Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Konkursy

Szkolne eliminacje do Olimpiady z Przedsiębiorczości

W dniu 06 grudnia 2012r. (czwartek) o godzinie 9.00 odbędą się szkolne eliminacje do Olimpiady z Przedsiębiorczości.

Wszystkich uczniów, którzy zgłosili chęć uczestnictwa, zapraszam w tym dniu do sali nr 38.

Magdalena Ejzel

Nauczyciel Podstaw Przedsiębiorczości

Konkurs Poezji Wisławy Szymborskiej w Języku Angielskim

Zapraszamy wszystkich miłośników recytacji do konkursu poezji Wisławy Szymborskiej w języku angielskim.

Uczestnicy prezentują jeden dowolnie wybrany utwór (w razie potrzeby materiały są dostępne u p. Moniki Bojanowskiej-Kuchty).

Zgłoszenia udziału w konkursie do 17 grudnia 2012r.

Uczestnicy zobowiązani są do osobistego dostarczenia utworu w języku polskim i angielskim p. Bojanowskiej-Kuchcie wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu.

Konkurs recytatorski odbędzie się 9 stycznia 2013 r.

Miejsce: Sala nr 1

Konsultacje z języka angielskiego w ramach konkursu odbędą się 17 grudnia 2012r. z p. Moniką Bojanowską.

Kryteria oceny:

- wybór repertuaru;

- poprawność wymowy w j. angielskim;

- interpretacja utworów;

- ogólny wyraz artystyczny.

Oceny prezentacji utworów dokona Jury w składzie:

p. Monika Bojanowska-Kuchta,

p. Agnieszka Starszuk,

p. Marta Rafka.

 

Konkurs malarski - Oblicza miłosierdzia w duchowości Europy

OBLICZA MIŁOSIERDZIA W DUCHOWOŚCI EUROPY: ŚW. ELŻBIETY i BŁ. MARIA LUIZA W POSŁUDZE MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ

 • Organizatorem  konkursu malarskiego OBLICZA MIŁOSIERDZIA W DUCHOWOŚCI EUROPY: ŚW. ELŻBIETY i  BŁ. MARIA LUIZA   W POSŁUDZE MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety  z siedzibą w Nysie ul. Sobieskiego 7.

 • Celem Konkursu jest: pozyskanie prac ukazujących aktualne tendencje w malarstwie; poszukiwanie indywidualności twórczych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa  w kulturze i życiu religijnym, rozwijanie i promowanie talentów malarskich  młodzieży. Promocja charyzmatu Zgromadzenia.

 • Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.

 • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i studentów w wieku 16-25 lat;

 • Przedmiotem Konkursu są prace będące wynikiem wyłącznej, osobistej twórczości Autorów, wykonane w tradycyjnych technikach malarskich (pastel, akwarela, olej), na kartonie lub na płótnie, w formacie nie mniejszym niż A3.

 • Prace zgłaszane do konkursu, zwane dalej Pracami Konkursowymi, nie powinny być pracami wcześniej zgłaszanymi do innych konkursów.

 • Prace Konkursowe należy dostarczyć Organizatorowi w terminie do 30 czerwca 2012r.

 • Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie Jury, które przyzna następujące nagrody:
  Grand Prix - Tygodniowy  pobyt w Rzymie + 400 euro;
  I Nagroda – Tygodniowy  pobyt w  Sarospotak /Węgry, miejsce urodzenia św. Elżbiety/ + 300 euro;
  II Nagroda - 300 euro
  III Nagroda  - 200 euro
  oraz honorowe wyróżnienia.
  (Nagroda finansowa zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.)
  Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 • Zdobywcy nagród   będą  mieli możliwość prezentacji swoich prac na wystawie indywidualnej w Nysie w terminie uzgodnionym z Organizatorem niniejszego Konkursu.

 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Sympozjum w Nysie w dniach 28-29 wrzesień 2012 r.

 • Szczegółowych informacji o konkursie udzielają katecheci. Prace konkursowe należy dostarczyć nauczycielom religii do 22 czerwca 2012 roku. Katecheci: Barbara Józefiak, Joanna Tomaszewska, ks. Marcin Loretz.

 

Wyniki Konkursu Masters of English 2012

W dniu 14 marca 2012 roku dobiegł końca szkolny konkurs "Masters of English". Uczestnicy musieli przejść część pisemną, w której można było uzyskać max.54 punkty,  oraz ustną, składającą się z przedstawienia swojego zainteresowania, opisu wylosowanego obrazka, oraz odpowiedzi na jedno pytanie. W ustnej części konkursu uczniowie byli oceniani w zakresie struktur gramatycznych, bogactwa językowego, płynności, oraz merytoryki wypowiedzi i mogli zdobyć maksymalnie 20 punktów.

Oto zwycięzcy konkursu MASTERS OF ENGLISH 2012:

1. Nina Muraszko 60 pkt.

2. Konrad Karpienia 54 pkt.

3. Mateusz Korzeniecki 51 pkt.

Zwycięzcom gratulujemy!:)

Uczniów, którzy brali udział w 3 konkursach z języka angielskiego w tym roku szkolnym, czeka niespodzianka:) Proszę zgłosić się do swoich nauczycieli od języka angielskiego.

Rozdanie nagród z 3 konkursów: Zabawa z Idiomami, Malowanie Literatury Angielskiej, oraz Masters of English odbędzie się w czwartek 15 marca o godz.10.35 w sali 58.

Wyniki konkursu "Malowanie Literatury Angielskiej"

Uczestnicy konkursu, inspirowani fragmentem literatury angielskiej w języku angielskim, mieli okazję wykazać swoją wyobraźnię podczas tworzenia prac plastycznych oraz czytać literaturę w języku angielskim. Fragment literatury pochodził z bajki. Podczas oceniania konkursu Komisja Sędziowska oceniała nie tylko walory estetyczne ale również pomysłowość prac uczniów.

Wyniki konkursu "Malowanie Literatury Angielskiej":

I NAGRODA EX EQUO

1. Nina Rukat 2B
2. Joanna Marszałek 2C

II NAGRODA

3. Weronika Górska 2B

III NAGRODA

4. Nina Muraszko 1B

WYRÓŻNIENIE:

Weronika Rudajcio 2B
Alicja Sieroszewska 2C