Technikum Architektoniczno-Budowlane

im. Stanisława Noakowskiego

Matura

  

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020

  

Deklaracje na egzamin maturalny:

 

Szczegółowe informacje na temat egzaminu maturalnego znajdziecie na stronach www.oke.waw.pl lub www.cke.edu.pl .

 

 

Matura 2018 - wyniki egzaminu

 

Matura 2017 - wyniki egzaminu

  

Matura 2016 - wyniki egzaminu

 

Matura 2015 - wyniki egzaminu

 

Matura 2014 - wyniki egzaminu