Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Konkursy

Konkurs Plastyczny "Błogosławiony Jan Paweł II - świadek cywilizacji miłości"

 

Regulamin konkursu plastycznego

Błogosławiony Jan Paweł II - świadek cywilizacji miłości

1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas I-III.
2. Realizacja prac w wybranej technice: malarstwo, rysunek, collage, grafika i komiks.
3. Prace powinny być wykonane w formacie A2.
4. Organizatorzy nie zwracają prac. Zostaną zaprezentowane na wystawie w ramach konkursu.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyeliminowania prac nie spełniających warunków konkursu.
6. Prace będą oceniane pod względem:

  • zgodności z celami konkursu oryginalności podejścia do tematu
  • wartości artystycznej pracy
  • estetyki wykonania
  • samodzielności wykonania

7. Pracę należy oznaczyć na odwrocie podając imię, nazwisko i klasę.
8. Prace należy przekazywać do katechetów.
9. Laureaci konkursu otrzymują cząstkową ocenę celującą z religii.
10. Prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatorów.

Wyniki Masters of English 2013

W dniu 18 kwietnia 2013 roku dobiegł końca szkolny konkurs "Masters of English". Uczestnicy musieli przejść część pisemną, w której można było uzyskać max.47 punktów,  oraz ustną, składającą się z przedstawienia swojego zainteresowania, opisu wylosowanego obrazka, oraz odpowiedzi na jedno pytanie. W ustnej części konkursu uczniowie byli oceniani w zakresie struktur gramatycznych, bogactwa językowego, płynności, oraz merytoryki wypowiedzi i mogli zdobyć maksymalnie 15 punktów.

Oto zwycięzcy konkursu MASTERS OF ENGLISH 2013:

1. Nina Muraszko 2B  - 50p.

2. Aneta Osica 4A  - 46p.

3. Łukasz Ochnio 3C - 44p.

4. Patrycja Piłkowska 3C - 43p.

4. Konrad Karpienia 4D  - 43p.

5. Maciej Lewandowski 1A  - 42p.

5. Kamil Kowalczyk 4B  - 42p.

6. Kacper Sonnenfeld 1C  - 40p.

7. Kacper Obłuski 1F  - 39p.

7. Ludwik Zagórski 2C  - 39p.

7. Dawid Orłowski 2B  - 39p.

Gratulujemy!

Rozdanie nagród dla zwycięzców (3 pierwsze miejsca) odbędzie się w piątek 26.04.2013r. podczas zakończenia roku szkolnego klas IV.

Międzynarodowy konkurs: MOJE MIASTO – NASZE DZIEDZICTWO

Nakręć 5-minutowy film o Warszawie, który będzie promować Twoje miasto na świecie i wygraj atrakcyjne nagrody! Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC) ogłosiła konkurs na krótki film o miastach światowego dziedzictwa. Zachęcamy do udziału!

Konkurs jest organizowany w dwóch grupach wiekowych: dla młodzieży w wieku od 14 do 17 lat oraz od 18 do 21 lat. Uczestnicy są proszeni o nakręcenie maksymalnie 5-minutowego filmu na temat Warszawy, jako miasta światowego dziedzictwa. Spośród dostarczonych filmów jury wybierze zwycięskie produkcje w obydwu kategoriach wiekowych, które zostaną zamieszczone na portalu.

Nie zwlekaj, ponieważ do końca czerwca 2013r. należy zgłosić uczestnictwo w konkursie oraz wysłać nagrany film.

W etapie międzynarodowym konkursu, którego organizatorem jest OWHC przewidziano 2 nagrody: 500 dolarów amerykańskich (w kategorii wiekowej 14-17 lat) oraz 1000 dolarów amerykańskich (w kategorii wiekowej 18-21 lat). Filmy zgłoszone do etapu międzynarodowego będą promować Warszawę na stronie internetowej OWHC, która jest bardzo często odwiedzana przez internautów na całym świecie. Filmy nagrodzone w konkursie międzynarodowym zostaną zaprezentowane uczestnikom światowego Kongresu OWHC w mieście Oaxaca (Meksyk) w listopadzie 2013 roku, a także znajdą się na oficjalnej stronie Organizacji www.ovpm.org.

 

Masters of English 2013

 

Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie językowym "Masters of English".

Konkurs odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2013 roku o godz. 13.40 (na 7 lekcji) sala nr 38.

 

Konkurs składa się z dwóch części:

Część pisemna: sprawdza wiedzę leksykalno – gramatyczną oraz umiejętność czytania i słuchania.

Część ustna: dotyczy 10 osób, które zdobyły największą liczbę punktów w części pisemnej. Zagadnienia na część ustną będą podane bezpośrednio po części pisemnej . Część ustna odbędzie się 18 kwietnia (czwartek) godz. 13.40 w sali 38.

 

Chętni zgłaszają się do swojego nauczyciela języka angielskiego lub do p. Starszuk / p. Bojanowskiej.

 

Brytyjska Architektura - Konkurs Plastyczny

BRITISH ARCHITECTURE  - Brytyjska Architektura

SZKOLNY KONKURS PLASTYCZNO – JĘZYKOWY

Forma:

Praca plastyczna przedstawiająca wybrany obiekt architektury brytyjskiej. (Format A1)

Technika:

Dowolna.

Wymagania:

Praca samodzielna lub w parach.

Praca powinna zawierać krótką informację (m.in. kraj, miasto) na temat przedstawionego obiektu w języku angielskim.

Wszystkie prace na odwrocie powinny być dostarczone z czytelnym opisem zawierającym następujące dane: imię i nazwisko autora, klasę.

Oceniane będą:

Walory artystyczne

Pomysłowość

Poprawność językowa

Termin:

do 08.03.2013 – piątek (do p. M. Bojanowskiej-Kuchty)

Nagroda:

Ocena celująca (cząstkowa) z języka angielskiego.

Nagrody rzeczowe za najlepsze prace.

Komisja oceniająca:

Areta Fedak

Agnieszka Starszuk

Monika Bojanowska-Kuchta

 

Kartki Świąteczne 2012

Zapraszamy do oddania głosu na najładniejszą kartkę świąteczną.

Kartki zostały wykonane przez uczniów TABu.

Wyniki głosowania

.