Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Konkursy

Archidiecezjalny Konkurs Santo

Archidiecezjalny Konkurs Santo subito o błogosławionym Janie Pawle II pod patronatem Jego Eminencji Kazimierza Kardynała Nycza arcybiskupa metropolity warszawskiego oraz Pana Karola Semika mazowieckiego kuratora oświaty.


Organizatorem Konkursu jest Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Współorganizatorami Konkursu są doradcy metodyczni m.st. Warszawy oraz zespół nauczycieli religii – katechetów. W Technikum Architektoniczno-Budowlanym im. Stanisława Noakowskiego za konkurs odpowiadają katechetki Barbara Józefiak i Joanna Tomaszewska.


Temat konkursu: „Tu byłem. Jan Paweł II – fotoreportaż”. Fotoreportaż dotyczy przesłania Jana Pawła II do narodu polskiego w wybranej pielgrzymce do Ojczyny. Uczeń, autor fotoreportażu samodzielnie wybiera konkretną pielgrzymkę lub odwiedzane miasto albo region oraz określa zakres tematyczny fotoreportażu. Konkurs trwa od września 2011 roku do kwietnia 2012 roku i przebiega w trzech etapach.


I etap – szkolny przeprowadzony do 10 listopada 2011 roku.
II etap - dekanalny odbędzie się 15 lutego 2012 roku.
III etap – diecezjalny przeprowadzony w kwietniu 2012 roku.

W pierwszym etapie zostały wybrane przez komisje trzy prace, które będą reprezentowały naszą szkołę w II etapie. Są to prace uczennic: Małgorzaty Lipskiej z klasy II D, Magdaleny Borcuch z klasy III A, Justyny Muchy z klasy III D. Życzymy powodzenia naszym uczniom w następnych etapach konkursu.

Zabawa z Idiomami

Już czas rozpocząć konkursy z języka angielskiego. Zaczynamy od konkursu "Zabawa z Idiomami". W drugim semestrze będą jeszcze dwa dodatkowe konkursy: "Malowanie Angielskiej Literatury" i oczywiście Masters of English. Uwaga; jeśli ktoś weźmie udział we wszystkich trzech konkursach i zajmie wysokie miejsca czeka na niego SURPRISE :). Powodzenia!!!

Poniżej umieszczamy listę idiomów do opanowania na konkurs "Zabawa z Idiomami". Konkurs odbędzie się w środę 15 lutego o 8.55 w sali 26.

KONKURS "ZABAWA Z IDIOMAMI"

Czytaj więcej: Zabawa z Idiomami

VII Edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w zawodach. Tegoroczne hasło przewodnie Olimpiady brzmi: „Społeczna odpowiedzialność biznesu”.

Eliminacje szkolne odbędą się 1 grudnia 2011 r., zawody okręgowe w marcu, a finał w kwietniu 2012 r.

Zapraszamy do zapoznania się, na stronie internetowej www.olimpiada.edu.pl, z informacjami dotyczącymi nowej edycji Olimpiady (listą nagród, regulaminem, programem i terminarzem zawodów) oraz materiałami wspomagającymi przygotowania do zawodów (m.in. platformą e-learningową i testami z poprzednich edycji z komentarzami ekspertów).

Osoby chętne prosimy o zgłaszanie się do Szkolnego Opiekuna Zawodników Olimpiady Przedsiębiorczości – Pani Magdaleny Ejzel.

Szkolna internetowa gra giełdowa - Rekiny Przedsiębiorczości

Uczniowie naszej szkoły wykazują duże zainteresowanie rynkiem papierów wartościowych w Polsce. Udział w wirtualnej grze giełdowej zgłosiło jedenaście 3-4 osobowych zespołów. Opiekunami Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej są: Pani Magdalena Ejzel nauczyciel Podstaw przedsiębiorczości oraz Pan Piotr Żabka nauczyciel Technologii informacyjnej.

 


Rekiny przedsiębiorczości to nowoczesny projekt edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, realizowany przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego
i współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na który składa się Szkolna Internetowa Gra Giełdowa oraz kurs e-learningowy sigg.edu.pl.

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa od praktycznej strony uczy młodych ludzi inwestowania na giełdzie, analizowania sytuacji na rynkach, podejmowania decyzji i pracy w grupie. Dzięki dostępowi do giełdowego systemu transakcyjnego, zespoły uczestniczące w Grze (3-4 uczniów pod opieką nauczyciela) mogą zainwestować wirtualne 100 000 zł w akcje spółek notowanych na warszawskim parkiecie.

Wszystkim zespołom życzymy sukcesów w budowaniu optymalnego portfela inwestycyjnego.
Powodzenia!!!

Konkurs wiedzy o Berlinie

Konkurs polega na opracowaniu przez drużynę tematu „Warszawa – Berlin. Miasta
partnerskie. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość”
(do wyboru):

- pracy w formie literackiej - poezja (do pięciu utworów), esej, wspomnienie,
reportaż, felieton, opowiadanie, rozprawka, itp. (do dziesięciu stron maszynopisu –
czcionka 12);
- pracy w formie plastycznej - malarstwo, rysunek, grafika, formy przestrzenne,
(wymiary prac dowolne, górna granica prac malarskich 70x100 cm); do pracy należy
dołączyć· informację zawierającą intencję twórczą i jej związek z hasłem Konkursu;
- pracy w formie filmu; do pracy należy dołączyć· informację zawierającą intencję
twórczą i jej związek z hasłem Konkursu; (film do 15 min, dostarczony na płycie
DVD)
- pracy w formie pisemnej - relacja, opis przedsięwzięcia, inicjatywy, programu,
scenariusza imprezy itp. zrealizowanej w szkole, placówce opiekuńczo –
wychowawczej, domu kultury, świetlicy, w środowisku lokalnym, który wiązał się
z tematem Konkursu.

Termin oddania prac do 27.04.2011 (środa).

Szczegółowe informacje u nauczycieli języka niemieckiego.

Masters of English 2011

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w konkursie językowym "Masters of English".

Konkurs odbędzie się w środę 13 kwietnia 2011 roku o godz. 10.50 (na 4 lekcji) sala nr 1.

Konkurs składa się z dwóch części:

Część pisemna: wiedzę leksykalno – gramatyczną oraz umiejętność czytania i słuchania.

Część ustna: dotyczy 10 osób, które zdobyły największą liczbę punktów w części pisemnej. Zagadnienia na część ustną będą podane po ogłoszeniu wyników części I.
Część ustna odbędzie się 15 kwietnia (piątek) godz. 11:00 (na 4 lekcji).

Chętni zgłaszają się do Pani M. Bojanowskiej lub A. Starszuk, bądź do swojego nauczyciela języka angielskiego do 5.04.2011 roku.

Ogłoszenie do pobrania.