Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Konkursy

Konkurs malarski - Oblicza miłosierdzia w duchowości Europy

OBLICZA MIŁOSIERDZIA W DUCHOWOŚCI EUROPY: ŚW. ELŻBIETY i BŁ. MARIA LUIZA W POSŁUDZE MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ

 • Organizatorem  konkursu malarskiego OBLICZA MIŁOSIERDZIA W DUCHOWOŚCI EUROPY: ŚW. ELŻBIETY i  BŁ. MARIA LUIZA   W POSŁUDZE MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ jest Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety  z siedzibą w Nysie ul. Sobieskiego 7.

 • Celem Konkursu jest: pozyskanie prac ukazujących aktualne tendencje w malarstwie; poszukiwanie indywidualności twórczych, kształtowanie aktywnego uczestnictwa  w kulturze i życiu religijnym, rozwijanie i promowanie talentów malarskich  młodzieży. Promocja charyzmatu Zgromadzenia.

 • Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i odbywa się na zasadzie dobrowolności.

 • Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich i studentów w wieku 16-25 lat;

 • Przedmiotem Konkursu są prace będące wynikiem wyłącznej, osobistej twórczości Autorów, wykonane w tradycyjnych technikach malarskich (pastel, akwarela, olej), na kartonie lub na płótnie, w formacie nie mniejszym niż A3.

 • Prace zgłaszane do konkursu, zwane dalej Pracami Konkursowymi, nie powinny być pracami wcześniej zgłaszanymi do innych konkursów.

 • Prace Konkursowe należy dostarczyć Organizatorowi w terminie do 30 czerwca 2012r.

 • Prace Konkursowe zostaną poddane ocenie Jury, które przyzna następujące nagrody:
  Grand Prix - Tygodniowy  pobyt w Rzymie + 400 euro;
  I Nagroda – Tygodniowy  pobyt w  Sarospotak /Węgry, miejsce urodzenia św. Elżbiety/ + 300 euro;
  II Nagroda - 300 euro
  III Nagroda  - 200 euro
  oraz honorowe wyróżnienia.
  (Nagroda finansowa zostanie opodatkowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.)
  Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

 • Zdobywcy nagród   będą  mieli możliwość prezentacji swoich prac na wystawie indywidualnej w Nysie w terminie uzgodnionym z Organizatorem niniejszego Konkursu.

 • Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas Sympozjum w Nysie w dniach 28-29 wrzesień 2012 r.

 • Szczegółowych informacji o konkursie udzielają katecheci. Prace konkursowe należy dostarczyć nauczycielom religii do 22 czerwca 2012 roku. Katecheci: Barbara Józefiak, Joanna Tomaszewska, ks. Marcin Loretz.

 

Wyniki Konkursu Masters of English 2012

W dniu 14 marca 2012 roku dobiegł końca szkolny konkurs "Masters of English". Uczestnicy musieli przejść część pisemną, w której można było uzyskać max.54 punkty,  oraz ustną, składającą się z przedstawienia swojego zainteresowania, opisu wylosowanego obrazka, oraz odpowiedzi na jedno pytanie. W ustnej części konkursu uczniowie byli oceniani w zakresie struktur gramatycznych, bogactwa językowego, płynności, oraz merytoryki wypowiedzi i mogli zdobyć maksymalnie 20 punktów.

Oto zwycięzcy konkursu MASTERS OF ENGLISH 2012:

1. Nina Muraszko 60 pkt.

2. Konrad Karpienia 54 pkt.

3. Mateusz Korzeniecki 51 pkt.

Zwycięzcom gratulujemy!:)

Uczniów, którzy brali udział w 3 konkursach z języka angielskiego w tym roku szkolnym, czeka niespodzianka:) Proszę zgłosić się do swoich nauczycieli od języka angielskiego.

Rozdanie nagród z 3 konkursów: Zabawa z Idiomami, Malowanie Literatury Angielskiej, oraz Masters of English odbędzie się w czwartek 15 marca o godz.10.35 w sali 58.

Wyniki konkursu "Malowanie Literatury Angielskiej"

Uczestnicy konkursu, inspirowani fragmentem literatury angielskiej w języku angielskim, mieli okazję wykazać swoją wyobraźnię podczas tworzenia prac plastycznych oraz czytać literaturę w języku angielskim. Fragment literatury pochodził z bajki. Podczas oceniania konkursu Komisja Sędziowska oceniała nie tylko walory estetyczne ale również pomysłowość prac uczniów.

Wyniki konkursu "Malowanie Literatury Angielskiej":

I NAGRODA EX EQUO

1. Nina Rukat 2B
2. Joanna Marszałek 2C

II NAGRODA

3. Weronika Górska 2B

III NAGRODA

4. Nina Muraszko 1B

WYRÓŻNIENIE:

Weronika Rudajcio 2B
Alicja Sieroszewska 2C

Masters of English 2012 - część ustna

Poniżej przedstawiamy osoby, które zakwalifikowały się na część ustną konkursu Masters of English. Wyniki pozostałych osób są dostępne u nauczycieli: p.Bojanowskiej-Kuchty oraz p. Starszuk.

Rozdanie nagród z 3 anglojęzycznych konkursów: Zabawa z Idiomami, Malowanie Literatury Angielskiej (wyniki już wkrótce), oraz Masters of English odbędzie się w czwartek 15.03.2012r. (godz. zostanie podana w najbliższym czasie).

Wyniki części pisemnej konkursu Masters of English

 

1  Nina Muraszko        1B 41p.

2  Konrad Karpienia     3D 35p.

3  Łukasz Ochnio        2C 35p.

4  Bartosz Szymański    1C 33p.

5  Mateusz Korzeniecki  4E 32p.

6  Patrycja Piłkowska   2C 30p.

7  Aneta Osica          3A 30p.

8  Jakub Wysocki        2B 30p.

9  Ludwik Zagórski      1C 29p.

10 Skorupski Mariusz    4A 28p.

11 Magdalena Domagała   1B 28p.

 

Część ustna konkursu Masters of English odbędzie się w środę (14.03) o godz. 8.00 w sali 47, na którą zapraszamy 10 osób, które osiągnęły najlepszy wynik z części pisemnej.

Wypowiedź ustna będzie składała się z trzech części:

1. Opisu obrazka

2. Przedstawienia przygotowanego tematu „What interests me most is …”

3. Udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytanie z listy poniżej:

 

PYTANIA DO CZĘŚCI USTNEJ KONKURSU „MASTERS OF ENGLISH”

1 What do you do to be eco-friendly?

2 Whose autograph would you like to have and why?

3 What do you look for in a friend?

4 Is there any global disaster you fear most?

5 ''You can’t judge a book by looking at the cover'' (Willie Dixon). Do you agree?

6 A book is a thing of the past. Do you agree?

7 Do you think that celebrities should be involved in politics?

8 What is the most altruistic thing that a person can do?

9 How do you see your future?

10 List three things you like and dislike about yourself.

 

Malowanie Literatury Angielskiej

Od 28 lutego (wtorek) osoby zainteresowane powyższym konkursem mogą odbierać teksty „do zinterpretowania” u nauczycielek jęz. angielskiego lub od p. Moniki Bojanowskiej i p. Agnieszki Starszuk. Termin oddania prac upływa z dniem 9 marca (piątek). Prace należy oddać nauczycielkom języka angielskiego. Artystyczne ujęcie tematu jest tak samo ważne co narysowanie merytorycznych elementów tekstu. Technika wykonania prac jest dowolna.

Zapraszamy do rysowania i malowania:)