Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Konkursy

Wyniki Konkursu Masters of English 2012

W dniu 14 marca 2012 roku dobiegł końca szkolny konkurs "Masters of English". Uczestnicy musieli przejść część pisemną, w której można było uzyskać max.54 punkty,  oraz ustną, składającą się z przedstawienia swojego zainteresowania, opisu wylosowanego obrazka, oraz odpowiedzi na jedno pytanie. W ustnej części konkursu uczniowie byli oceniani w zakresie struktur gramatycznych, bogactwa językowego, płynności, oraz merytoryki wypowiedzi i mogli zdobyć maksymalnie 20 punktów.

Oto zwycięzcy konkursu MASTERS OF ENGLISH 2012:

1. Nina Muraszko 60 pkt.

2. Konrad Karpienia 54 pkt.

3. Mateusz Korzeniecki 51 pkt.

Zwycięzcom gratulujemy!:)

Uczniów, którzy brali udział w 3 konkursach z języka angielskiego w tym roku szkolnym, czeka niespodzianka:) Proszę zgłosić się do swoich nauczycieli od języka angielskiego.

Rozdanie nagród z 3 konkursów: Zabawa z Idiomami, Malowanie Literatury Angielskiej, oraz Masters of English odbędzie się w czwartek 15 marca o godz.10.35 w sali 58.

Wyniki konkursu "Malowanie Literatury Angielskiej"

Uczestnicy konkursu, inspirowani fragmentem literatury angielskiej w języku angielskim, mieli okazję wykazać swoją wyobraźnię podczas tworzenia prac plastycznych oraz czytać literaturę w języku angielskim. Fragment literatury pochodził z bajki. Podczas oceniania konkursu Komisja Sędziowska oceniała nie tylko walory estetyczne ale również pomysłowość prac uczniów.

Wyniki konkursu "Malowanie Literatury Angielskiej":

I NAGRODA EX EQUO

1. Nina Rukat 2B
2. Joanna Marszałek 2C

II NAGRODA

3. Weronika Górska 2B

III NAGRODA

4. Nina Muraszko 1B

WYRÓŻNIENIE:

Weronika Rudajcio 2B
Alicja Sieroszewska 2C

Masters of English 2012 - część ustna

Poniżej przedstawiamy osoby, które zakwalifikowały się na część ustną konkursu Masters of English. Wyniki pozostałych osób są dostępne u nauczycieli: p.Bojanowskiej-Kuchty oraz p. Starszuk.

Rozdanie nagród z 3 anglojęzycznych konkursów: Zabawa z Idiomami, Malowanie Literatury Angielskiej (wyniki już wkrótce), oraz Masters of English odbędzie się w czwartek 15.03.2012r. (godz. zostanie podana w najbliższym czasie).

Wyniki części pisemnej konkursu Masters of English

 

1  Nina Muraszko        1B 41p.

2  Konrad Karpienia     3D 35p.

3  Łukasz Ochnio        2C 35p.

4  Bartosz Szymański    1C 33p.

5  Mateusz Korzeniecki  4E 32p.

6  Patrycja Piłkowska   2C 30p.

7  Aneta Osica          3A 30p.

8  Jakub Wysocki        2B 30p.

9  Ludwik Zagórski      1C 29p.

10 Skorupski Mariusz    4A 28p.

11 Magdalena Domagała   1B 28p.

 

Część ustna konkursu Masters of English odbędzie się w środę (14.03) o godz. 8.00 w sali 47, na którą zapraszamy 10 osób, które osiągnęły najlepszy wynik z części pisemnej.

Wypowiedź ustna będzie składała się z trzech części:

1. Opisu obrazka

2. Przedstawienia przygotowanego tematu „What interests me most is …”

3. Udzielenie odpowiedzi na wylosowane pytanie z listy poniżej:

 

PYTANIA DO CZĘŚCI USTNEJ KONKURSU „MASTERS OF ENGLISH”

1 What do you do to be eco-friendly?

2 Whose autograph would you like to have and why?

3 What do you look for in a friend?

4 Is there any global disaster you fear most?

5 ''You can’t judge a book by looking at the cover'' (Willie Dixon). Do you agree?

6 A book is a thing of the past. Do you agree?

7 Do you think that celebrities should be involved in politics?

8 What is the most altruistic thing that a person can do?

9 How do you see your future?

10 List three things you like and dislike about yourself.

 

Malowanie Literatury Angielskiej

Od 28 lutego (wtorek) osoby zainteresowane powyższym konkursem mogą odbierać teksty „do zinterpretowania” u nauczycielek jęz. angielskiego lub od p. Moniki Bojanowskiej i p. Agnieszki Starszuk. Termin oddania prac upływa z dniem 9 marca (piątek). Prace należy oddać nauczycielkom języka angielskiego. Artystyczne ujęcie tematu jest tak samo ważne co narysowanie merytorycznych elementów tekstu. Technika wykonania prac jest dowolna.

Zapraszamy do rysowania i malowania:)

 

Masters of English 2012

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie językowym "Masters of English".

Konkurs odbędzie się w czwartek 8 marca 2012 roku o godz. 8:55 (na 2 lekcji) sala nr 1.

 

Konkurs składa się z dwóch części:

Część pisemna: sprawdza wiedzę leksykalno – gramatyczną oraz umiejętność czytania i słuchania.

Część ustna: dotyczy 10 osób, które zdobyły największą liczbę punktów w części pisemnej. Zagadnienia na część ustną będą podane bezpośrednio po części pisemnej . Część ustna odbędzie się 14 marca (środa) godz. 8:00.

 

Chętni zgłaszają się do Pani M. Bojanowskiej lub A. Starszuk, bądź do swojego nauczyciela języka angielskiego do 6.03.2012 roku.

 

XVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Patronat honorowy nad Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Biblijnej sprawuje w tym roku Jego Ekscelencja Ks. Abp Józef Michalik, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej jest Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana".
Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim. Za przeprowadzenie pierwszego z nich odpowiadają katecheci Barbara Józefiak, Joanna Tomaszewska, ks. Marcin Loretz, na podstawie materiałów dostarczonych przez organizatora. Autorami pytań na każdym etapie Konkursu są bibliści z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Już 1400 szkół ponadgminazjalnych, włączyło się w to „biblijne dzieło”. Na laureatów czekają między innymi: indeksy na uczelnie wyższe na różne kierunki studiów, upominki książkowe oraz inne atrakcyjne nagrody, w tym m.in. pielgrzymka do Ziemi Świętej! Olimpiada to forma zachęty do sięgnięcia po Pismo Święte, jest od szesnastu lat proponowana młodym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Każdego roku poprzez to dzieło, trzydzieści tysięcy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, otwiera Biblię i pochyla się nad kolejnymi tekstami tej Natchnionej Księgi. W roku szkolnym 2010/2011 w etapie szkolnym udział wzięło 26 uczniów. Naszą szkołę w etapie diecezjalnym reprezentowali Agnieszka Osińska z klasy III D i Sebastian Osiński z klasy II As. Zajęliśmy pierwsze miejsce pośród techników na terenie diecezji warszawskiej i warszawsko-praskiej. W klasyfikacji ogólnej uplasowaliśmy się na szesnastym miejscu. Gratulujemy naszym uczniom coraz lepszych sukcesów odnoszonych w olimpiadzie i zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji.

Informacji szczegółowych dotyczących olimpiady udzielają  nauczyciele religii:  Barbara Józefiak, Joanna Tomaszewska, ks. Marcin Loretz.

Terminarz XVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej:

6 marca 2012 r.  >   Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń do XVI OKWB.

27 marca 2012 r.  >   Etap Szkolny.

23 kwietnia 2012 r.  >     Etap Diecezjalny.

4-5 czerwca 2012 r.  >     Finał Konkursu.