Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Matura

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

  

Deklaracje na egzamin maturalny:

Szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego znajdziecie na stronach www.oke.waw.pl lub www.cke.edu.pl .

 


 

Opłaty za przeprowadzenie egzaminu maturalnego wnoszą:

  • Absolwenci, którzy po raz trzeci  i  kolejny przystępują do  egzaminu  maturalnego z  tego  samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;
  • Absolwenci, którzy deklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który deklarowali w poprzednim roku lub w poprzednich latach, ale nie przystąpili do tego egzaminu.

„Kolejny raz” przystąpienia do egzaminu oznacza „kolejny rok”. Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym/dodatkowym oraz poprawkowym jest traktowane jako przystąpienie do  egzaminu  maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz. W  razie  rezygnacji  z  przystąpienia  do  egzaminu  bądź  nieprzystąpienia  do  egzaminu  opłata nie  podlega zwrotowi.

 
Termin wnoszenia opłat do od 1 stycznia 2021 do 7 marca 2021 r.

 


 

UWAGA !!!

--> WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW <--

 


 

Komunikat w sprawie korzystania z poczty email
  w e-dzienniku przez Absolwentów 2020

Drodzy Absolwenci

Uprzejmie informuję, że Vulcan umożliwił Wam logowanie się do e-dziennika w zakresie korzystania z poczty elektronicznej. Proszę o PILNE sprawdzenie wiadomości w systemie, o którym mowa powyżej oraz systematyczne sprawdzanie wiadomości przez cały okres trwania egzaminów maturalnych.

Pozdrawiam Was Wszystkich bardzo serdecznie
Katarzyna Majewska-Mrówczyńska


 

Matura 2018 - wyniki egzaminu

 

Matura 2017 - wyniki egzaminu

  

Matura 2016 - wyniki egzaminu

 

Matura 2015 - wyniki egzaminu

 

Matura 2014 - wyniki egzaminu