bojanowskiej-Kuchty)

Nagroda:

Ocena celująca (cząstkowa) z języka angielskiego.

Nagrody rzeczowe za najlepsze prace.

Komisja oceniająca:

Areta Fedak

Agnieszka Starszuk

Monika Bojanowska-Kuchta

 

Kartki Świąteczne 2012

Zapraszamy do oddania głosu na najładniejszą kartkę świąteczną.

Kartki zostały wykonane przez uczniów TABu.

Wyniki głosowania

.

 

Szkolne eliminacje do Olimpiady z Przedsiębiorczości

W dniu 06 grudnia 2012r. (czwartek) o godzinie 9.00 odbędą się szkolne eliminacje do Olimpiady z Przedsiębiorczości.

Wszystkich uczniów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa, zapraszam w tym dniu do sali nr 38.

Magdalena Ejzel

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Konkurs Poezji Wisławy Szymborskiej w Języku Angielskim

Zapraszamy wszystkich miłośników recytacji do konkursu poezji Wisławy Szymborskiej w języku angielskim.

Uczestnicy prezentują jeden dowolnie wybrany utwór (w razie potrzeby materiały są dostępne u p. Moniki Bojanowskiej-Kuchty).

Zgłoszenia udziału w konkursie do 17 grudnia 2012r.

Uczestnicy zobowiązani są do osobistego dostarczenia utworu w języku polskim i angielskim p. Bojanowskiej-Kuchcie wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Konkurs recytatorski odbędzie się 9 stycznia 2013 r.

Miejsce: Sala nr 1

Konsultacje z języka angielskiego w ramach konkursu odbędą się 17 grudnia 2012r. z p. Moniką Bojanowską.

Kryteria oceny:

- wybór repertuaru;

- poprawność wymowy w j. angielskim;

- interpretacja utworów;

- ogólny wyraz artystyczny.

Oceny prezentacji utworów dokona Jury w składzie:

p. Monika Bojanowska-Kuchta,

p. Agnieszka Starszuk,

p. Marta Rafka.